Mint Jézus társai és Szent Ignác atyánk lelki gyermekei, arra lettünk meghívva, hogy az Istentől az Egyháznak ajándékozott Szent Ignáci karizmánkon keresztül, mint apostoli közösség, lelki szolgálatára legyünk embertársainknak, hogy eljussanak a belső szabadságra, azaz a teremtett dolgok helyes használatára, és az Istennel való bensőséges kapcsolatra. Lelki szolgálatunk helyi formái: lelki vezetés, gyóntatás, lelkigyakorlatok, egyetemista fiatalok hitének formálása és erősítése, igehirdetés, párbeszéd a más vallásúakkal és a nem vallásosokkal. Ebben a szolgálatban nélkülözhetetlen munkatársaink a provincia más közösségei és a helyi hívek.

Ebben a küldetésben segítenek minket:

Köszönjük mindenki szolgálatát!