Értesítő

Az igazságosság és az irgalom összetartozása Istenben

28. Ily módon tehát az irgalom az igazságosság ellentéteként (de nem ellentmondásaként!) jelentkezik, s gyakran nem csupán hatalmasabbnak, hanem mélyebbnek is bizonyul annál. Már az Ószövetség is meggyőz arról, hogy bár az igazságosság az emberben igazi erény (justitia), Istenben pedig transzcendentális tökéletesség, a szeretet mégis „előbbrevaló”, mivel a szeretet az első és a fő erény. A szeretet enyhíti az igazságosságot, és a szeretet mindvégig az igazságosságnak szolgál. A szeretet igazságosságot megelőző magasabbrendűsége – ami az egész kinyilatkoztatásnak jellemző adata – az irgalomnak köszönhető. Ez a zsoltárosnak és a prófétáknak annyira nyilvánvaló volt, hogy náluk az igazságosság az Úr irgalmából következő üdvösséget jelenti.[53] Az irgalom tehát különbözik az igazságosságtól, de nincs vele ellentmondásban, ha valóban elfogadjuk Isten jelenlétét az emberi történelemben – amint ezt az Ószövetség teszi –; Istenét, aki mint a dolgok teremtője különleges szeretettel szereti teremtményeit. A szeretet természete szerint kizárja azt, hogy Isten gyűlölje vagy rosszat akarjon annak, aminek egykor a teljes létét ajándékozta: „semmit sem gyűlöltél azokból, amiket teremtettél.[54] E szavak fölfedik az irgalom és az igazságosság kapcsolatának legmélyebb alapjait, melyekkel Isten az emberrel és a világgal szemben viseltetik. Ezenkívül arra késztetnek, hogy e kapcsolat elevenítő gyökereit és végső okait úgy keressük, hogy visszavisszük őket a dolgok „princípiumára”, a teremtés misztériumába. E szavak az Ószövetség körülményei között előre jelzik Isten teljes kinyilatkoztatását, aki „a szeretet”.[55]

DIVES IN MISERICORDIA –  II. János Pál pápa enciklikája az Isteni irgalmasságról

FERENC PÁPA ÁPRILISI IMASZÁNDÉKA: A NŐK SZEREPÉÉRT

Imádkozzunk, hogy a nők méltóságát és rendkívüli értékét minden kultúrában elismerjék, és hogy megszűnjön a világ különböző részein tapasztalható diszkriminációjuk.

Ferenc pápa két perces üzenete magyar felirattal: youtube.com/watch?v=igueY7v59yg

https://jezsuita.hu/hirek/ferenc-papa-aprilisi-imaszandeka-a-nok-szerepeert

MEGJELENT AZ A SZÍV ÁPRILIS SZÁMA

Halál nélkül nincs feltámadás, krízis nélkül nincs újrakezdés. „Romboljátok le ezt a templomot, s én három nap alatt felépítem” – olvassuk Jézus szavait János evangéliumában, melyeket csak a húsvéti hit fényének tapasztalatában érthetünk meg. Lehet-e újat építeni rombolás nélkül? Mindenképp rombolni kell a változáshoz? Hogyan romboljuk és építjük kapcsolatainkat, a körülöttünk lévő világot?

A SZÍV 2024. áprilisi számának témáiból:

  • Deliága Éva tanácsadó szakpszichológus a szülő-gyerek kapcsolatról
  • Mérlegen Ferenc pápa pontifikátusa
  • A kortárs építészet nagy kérdései
  • A zugligeti Manréza története
  • Beszélgetés Jónás Judit színésznővel a Cinka Panna Cigány Színházról
  • Mit tanulhatunk a hódoktól, méhektől és hangyáktól?

TANÁCSADÁS KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK

Perényi-Csáthi Éva, gyógypedagógus, szeretettel várja a kisgyermekes családokat ingyenes egyszeri konzultációra nyelvfejlődéssel, pszichomotoros fejlődéssel, társas és érzelmi fejlődéssel kapcsolatos kérdésekben. Az emailes bejelentkezés után a vasárnapi 10-es családos misék végén lesznek ezek az alkalmak. További információ és jelentkezés a plakáton valamint az [email protected] címen. Köszönjük a lehetőséget!

VENDÉGEK ÉS TÁVOLLÉTEK

A héten is érkeznek vendégek. Elek Laci atya barátai a Magyar Családterápiás Egyesület szegedi vándorgyűlésére érkeznek mint szakemberek csütörtök estétől szombat reggelig. 

VECSEI ANDRÁS EMLÉKEZETÉRE

A Budapestről származó Vecsei András atya a hatvanas évektől egészen a rendszerváltásig szolgálat templomunkban Nagy Tibor kanonok atya mellett. András atya nagy tudásával, műveltségével, és közben megőrzött alázatával számtalan fiatalnak mutatott utat, utat Isten felé. Szolgálata nem csak a Szent József templomra hatott ki, hanem egész Szegedre, sőt az innen indult papi és családos hivatásokon keresztül az egész országban.

Viszont ma már egyre kevesebben vannak akik élő emlékkel rendelkeznek András atyáról. Ezért szeretnénk összegyűjteni valamennyi emléket, képet, története, ami csak hozzá kapcsolódik. Kérjük, hogy akinek van bármilyen emléke küldje el nekünk a következő linken keresztül:

https://forms.gle/h29pF7CTKAwYMBwi7

SEGÍTSÜK SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓNK 1%-ÁVAL
A JÉZUS TÁRSASÁGA ALAPÍTVÁNYT!

Köszönjük, ha adója egy százalékával támogatja a jezsuiták lelkiségi, szociális, oktatási, kulturális tevékenységét. 1+1%-os rendelkezését szja-bevallásával együtt vagy akár attól függetlenül is benyújthatja legkésőbb május 21-ig. A Jézus Társasága Alapítvány adószáma: 18064333-2-42.

Hogyan rendelkezhet adója 1%-áról? A NAV eSZJA-oldalán vagy akár postán vagy személyesen. És a templomban is szívesen segítünk a megfelelő papírokat kitölteni.

A legapróbb adomány is számít, ne hagyja veszni az 1%-ot sem!
További információ: https://jezsuita.hu/hirek/jezus-tarsasaga-alapitvany-1-szazalek

CSOPORTJAINK és ÁLLANDÓ PROGRAMJAINK

Karitász csoport (megújulást keresünk) * Szent Mónika csoport (hétfő du.) * Szemlélődő csoport (hétfő du.) * Keresztény Élet Közössége (1. és 3. hétfő du.) * Dolgozó fiatalok csoportja (hétfő du.) * Szent József nyitott műhelye (hétfő este) * Gerinctorna csoport (kedd. du.) * Egyetemista hittancsoport (kedd este) * Fiatalok templomi szkólája (kedd este)* Meditációs csoportok (csütörtök reggel, péntek reggel) * „Otthon” közösség (csütörtök) * Bevezetés a Jézus-imába (péntek du.) * Család Csoport (péntek este) * Szent Zita csoport (takarítás és tea, péntek reggel) * Rózsafüzér társulat (hétfő-kedd-szerda du., titokcsere első szombaton) * Angol nyelvű szentmise (szombat 18:30) * Kisgyermekes családok szentmiséje (vasárnap 10).

Továbbá helyet kap nálunk: Missa Latina, Szeged (vasárnap du.) * Anonim Alkoholisták klubja (szerda du.) * Biokertészek csoportja * és a Solis Consort Régizenei Együttes is.

LITURGIKUS REND A HÉTEN

* Április 8., Hétfő – Urunk születésének hírüladása (Gyümölcsoltó Boldogasszony) – főünnep

7:00 Szentmise; Utána szentségimádás egész nap és éjjel. 

* Április 9., Kedd – Húsvéti idő

–7:00 Szentmise; 10:30 Gyászmise; 17:00 Szentségimádás hajnali egyig; 17:15 Rózsafüzér, 

* Április 10., Szerda – Húsvéti idő 

–  7:00 Szentmise; 17:00 Szentségimádás 23:00-ig; 17:15 Rózsafüzér és Szt József imádság. 

* Április 11., Csütörtök – Szent Szaniszló püspök és vértanú – emléknap

 – 7:00 Szentmise; Szentségimádás 21:00-ig

* Április 12., Péntek – Húsvéti idő

 – 6:45 Zsolozsma; 7:00 Szentmise

* Április 13., Szombat – Húsvéti idő, Szent I. Márton pápa és vértanú – emléknap

– 7:00 Szentmise; 17:45 Rózsafüzér;  18:30 Angol nyelvű Szentmise

* Április 14., Vasárnap – Húsvét 3. vasárnap
– 7:30 Gyóntatás, 8:00 Szentmise; 10:00 Családos szentmise és ételszentelés; 18:30 Szentségimádás és gyóntatás; 19:30 Szentmise – szkóla énekel

SZENTMISESZÁNDÉKOK 

● Április 8. hétfő: 800 – 

● Április 9. kedd: 700 Szentségimádás ügyéért, atyákért, hívekért

● Április 10. szerda: 700  Generális szándékára

● Április 11. csütörtök: 700 Az Egyház és a Jézus Társasága 

● Április 12. péntek: 700 + Mária, é. és + családtagok

● Április 13. szombat: 800  + Anna, é. és + családtagok ; 1830

● Április 14. vasárnap: 800;  1000  Magyar Ferenc és neje és családja ;  1930