Értesítő

Kedves Testvéreim, boldog húsvétot!

Ma az egész világon visszhangzik a kétezer éve Jeruzsálemből útjára indult híradás: „A názáreti Jézus, akit keresztre feszítettek, feltámadt” (vö. Mk 16,6).

Az Egyház újraéli az asszonyok döbbenetét, akik a hét első napjának hajnalán kimentek a sírhoz. Jézus sírját egy nagy kő zárta el; napjainkban is súlyos, túlságosan súlyos tömegek zárják el az emberiség reményét: a háborúk tömege, a humanitárius krízisek tömege, az emberi jogok megsértésének tömege, az emberkereskedelem tömege, és még megannyi. Mi is, akárcsak Jézus női tanítványai, egymástól kérdezgetjük: „Ki hengeríti el ezt a követ?” (vö. Mk 16,3).

És íme, húsvét reggelének felfedezése: a kő, ez a hatalmas kő, már el lett hengerítve. Az asszonyok döbbenete a miénk is: Jézus sírja nyitott és üres! Innen kezdődik minden.

Ezen az üres síron keresztül vezet az új út, amelyet mi nem, de Isten képes volt megnyitni: az élet útja a halál közepette, a béke útja a háború közepette, a kiengesztelődés útja a gyűlölet közepette, a testvériség útja az ellenségesség közepette.

Testvéreim, Jézus Krisztus feltámadt, és csakis ő képes elhengeríteni a köveket, amelyek elzárják az élet útját. Sőt, ő maga, az Élő, az Út: az élet, a béke, a kiengesztelődés, a testvériség útja. Ő megnyitja előttünk az egyetlen lehetséges ösvényt, mivel elveszi a világ bűnét és megbocsátja a mi bűneinket. Isten megbocsátása nélkül ezt a követ sem lehet elvenni. A bűnök megbocsátása nélkül nem lépünk ki a bezártságainkból, az előítéletekből, a kölcsönös gyanakvásból, az önmagunkat mindig felmentő és másokat vádoló vélekedésekből. Csakis a feltámadott Krisztus nyitja meg a megújult világra vivő utat azáltal, hogy nekünk ajándékozza a bűnök bocsánatát.

Csakis ő nyitja meg az élet kapuit, a kapukat, amelyeket újra meg újra bezárunk a világban tovaterjedő háborúkkal. […]

Boldog húsvétot mindenkinek!

Ferenc pápa Urbi et Orbi üzenete: A Feltámadott nyitja meg az élet kapuit

DÁNI 5-RŐL: PARKOLÓ ÉS (ÖNKÉNTES)HÁZ

A templom melletti telek és rajta hátul a hosszú épület régóta a jezsuitáké. (Jogilag ennél picit bonyolultabb a helyzet, de lényegileg a miénk.) A jezsuita rendtartomány felmondta a bérlőkkel a szerződéseket, így most teljesen a mi haszanálatunkban van a terület. Pontosabban a budapesti jezsuita központ tartja a kezébe a leendő fejlesztéseket és az azokhoz szükséges sok-sok jogi és egyéb előkészítő munkát.

Nagy örömömre tartományfőnök atya nagyon támogatja azt az ötletet, hogy az épületben önkéntesház kerüljön kialakításra. Vagyis két ágyas külön lakásfélék fiatal felnőtteknek, akik szinte csak rezsi költségekért cserébe egy évig itt lakhatnak, miközben heti jó tíz óra önkéntes szolgálatot vállalnak a rend missziójában, itt Szegeden.

A parkolónk kapuján immár saját a lakatunk van. Viszont a rendszeres nyitás és zárás nehézkes logisztikája miatt egyelőre üres marad a parkoló. A saját használati rendünk kialakításához türelmet és ötleteket szívesen várok.

VECSEI ANDRÁS EMLÉKEZETÉRE

A Budapestről származó Vecsei András atya a hatvanas évektől egészen a rendszerváltásig szolgálat templomunkban Nagy Tibor kanonok atya mellett. András atya nagy tudásával, műveltségével, és közben megőrzött alázatával számtalan fiatalnak mutatott utat, utat Isten felé. Szolgálata nem csak a Szent József templomra hatott ki, hanem egész Szegedre, sőt az innen indult papi és családos hivatásokon keresztül az egész országban.

Viszont ma már egyre kevesebben vannak akik élő emlékkel rendelkeznek András atyáról. Ezért szeretnénk összegyűjteni valamennyi emléket, képet, története, ami csak hozzá kapcsolódik. Kérjük, hogy akinek van bármilyen emléke küldje el nekünk a következő linken keresztül:

https://forms.gle/h29pF7CTKAwYMBwi7

NAPELEMEINKRŐL ÉS A VILLANYSZÁMLÁNK

Decemberbe kerültek fel a napelemek a templomunkra és azóta is szépen termelnek.

Februárban 1700 kWh áramot fogyasztottunk el a templomban és termeinkben. Ebből 700 kWh (41%!) áramot a napelemek biztosítottak. Így 1000 kWh-t kellett kifizetnünk, ami közel 140 ezer forint költséget jelentett.

Örömhír, hogy úgy tűnik engedélyezni fogják nekünk is a visszatöltést, így a délben el nem használt napenergia is segíti a költségeink keretek között tartását.

TANÁCSADÁS KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK

Perényi-Csáthi Éva, gyógypedagógus, szeretettel várja a kisgyermekes családokat ingyenes egyszeri konzultációra nyelvfejlődéssel, pszichomotoros fejlődéssel, társas és érzelmi fejlődéssel kapcsolatos kérdésekben. Az emailes bejelentkezés után a vasárnapi 10-es családos misék végén lesznek ezek az alkalmak. További információ és jelentkezés a plakáton valamint az [email protected] címen. Köszönjük a lehetőséget!

SEGÍTSÜK SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓNK 1%-ÁVAL
A JÉZUS TÁRSASÁGA ALAPÍTVÁNYT!

Köszönjük, ha adója egy százalékával támogatja a jezsuiták lelkiségi, szociális, oktatási, kulturális tevékenységét. 1+1%-os rendelkezését szja-bevallásával együtt vagy akár attól függetlenül is benyújthatja legkésőbb május 21-ig. A Jézus Társasága Alapítvány adószáma: 18064333-2-42.

Hogyan rendelkezhet adója 1%-áról? A NAV eSZJA-oldalán vagy akár postán vagy személyesen. És a templomban is szívesen segítünk a megfelelő papírokat kitölteni.

A legapróbb adomány is számít, ne hagyja veszni az 1%-ot sem!
További információ: https://jezsuita.hu/hirek/jezus-tarsasaga-alapitvany-1-szazalek

VENDÉGEK: A TEST TEOLÓGIÁJA

A hétvégén a Kaszap István jezsuita szakkollégiumunknak lelkiségi hétvégéje lesz amire a TestTeo csapata érkezik, hogy a során 8 előadásban bemutatssák a test teológiája tanítás fő mondanivalóját, tanúságtételekben és kiscsoportos beszélgetésekben személyes tapasztalataikat is megosszák, ill. naponta lehetőséget teremtsenek arra, hogy szentmisében és a kiengesztelődés szentségében találkozhassunk Jézus Krisztussal.

Örömmel látjuk vendégül a csapatot! További információ róluk: https://www.testteo.hu/ 

TÁVOLLÉTEK: JEZSUITA NAGYATLÁLKOZÓ

A héten szerdától szombatig az egész jezsuita közösség elutazik Miskolcra ahol nagytalálkozóra gyűlnek össze a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya tagjai. A személyes találkozásokon túl a tartományfőnök atya is mesél a rendtartomány jelenéről és jövőjéről, valamint külföldi jezsuita vendégek vezetésével fontos rendi dokumentumokat is feldolgozunk.

Imádkozzunk az magyar jezsuita rendtartományért és a világ élő közel 14 ezer jezsuitáért.

TAIZE-I IMAÓRA ÉS ELSŐ PÉNTEKRE GYÓNÁS

Első péntekre készülve, ezen a héten csütörtökön újra Taizei imaóra lesz templomunkban a szkólánk vezetésével, szentségimádás keretében este 19:30-tól 20:30-ig. A szentségimádás alatt kivételesen nem lesz gyónási lehetőség, hiszen az egész jezsuita közösség távol lesz. Próbára is szeretettel várunk minden régi és új érdeklődöt és szolgálattevőt 18:30-tól a hittanteremben.

LITURGIKUS REND A HÉTEN

* Április 1., HúsvétHétfő 

8:00 Szentmise; Utána szentségimádás egész nap és éjjel. 

* Április 2.,Kedd- Húsvét nyolcadában 

–7:00 Szentmise; 17:00 Szentségimádás hajnali egyig; 17:15 Rózsafüzér, 

* Április 3, Szerda – Húsvét nyolcadában 

– 7:00 Szentmise; 17:00 Szentségimádás 23:00-ig; 17:15 Rózsafüzér és Szt József imádság. 

* Április 4., Csütörtök – Húsvét nyolcadában 

 – 7:00 Szentmise, 19:30 Taizé-i imaóra, Szentségimádás 20:30-ig

* Április 5., Péntek – Húsvét nyolcadában  *

 – 7:00 Szentmise és Jézus Szíve litánia

* Április 6., Szombat – Húsvét nyolcadában 

– 7:00 Szentmise, 17:30 Titokcsere; 17:45 Rózsafüzér; 18:30 Angol nyelvű Szentmise

* Április 7., Vasárnap – Húsvét nyolcadában
– 7:30 Gyóntatás, 8:00 Szentmise, 10:00 Családos szentmise; 18:30 Szentségimádás és gyóntatás; 19:30 Szentmise

SZENTMISESZÁNDÉKOK 

● Április 1. hétfő: 800 Húsvéthétfő

● Április 2. kedd: 700 A család egységéért, hálából

● Április 3. szerda: 700  Az Egyház és a Jézus Társasága szükségleteiért
● Április 4 csütörtök: 700  Szemlélődő imacsoport tagjaiért
● Április 5. péntek: 700 A jótevőkért
● Április 6. szombat:  800 + Terézia és Magdolna lü.; 1830 Fodor és Csiszár család é. és + családtagjaiért ● Április 7. vasárnap: 800  —   ,  1000 + János, Erzsébet és Lívia lü.;  1930