1919.júl.30-án jöttek Szegedre a jezsuita magyar rendtartomány tagjai Nagyszombatból kényszerűségből.  P. Müller  Lajos novícius-mester a magyar novíciusokkal ideiglenesen a Madách u 17 sz. kollégium épületébe költöztek.  Innen a Rókus templomba tudtak menni, de a közösségnek biztosan volt kis HÁZI-KÁPOLNÁJA. (A noviciátus 1921. júniusban Érdre távozott)  (1)
1920. jún. 16-án Pozsonyból a filozófia növendékei is megérkeztek P.BÚS Jakab vezetésével. Hamarosan a kedvezőbb Kálvária u.1 sz. házat szerezték meg. (1920 dec. 31-én hangzott el P.Bús prédikációja a Rókus-templomban Szeged város kötelezettségéről).
Az eddig szerényen működő Szent József oltalma alatt álló Kongregáció részére a szomszédos telken álló – eredetileg mozi-teremnek épült – házat szerezték meg (Gyöngy u. – ma Dáni u).                         Ezt félignyilvános-KÁPOLNÁVÁ alakították.(2)                                                                                                                                                           A Kálvária u. 1-ben, a Szent Józsefről nevezett házban is volt HÁZI-KÁPOLNA (Jézus Szíve). (3)
1928-ban jelent meg Glattfelder Gyula püspök cikke „Templomot a szegedi jezsuitáknak!”                          1931. októberben az új SZENT JÓZSEF templomot ünnepélyesen megáldották.  Az eddigi nyilvános kápolna maradt a kongregációs terem (bizonyára egy oltárral), a másik két oltár a templomba kerülhetett, illetve a házi kápolna oltárával cseréltetett. A következő években a templombelső festésére és a három márvány oltár készítésére került sor (1934). (4)                                                                                                                          1936-ban előbb a gyóntató-folyosóval (Szent Ignác kápolnával),- majd a másik oldalon az udvar beépítésével (Kis szent Teréz oltár) nagyobbították a templomot és a sekrestyét. Ekkor készült a két oldalbejárat a kóruslépcsőkkel. Ezzel kezdődött meg a templom „körbeépítése”.
1926-29-ben a Somogyi telepen (ma Acél u 1) a pihenő „villa” elkészült – KÁPOLNÁVAL. (5)   (Ma az öregotthonban van miséző-kápolna)  (11)
A jezsuiták házának további fejlesztése a templomnál nem sikerült, ezért a Kálvária u. 37 sz. alatt egy fatelepet vettek meg (ahol bizonyára ház is állott) 1934-ben. Itt végzi tíz atya P.Csávossy Elemér vezetésével a harmadik probációt 1935-ben. Itt a házban biztosan volt KÁPOLNA is. (6)         1940-ben  ezen a területen építik fel a filozófia és teológia Szent Alajosról nevezett új kollégiumát, nagy HÁZI-KÁPOLNÁVAL, melynek védőszentje bizonyára szent Alajos. (7)                   (Ma itt az öregotthonban egy szobát alakítottak MISÉZŐ-KÁPOLNÁVÁ). (8)

1950 után csak a SZENT JÓZSEF TEMPLOM maradt meg.

1992-2002 között a Dóm-téri noviciátusban is volt HÁZI-KÁPOLNA. (9)
2003-ban az új noviciátusban (Jósika u) is HÁZI-KÁPOLNA létesült. (10)