Az Jézus Társasága első időszakában

1692  A jezsuiták első megjelenése a városban

1702 A kincstári bizottság telket jelölt ki a jezsuitáknak, hogy iskolát építsenek rajta. A  tervezett iskola nem nyílhatott meg, mert a Rákóczi-seregek elfoglalták Szegedet, később a dögvész tizedelte a lakosságot és a városi tanács kegyúri jogait féltette, mivel a rend az iskola vállalása mellett a plébánia átadását is kérte.

1710-13 között a Szegeden lakó és főpásztori jogaiért harcoló Nádasdy László csanádi püspök mellett teljesítenek kisegítő szolgálatot a lelkipásztorkodásban. Mivel a várostanács nem engedett, Mattyasovszky püspök alapítványával együtt átköltöztek Nagybányára s ott nyitottak gimnáziumot

A Jézus Társasága második időszakában

1919 A trianoni tragédia miatt Nagyszombatból ideiglenesen Szegedre költözött a jezsuita rend noviciátusa

1920 Pozsonyból a jezsuiták bölcseleti főiskolája is Szegedre került (Kálvária u. 1.)

1928 A szegedi villa megszerzése (Acél u. 1.)

1930 A szegedi egyházmegyeközi hittudományi főiskola elindul a jezsuiták vezetése alatt.

1931 A jezsuiták felépítik a Szent József templomukat (Dáni u. 3.)

1935 A KALOT elindulása P. Kerkai Jenő SJ vezetésével

1939 A Collegium Aloysium megnyitása (Kálvária u. 37-39.)

1948 Elkezdték államosítani a jezsuita rendházat és a tanulmányi házat

1950 A kommunista kormányzat internálta a jezsuitákat

1989 A jezsuiták visszakapták a Szt. József templomot

1991 A jezsuita noviciátus elindul újból Szegeden (Dóm tér 5)

2002 Megnyílik az új jezsuita noviciátus (Jósika u. 33.)

Intézmények:

Filozófiai Főiskola és a Noviciátus(1920-1950) és (1991-2006) :
Madách utca 17.(1920-tól)  Kálvária utca 1.(1921-től)  Kálvária utca 39.(1940-től) Dóm tér 5.(1991-től)  Jósika u. 33. (2002-től)

Noviciátus: Domus Probationis S. Gerardi Szegedinensis (ab anno 1921) Collegium Inch. S. Iosephi Szegedinense (ab anno 1923) Collegium S. Iosephi Szegedinense (ab anno 1925) Collegium Nostorum S. Iosephi Szegedinense (ab anno 1928) Collegium S. Iosephi Szegediensis (ab anno 1940)  Collegium S. Aloisii Szegedinense  (ab anno 1941) Collegium Maximum S. Aloysii Szegedinense (ab anno 1947) Szegedinense Collegium Maximum S. Aloysii (ab anno 1991) Domus Probationis ad S. Emericum Szegedinensis

Elöljárók:

1920.06.16.-  P. Bús Jakab SJ
1923.07.31.-  P. Jablonkay Gábor SJ
1926.07.29.-  P. Bíró X. Ferenc SJ
1928.09.06.-  P. Lányi Ede SJ
1935.08.11.-  P. Müller Lajos SJ
1940.06.29.-  P. Borbély István SJ
1943.06.12.-  P. Németh Béla SJ
1947.11.01.-  P. Fábry Antal SJ

1991-1994 – P. Weissmahr Béla SJ
1994-1998 – P. Ambrus Lóránt SJ
1998-2002 – P. Hofher József SJ
2002.08.10- P. Lukács János SJ
2005.02.21- P. Kovács Dénes SJ
2006.10.10- P. Nemes Ödön SJ

Szent József templom és a Bús páter rendház (1990-)
Dáni u. 3. / Bólyai u. 22.
Statio ad S. Ioseph (ab anno 1989) Domus et Ecclesia S. Josephi  (ab anno 1999) Domus Bús páter

Elöljárók:  
1989-1990      P. Závodni Kálmán SJ
1990-1991      P. Bálint József SJ
1991-1994      P. Mustó Péter SJ
1994-1995      P. Matyasovich Henrik SJ
1995.07.01-    P. Bálint József SJ
1996.08.20-    P. Somfai Béla SJ
1997.06.20-    P. Kovács Dénes SJ
2003.07.05-    P. Tamás Barna SJ
2006.08.15-    P. Mustó Péter SJ

Szegedi jezsuiták bibliográfiája:

Reizner János: Szeged története. Szeged, 1899. 279-282
Alaker György: Egy Szívgárda tíz esztendeje. Szeged, 1944
Farkas György: A KALOT mozgalom és népfőiskolái. Érd, 1992. 2.kiadás: Bp., 2000
Petruch Antal: A szegedi nagyszeminárium. „Száz év a magyar jezsuiták múltjából”. II. Az önálló magyar rendtartomány (1909-1950). Kecskemét, 1994. 225-236
Kerkai Jenő emlékezete. Bp., 1995
Illés Albert: Rövid vázlatos beszámoló a Szent József templom történetéről. Provinciánk Hírei 40 (1995) 29-33
A jezsuiták visszatérnek. Dél-Magyarország 1996. május 3. 6
Péter László: A jezsuiták Szegeden (1919-1989). Irodalmi és Művészettörténeti Tanulmányok 1 (1997) 9-21
Nemeshegyi Péter: Hittudományi kar Szegeden. Távlatok (1998) 39, 154-161
Téglás Iván: Manréza a város szívében. Új Ember 55 (1999) 1, 4
Miklós Péter: A szegedi hittudományi főiskola szervezése 1930. Szegedi műhely 41 (2001) 3-4, 127-136
Ádám János: Nomen est omen. A jezsuiták szegedi Kálvária sugárút 1. ingatlanának kálváriája. Egyházfórum 3 (2002) 22-25
Klemm Nándor: P. Hunya Dávid SJ élete és munkássága. Szeged, 2003
Kéri Barnabás: A szegedi egyetem szívesen megvenné. Elkészült a jezsuita rendház felújítási terve. Délmagyarország 2003. szeptember 1. 5
Benyik György: 75 éves a Szegedi Szeminárium. Provinciánk Hírei (2006) 96, 17-18
Visy Gábor: „A csillagok a felhők mögött is ragyognak”

Üzenet: 1950-61-ig voltam ministráns, de már egyetemista koromtól csak a háttérben segédkeztem. (1966-ban jöttem el Szegedről).Személyes ismeretség fűzött Varga Béla, Koós Antal, Csizmazia Rudolf(Rezső) SJ páterekhez, rajtuk kívül Majtényi Béla, Katona Nándor, Havass Géza, Nagy Tibor, valamint az itt gyakran megfordult Dávid Szaniszló atyához is. Ezen ismeretek, illetve nagyobb részt Káhler Frigyes III/III történelmi olvasókönyvében leközölt rendőrségi iratok alapján írtam meg „A csillagok a felhők mögött is ragyognak” c, politikai dokumentumjátékomat.A könyv a szegedi Bába kiadónál jelent meg 2005-ben. A könyvben szerepelnek Csizmazia, Majtényi, Dávid, Katona, Havass, valamint a Rókusi templomban tevékenykedő Kovács Imre atya, akinek több ministránsa jött ide, miután őt letartóztatták. A könyvben a felsorolt atyák elleni eljárásokat, példamutató helytállásukat mutattam be. Mert a csillagok a felhők mögött is ragyognak!