Értesítő

Szeretném felhívni a figyelmet a Kivonulás könyvében olvasható történet egyik nem elhanyagolható részletére: Isten az, aki meglát, aki megmozdul és megszabadít; nem Izrael kéri a szabadítást. A fáraó még az álmokat is megöli, eltakarja a kilátást, megváltoztathatatlannak láttatja azt a világot, amelyben lábbal tiporják a személyek méltóságát és megtagadják a valódi kapcsolatokat. Így sikerül magához kötnie az embereket. Tegyük fel magunknak a kérdést: vágyom-e egy új világra? Kész vagyok-e elengedni a régi világgal kötött kompromisszumokat? Sok püspöktestvérem és számos, a béke és az igazságosság iránt elkötelezett ember tanúsága egyre inkább meggyőz arról, hogy ami ellen leginkább küzdeni kell, az a reménynélküliség. Ez az álmok gyilkosa, néma kiáltás, mely felér az égig és megérinti Isten szívét. Olyan, mint a szolgaság utáni vágy, mely megbénítja Izraelt a sivatagban és megakadályozza abban, hogy továbbhaladjon. A kivonulás során lehetséges a megtorpanás: csak ezzel magyarázható, hogy az emberiség, bár elérte a globális testvériség küszöbét és a tudományos, technikai, kulturális és jogi fejlődés olyan szintjét, amely képes lenne minden ember méltóságát biztosítani, mégis az egyenlőtlenségek és konfliktusok sötétjében támolyog.

Isten nem lankad el és nem fárad el. Fogadjuk a nagyböjtöt a kegyelem kiemelt időszakaként, melyben újból elér bennünket Isten szava: „Én vagyok az Úr, a te Istened, én hoztalak ki Egyiptom földjéről, a szolgaság házából” (Kiv 20,2). Ez a megtérés, a szabadság ideje. Ahogyan azt nagyböjt első vasárnapján minden évben emlékezetünkbe idézzük, a Lélek magát Jézust is kivezette a pusztába, hogy próbára tegye szabadságát. Ő, a megtestesült Fiú lesz negyven napig előttünk és velünk. A fáraóval ellentétben Isten nem alattvalókat, hanem gyermekeket akar. A puszta az a tér, ahol szabadságunk azzá a személyes döntéssé érlelődhet, hogy ne essünk vissza a szolgaságba. A nagyböjtben új döntési kritériumokra lelünk, továbbá olyan közösségre, amellyel elindulhatunk egy egy járatlan úton.

Ferenc pápa üzenete 2024 nagyböjtjére

TAIZÉ IMAÓRA

Első péntekre készülve, a héten csütörtökön újra Taizei imaóra lesz templomunkban a szkólánk vezetésével, szentségimádás keretében este 19:30-tól 20:30-ig. A szentségimádás alatt gyónási lehetőség is lesz végig. Próba 18:30-tól a hittanteremben.

PÉNTEKENKÉNT KERESZTÚT

Nagyböjt péntekein keresztúti ájtatosságot tartunk templomunkban 17:15-től. Szeretettel várjuk a híveket imádkozni, és a csoportokat akik – akár összefogva – vállalják egy-egy keresztút kiválasztását és az állomások vezetését. Feliratkozás a sekrestyében.

BETEGEK SZENTSÉGÉNEK A KISZOLGÁLTATÁSA

A tavalyi évhez hasonlóan idén is a belvárosi plébániával közösen szolgáltatjuk ki majd a betegek szentségét minden idős vagy beteg testvérünknek március 17-én vasárnap, a 10 órás szentmise keretében a Dómban. Jelentkezés és további részletek hamarosan.

SZENT JÓZSEF BÚCSÚ – március 16-19

Templomunk főünnepe, a Szent József búcsú, március 19-én, kedden lesz. A következő programok formálódnak a búcsúra:

  • Szombaton (március 16) délelőtt lelkinapot tartunk szentségimádással, tanítással, kiscsoportos beszélgetéssel Szent Józsefről az az Isten megtalálásáról mindenben.
  • Szombaton délután a lélek után a testet is megmozgatva a templom körül javítunk és építünk meg dolgokat közösen
  • Vasárnap talán a tíz órás mise után megáldjuk és felavatjuk a konyhát.
  • Hétfőn délután hat órakor előesti búcsús szentmisét tartunk az egyházmegye fiatal papi körével, ami után megvendégeljük őket.
  • Kedden 18:30-kor lesz a búcsús szentmise, ami után közös akár kerti vacsorát tartunk.

A BÚCSÚ MEGBESZÉLÉSE

Valamennyi csoportvezetőt és minden önkéntest szeretettel várok
március 5-re (keddre!) 18 órára, hogy közösen
megbeszéljük a Szent József búcsú menetét és hogy abban melyik csoport milyen szolgálatot tud vállalni.

Köszönöm az együtt gondolkodást, és a közös munkát!

SZENT JÓZSEF ÚJRA ÚTON

Szent József újra elindult, hogy befogadhassuk. A befogadók vállalják, hogy egy héten át naponta ellimádkozzák a Szent József imát, ami a Szent József szoborral együtt érkezik hozzájuk. 

Közösségeink/csoportjaink vállalhatnak egy-egy hónapot is, amikor közösségen belül adhatják kézről kézre, hétről hétre. De bárki vállalhat egy hetet: még hozzánk ritkábban járók is, kollégiumi szobák is, egyedülállók és közösségek is. Feliratkozási lehetőség – akár egy hónapra előre is – a sekrestyében! Szent József járjon közben értünk, ő erősítse, építse, javítsa közösségünk és családjaink lelki házait!

TAKARÍTÓT KERESNEK A KOLLÉGISTÁK

A Kaszap István jezsuita szakkollégiumunk takarítót keres heti 12 órában, akár rugalmas beosztás szerint. Természetesen nem a kollégisták helyett, hane ma munkájukat kiegészítve van szükség a takarításra.

Jelentkezés és érdeklődés személyesen a Jósika u. 33-ban, telefonon, vagy [email protected] címen.

VENDÉGEK ÉS TÁVOLLÉTEK

Szőcs László atya pénteken útnak indul, hogy kispapoknak tartson lelkigyakorlatot.

LITURGIKUS REND A HÉTEN

* Február 26., Hétfő – Köznap

 –  7:00 Szentmise; Utána szentségimádás egész nap és éjjel.

* Február 27., Kedd – Köznap vagy Nareki Szent Gergely apát és egyháztanító- emléknap

– 7:00 Szentmise; 17:00 Szentségimádás hajnali egyig; 17:15 Rózsafüzér

* Február 28., Szerda- Köznap 

–  7:00 Szentmise; 17:00 Szentségimádás 22:00-ig; 17:15 Rózsafüzér és Szt József imádság. 

* Február 29., Csütörtök Köznap

– 7:00 Szentmise; Szentségimádás 20:30-ig; 19:30 Taizéi imaóra

* Március 1., Péntek – Köznap 

– 6:45 Zsolozsma; 7:00 Szentmise és litánia; 17:15 Keresztúti ájtatosság

* Március 2., Szombat – Köznap

– 8:00 Szentmise; 17:30 Titokcsere; 17:45 Rózsafüzér, 18:30 Angol nyelvű szentmise

* Március 3., Vasárnap – Nagyböjt 3. vasárnap 
– 7:30 Gyóntatás; 8:00 Szentmise; 10:00 Családos szentmise; 18:30 Szentségimádás és gyóntatás; 19:30 Szentmise

SZENTMISESZÁNDÉKOK 

● Február 26. hétfő: 700 Fiatalok házasság előtti tisztaságáért

● Február 27. kedd: 700 Fiatalok házasság előtti tisztaságáért

● Február 28. szerda: 700    + Juray, Gunda és Király családok lü.

● Február 29. csütörtök: 700 A Jézus Társasága Halottaiért

● Március 1. péntek: 700  Hivatásokért● Március 2. szombat:  800 Hálából; 1830  Fodor és Csiszár család é. és + családtagjaiért 
● Március 3. vasárnap: 800 – .; 1000 Budai család é. és + tagjaiért; 1930  ++ Édesanyáért és Édesapáért