Vallásosságunk lényege, hogy Jézus Krisztus nevében gyűlünk össze és közösséget alkotunk. Ő mindnyájunkat egyéni adottságaink és vágyaink szerint hív és vezet. Ezért van az, hogy egyesek inkább értelmükön, mások a szívükön, míg ismét mások a testi mozgáson keresztül érzik magukban a vonzást a közösség felé. Így az egyház amellett, hogy egy nagy közösséget alkot sok kisebb együtt imádkozó, együtt gondolkodó vagy együtt cselekvő csoportban ad lehetőséget a Lélek művének sokszínű megjelenésére. Isten a teremtés óta sokféleségünk gazdagságában álmodott meg minket, de akárcsak a Szentháromságban lévő személyekben bennünk is ott van a mély vágy, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Eredendően olyan közösségi lények vagyunk, akik vágyunk arra, hogy adottságainkat másokkal együtt ünnepeljük meg, míg végességünkből adódó csiszolatlan gyengeségeinket általuk erényekké alakítsuk. Templomunkban lévő csoportjaink is hívnak, hogy csodálkozzunk rá arra, hogy egyenként minket is hív Krisztus és Egyháza. Csatlakozzunk be a meglévő, vagy hozzunk létre még további csoportokat és közösségeket, amelyek a hitben való növekedésre és a felebaráti szeretet gyakorlására adnak lehetőséget. Krisztusnak annyiféle arca lehet közöttünk, ahányan vagyunk.

Karitász csoport

 • Nagylelkű és tevékeny munkatársakat keresünk.

Karitász csoportunk a szegények és rászorulók segítségére siet. Különösen szeretnénk a templomi közösség alkalmait megnyitni magányos idősek, fogyatékkal élők és szegények felé. Évente több alkalommal is lehetőségünk nyílik ezekre a szolgálatokra, akárcsak az évközben végzett segítő tevékenységekre. Az egyházmegyei Karitász akcióiban is részt vállalunk. Havonta tartunk megbeszélést a templom hittantermében. Szeretettel várjuk az önkéntes szolgálatra jelentkezőket.

Szent Mónika közösség

 • Hétfőnként este hattól a hittanteremben.
 • Vezeti: Patakiné Tóth Katalin

Egy madridi édesanya vetette fel, hogy Szent Mónika példájára, – Szent Ágoston édesanyja, aki állhatatos imájával előmozdította férje és fia megtérését – imádkozzanak gyermekeikért, hogy hűségesek maradjanak, vagy visszatérjenek hitükhöz, vagy elnyerjék a hit ajándékát. A madridi érsek 1987-ben hagyta jóvá a csoport működését, mint egyházi mozgalmat.  Magyarországra P. Róna Gábor hozta el a közösség hírét, és 1992-ben, Kalocsán, érseki jóváhagyással elindította az ottani édesanyák és nagymamák csoportját. A közösség tagja az lehet, aki vállalja, hogy az imát mindennap elmondja otthonában és hetente egyszer a templomban, az eucharisztikus Jézus előtt.

Taizei imaóra

 • 1, péntek előtti csütörtök 19:30-től egy órán át a Szent Ignác kápolnában
 • Az imaórát vezetik: szkólánk

Egy kis burgundiai faluban, Taizében 1940 augusztusában letelepedett a huszonöt éves Roger Schutz. Célja egy olyan szerzetesközösség megalapítása volt, amely elsősorban a keresztények kiengesztelődésének ügyét szolgálja, és amely ezt a kiengesztelődést konkrét valóságként éli meg.

Szeretettel várjuk a testvéreket a közös imákra a Szent Ignác kápolnában!

Szemlélődő csoport

 • Hétfőn este 6 órától valamelyik templomi teremben.
 • Összefogja: Justinné Géczy Ágnes

Szentírási elmélkedés – párbeszés Istennel – csend – közösség.

A napi evangélium szövege vezet minket szent Ignác módszere szerint a fél órás csendes elmélkedésben, hogy az Istennel való kapcsolatunkat szorosabbra fűzzük. Az Istennel folytatott párbeszéd segít, hogy a hétköznapok sűrűjében ne veszítsük szemünk elől a célt, amiért teremtve lettünk. Szeretettel látunk minden elmélyülni vágyót.

Meditációs csoport

 • Csütörtök és péntek reggel 7:45-től a rendházi meditációs teremben (Bólyai u. 22.)
 • Összefogja: Veres Károly

A meditáció teljes csendben történik, és alapvető eleme a figyelem összpontosítása. A leegyszerűsödés útja ez, amelynek valamilyen formáját sok, köztük a keresztény hagyományban is követik. Szeretettel várunk új érdeklődőket.

Egyetemista hittan

 • Kedden este fél 8 órakor a hittanteremben.

Téma a vasárnapi evangliumok alapján Istenkapcsolatunk és hitünk.

Egyetemisták a Szent József jezsuita templom körül

Gerinctorna csoport

 • Keddenként 17.30-kor a Bolyai utcai rendház alagsorában.
 • Vezető: Dr. Csík Vera ([email protected])

A csoport hetenként egy alkalommal, a Bólyai u. rendház alagsorának szőnyeggel borított alagsori termében találkozik, hogy P. Jálics /Ferenc SJ./ CD-ről hangzó szavai alapján mintegy 45 perces időtartamban elvégezzen 10 jógagyakorlatot.

A gyakorlatok segítenek lelassulni, figyelmünket befelé, testünkre fordítani. Ezzel megalapozzák a meditációt, elmélyült ima végzését.

A kialakult közösségben a tagok megosztják egymással életük fontosabb eseményeit, részt vesznek a templom életének fontosabb eseményeiben.

A csoport minden érdeklődő számára nyitott.

Családos csoport

 • Kéthetenként, péntek este 6 órakor a hittanteremben

Családos közösségünk alkalmat ad arra, hogy az egyház tanítása és az aktuális történések közepette keressük utunkat. Közösségünket hosszú időn át kísérte Somfai Béla jezsuita atya. Jellemző, hogy egy-egy aktuális tanulmány alapján folynak beszélgetéseink. A gyerekek számára a foglalkozásaink idején egyetemista fiatalok vállalnak felügyeletet. Találkozásainkra a templom melletti nagy hittanteremben kerül sor kéthetente.  

KÉK

 • Minden hónap 1. és 3. hétfőjén, 18 órakor a rendházban

„A KÉK katolikus világiak világméretű közössége. Tagjai életüket az ignáci lelkiség alapján alakítják a lelkigyakorlatok szerint. A KÉK lelkiségének célját a következő mondat fejezi ki legtisztábban: Mindenben keresni és megtalálni Istent. A KÉK azt kívánja, hogy tagjai lélekben mozgékonyak legyenek, folyamatosan késszé tegyék magukat arra, hogy meghallják Isten hívását, és erre készséggel válaszoljanak egész lényükkel úgy a közösségben, mint a közösség segítségével.”

További információ: facebook.com/magyarkek/

Dolgozó fiatalok közössége

 • hetfőnként fél öttől nyolcig az udvari teremben

Közösség, ima, beszélgetés, azoknak akik már elvégezték felsőbb tanulmányaikat.

Templomi szkóla

 • Próbák kedd este 19.30-tól az udvari termében. (Dáni utca 3., zöld kiskapu).
 • Vezeti: Haramza Klára és Bauer Dávid

A szkóla célja elsősorban a templomi zenei szolgálat (havi egy vasárnapi mise és havi egy taizei imaóra), de időszakos vállalásaink között szerepel az adventi roratekon való éneklés (nem az összesen 😉 ) és a nagyobb ünnepekhez kötődő esetleges zenei szolgálat.

A kórus profilja elsősorban magyar és latin nyelvű gregorián, népénekek valamint középkori egyházi zene, de a taizei énekek is intenzív részét képzik a programunknak, melyre hangszeren játszani tudókat is nagy szeretettel várunk!

Nem utolsósorban pedig fontosnak látjuk a szkóla közösséggé alakulását,így közösségi események is várhatók az év során. 

A kórus aktívan szeptember közepétől a tanítási év végéig működik. Alapvetően, mivel a közös énekléshez összeszokottság is szükséges, szeretnénk kitartó tagokra építeni, de ha épp csak az imaórákra és azok próbáira jutsz el, ne tartson vissza,időnként is szívesen látunk!

Gyerekmisék és ministrálás

Kisgyermekes családok szentmiséje októbertől minden vasárnap 10 órakor.

További információ: Gyerekmise

Rózsafüzér társulat

 • Hétfő, kedd, szerda 17:45-től a templomban.
 • Titokcsere három hetente szombaton 17:45-től a templomban.

Csatlakozni lehet akár egy-egy imádságra is, akár elköteleződéssel is.

AA Klub

 • Szerda este 6 órakor az udvari teremben.

Helyet adunk az Anonim Alkoholisták klubbjának, ami olyan emberek közössége, akik megosztják egymással tapasztalataikat, erejüket és reményüket azért, hogy megoldhassák közös problémájukat és segíthessenek másoknak felépülni az alkoholizmusból. helyet adunk

További információ: anonimalkoholistak.hu/

Szentségimádás Szegedért

 • Hétfőn a reggeli misétől a keddi reggeli miséig. Kedden öttől éjfélig. Szerdán öt órától este tízig. Valamint csütörtökön a reggeli misétől este kilencig.

Várunk mindenkit akár csak egy-egy alkalommal, akár rendszeres idősávot vállalva, akár a szervező-felelős csapatba.

További információ: adoratio-szeged.hu/