A magyar jezsuiták szegedi jelenlétének fontos sarokköve a Kaszap István Kollégium, amit 2011-ben a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya hozott létre azzal a meghatározott céllal, hogy a felvételt nyert egyetemi hallgatók számára biztosítsa azt a minőségi – szellemi, lelki, fizikai – környezetet, mely elősegíti emberi növekedésüket, szakmai elmélyülésüket, szélesebb körű tájékozottságukat a műveltségek területén.

Kiemelt törekvésünk, hogy segítsük hallgatóink tehetségének kibontakozását mások – Katolikus Egyház, ill. más egyházi közösségek – az egész magyar társadalom javára. Küldetésünk, hogy hallgatóink keresztény értékrend szerint élő, képességeikkel élni tudó értelmiségiekké, másokért élő emberekké váljanak.

Kaszap István Jezsuita Szakkollégium
6722 Szeged, Jósika utca 33.
email: [email protected]
honlap: www.kijk.hu
facebook: kaszapkoli

Kollégiumi igazgató: Szmeskó Gábor
Kollégiumi lelkész: P. Szőcs László SJ