Értesítő

Mi pedig dicsekedjünk Urunk, Jézus Krisztus keresztjében;
benne van a mi üdvünk, életünk és feltámadásunk. 

A húsvéti Szent Háromnap tulajdonképpen egyetlen hatalmas liturgia. A nagycsütörtöki szentmisének nincs záróáldása. Urunk szenvedésének nagypénteki ünneplésének tulajdonképpen nincs se eleje se vége. A húsvéti vigília kezdetén, a tűzszenteléskor, szintén nincsen „Úr legyen veletek” felszólítás. Ám az ünnep nagy húsvéti áldással, körmenet esetén szentségi áldással ér véget.

Biztatunk hát mindenkit, hogy vegyünk részt a Szent Háromnap mindhárom nagy liturgiáján. Hiszen a feltámadás fényének erejét igazán akkor tudjuk átélni, ha részese vagyunk előtte a kereszthalál sötétjének, amit nem egy átlag ember szenved el – mint mi – hanem maga az önmagát is nekünk adó Jézus, a Krisztus.

Készületként hasznos a liturgia részletes menetének és imádságainak átböngészése. Ezek a misekönyvben találhatóak meg, ami még digitálisan is elérhető mindannyiunk számára:
http://tar.liturgia.hu/Dokumentumok/Romai%20Misekonyv/MISSALE%20ROMANUM%201991.%20-%20hun.pdf  A Szent Háromnap liturgiája a 217. oldaltól a 272. oldalig tart.

HÚSVÉTI LITURGIÁK RENDJE

Nagycsütörtök: 18:30 Szentmise az utolsó vacsora emlékére. Utána virrasztás.

Nagypéntek: a szertartás 18:30-kor kezdődik. Előtte 15 órától keresztutat járunk a templomban. A délelőtt folyamán végig gyóntatás lesz a Dómban, idegen nyelven is, a jezsuita atyák közreműködésével.

Nagyszombat: hívunk mindenkit csöndes szentsír látogatásra végig a nap folyamán.

Húsvét vigíliáját angol nyelven este 8 órakor kezdjük. Majd magyar nyelven hajnali 4:30-kor kezdjük még sötétben, a tűzszenteléssel. Kérünk mindenkit, hogy hozzanak gyertyát magukkal.

Húsvétvasárnap, a hajnali feltámadási vigilia után a 8 órás szentmise nem lesz. 10 órakor családos ünnepi szentmise lesz, és este 19:30-ra is várjuk a híveket misére.

Hűsvéthétfőn reggel nyolckor lesz templomunkban szentmise.

Hívunk ministránsokat és olvasókat  valamennyi liturgiára!

Figyelem! Óraátállítás is lesz húsvét szent éjjelén!

KÖSZÖNETEK

Csodálatos hosszú, búcsús hétvégénk volt. Thierryvel kis létszámú, de annál szebb lelkinapon vettünk részt. Vasárnap este a Clamavi együttes segítette a nagyböjti készületünket. Hétfőn vendégül láthattunk tíz papot misére, vacsorára, komoly beszélgetésre. És kedden megünnepeltünk templomunk búcsú ünnepét.

Nagy-nagy köszönet nektek, sokatoknak, hogy közös ügyünk volt az ünnep, hogy nem egyszerűen nekem segítettetek, hanem az közös ünnepet segítettétek. Vásárlással, pakolással, tisztítással, építéssel, javítással, előkészítéssel, főzéssel, sütéssel, tálalással, mosogatással, virágozással, mise előkészítéssel, énekkel és zenével, és megannyi módon. 

Meghatódtam magam is szeretett nagybátyámmal és közösségemmel misézés során!

VECSEI ANDRÁS EMLÉKEZETÉRE

A Budapestről származó Vecsei András atya a hatvanas évektől egészen a rendszerváltásig szolgálat templomunkban Nagy Tibor kanonok atya mellett. András atya nagy tudásával, műveltségével, és közben megőrzött alázatával számtalan fiatalnak mutatott utat, utat Isten felé. Szolgálata nem csak a Szent József templomra hatott ki, hanem egész Szegedre, sőt az innen indult papi és családos hivatásokon keresztül az egész országban.

Viszont ma már egyre kevesebben vannak akik élő emlékkel rendelkeznek András atyáról. Ezért szeretnénk összegyűjteni valamennyi emléket, képet, története, ami csak hozzá kapcsolódik. Kérjük, hogy akinek van bármilyen emléke küldje el nekünk a következő linken keresztül:

https://forms.gle/h29pF7CTKAwYMBwi7

TANÁCSADÁS KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK

Perényi-Csáthi Éva, gyógypedagógus, szeretettel várja a kisgyermekes családokat ingyenes egyszeri konzultációra nyelvfejlődéssel, pszichomotoros fejlődéssel, társas és érzelmi fejlődéssel kapcsolatos kérdésekben. Az emailes bejelentkezés után a vasárnapi 10-es családos misék végén lesznek ezek az alkalmak. További információ és jelentkezés a plakáton valamint az [email protected] címen. Köszönjük a lehetőséget!


SEGÍTSÜK SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓNK 1%-ÁVAL
A JÉZUS TÁRSASÁGA ALAPÍTVÁNYT!

Köszönjük, ha adója egy százalékával támogatja a jezsuiták lelkiségi, szociális, oktatási, kulturális tevékenységét. 1+1%-os rendelkezését szja-bevallásával együtt vagy akár attól függetlenül is benyújthatja legkésőbb május 21-ig. A Jézus Társasága Alapítvány adószáma: 18064333-2-42.

Hogyan rendelkezhet adója 1%-áról? A NAV eSZJA-oldalán vagy akár postán vagy személyesen. És a templomban is szívesen segítünk a megfelelő papírokat kitölteni.

A legapróbb adomány is számít, ne hagyja veszni az 1%-ot sem!
További információ: https://jezsuita.hu/hirek/jezus-tarsasaga-alapitvany-1-szazalek

VENDÉGEK ÉS TÁVOLLÉTEK

Köszönjük Thierry Monfils SJ atyának, hogy velünk töltötte az elmúlt heteket, és jelenlétén túl tanításával segített minket. Bár Thierry a szent három napot már Paray-le-Monial-ban (Franciaország) tölti. Az általa is propagált pápai imavilághálóról és a szentatya havi imaszándékáról itt lehet olvasni: jezsuita.hu/hirek/a-papa-imaszandekai-2024-egyes-honapjaira 

Már most jelezzük, hogy húsvét után a fényes hét második felében jezsuita nagytalálkozó lesz Miskolcon, ahova közösségünk tagjai is hivatalosak.

LITURGIKUS REND A HÉTEN

* Március 25., Hétfő – Köznap

7:00 Szentmise; Utána szentségimádás egész nap és éjjel. 

* Március 26., Kedd – Köznap

–7:00 Szentmise; 17:00 Szentségimádás hajnali egyig; 17:15 Rózsafüzér, 

* Március 27, Szerda – Köznap 

–  7:00 Szentmise; 17:00 Szentségimádás 23:00-ig; 17:15 Rózsafüzér és Szt József imádság. 

* Március 28., NAGYCSÜTÖRTÖK – EMLÉKEZÉS AZ UTOLSÓ VACSORÁRA

 – Nincs reggeli szentmise. Nincs napközben szentségimádás; 

– 18:30 Utolsó vacsora emlékmiséje; utána virrasztás az oltáriszentség előtt 21 óráig

* Március 29., NAGYPÉNTEK – URUNK SZENVEDÉSÉNEK ÜNNEPLÉSE

 – Nincs reggeli szentmise. Gyóntatás egész nap a Dómban, a jezsuiták közreműködésével

– 15:00 Keresztút; 18:30 Nagypénteki szertartás

* Március 30., NAGYSZOMBAT – IDŐZZÜNK URUNK SÍRJÁNÁL

– Nincs reggeli szentmise. Templomunk egész nap nyitva áll az imádkozók előtt

– 20:00 Eastern vigil in English

* Március 31., Vasárnap – Húsvétvasárnap, Krisztus feltámadása
– 4:30 Urunk Feltámadásának azaz húsvétnak ünnepi vigília szentmiséje; 

– 8:00 Szentmise;

– 10:00 Családos szentmise és ételszentelés; 18:30 Szentségimádás; 19:30 Szentmise

* Ápr. 1., Hétfő – HÚSVÉTHÉTFŐ
–  8:00 (!) Szentmise; Utána szentségimádás egész nap és éjszaka; Nincs esti szentmise

Szeged templomainak liturgikus rendje egy helyre gyűjtve reméljük elérhető lesz megint a Szegedi Esperesség facebook oldalán.

SZENTMISESZÁNDÉKOK 

● Március 25. hétfő: 700 + Sándor,é. gyermek és családja;

● Március 26. kedd: 700 Szentségimádás ügyéért, atyákért, hívekért

● Március 27. szerda: 700 
● Március 28. csütörtök: 1830
● Március 29. péntek: 1830
● Március 30. szombat: 2000  ● Március 31. vasárnap: 430, 1000 +Rupreck Scherf és veje., Kopasz család elhunyt tagjaiért 1930