Értesítő

VISSZATEKINTÉS, VISSZAJELZÉS, VÍZIÓ – FEBRUÁR 4

Hamarosan kezdem a hatodik hónapomat templomigazgatóként. Többen jelezték, hogy szeretnének visszajelzést adni. Ezen felbuzdulva szeretettel hívok mindenkit akinek bármilyen véleménye és kötődése van templomunkhoz, hogy találkozzunk február 4-én, szombaton, 10 órától 11:30-ig. A formálódó találkozón elhangozhatnak a jövőt segítő kritikák, az erőt adó tapasztalatok, és templomigazgatóságunkról alkotott vízióm is.

LAUDATO SI’ – SZELEKTÍV GYŰJTÉS

A teremtett világ megóvása közös felelősségünk, ahogy azt olyan szépen részletezi Ferenc pápa Laudato si’ enciklikája. Ennek jegyében templomunkban immár külön gyűjtjük az újrahasznosítható szemetünket, az üvegeket, a lebomló szerves anyagokat, és a maradék kommunális hulladékot. Kérünk minden csoportot, hogy a találkozóik végén a rendrakáskor különösen is figyeljenek a szemét megfelelő szétválogatására. Köszönjük mi is és az egész teremtett világ.  

Ajánljuk a testvérek figyelmébe a 2015-ben kiadott enciklikát, valamint jezsuita kiadásban az elmúlt évben megjelent tanulmánykötetünket,  Átfogó ökológia címmel. A tanulmánykötet iránytűként szolgál és az együttműködés fontosságára világít rá korunk legégetőbb ökológiai kérdéseiben.

SZEGEDI SZENTSÉGIMÁDÁS

A hamarosan négy éves szegedi folyamatos szentségimádás az órákat párban vállaló felelősöknek köszönhetően tart és növekszik. Keresünk jelentkezőket, akik vállalják, hogy társulnak egy másik felelőshöz és ketten biztosítják, hogy a hét adott napjának adott órájában minden héten valamelyikük személyes jelenlétével segíti a közös csöndes imánkat. (Tehát egy-egy felelős pár azt vállalja, hogy minden héten az adott órában legalább valamelyikük jelen lesz.)

Felelős társakat keresünk többek között a következő órákban: Hétfő 9, 13, 14, 14 óra; kedd 17, 18, 19, 20, 22 óra; csütörtök bármikor. Valamint szívesen fogadunk felelős párokat (akár kisebb közösségeket) a csütörtök este megkezdésére (21, 22, 23 órák).

Jelentkezés és további információk a koordinátoroknál: https://www.adoratio-szeged.hu/, [email protected], Szerediné Rugási Éva (30/619 82 07) , ill. Aradi Mária (20/426 02 19).

FOGADJ ÖRÖKBE EGY LÁMPÁT A SZENTÉLYBEN

A szentély régi lámpáit  új, melegfényű, irányított, fókuszált, kétszer 35W-os lámpákra szeretnénk majd cserélni. Egy-egy ilyen lámpa 35 ezer forintba kerül. Már két lámpa is örökbefogadójára lelt. Köszönjük az eddigi és további nagylelkű adományokat!

ELEK LACI ATYA TÁVOL

Jövő hétvégén Elek Laci atya a szerzetesi Emberi Méltóság Stratégia keretében lelkigyakorlatot tart gyermekvédelemben dolgozók számára a Dunakanyarban. Az Úr kísérje és segítse a lelkigyakorlatozókat, köztük a Szegedről érkező szakembereket is!

VENDÉGÜNK: PIERRE CLERMIDY SJ

Ugyan ezen a hétvégén vendégünk lesz a francia P. Pierre Clermidy SJ, aki visszatért Magyarországra pár hónapra, hogy tovább csiszolja magyar tudását, és ezzel készüljön arra, hogy Franciaországban majd szolgálja a magyar híveket is. Fogadjuk őt szeretettel.

VENDÉGÜNK: TÍMÁR DÁNIEL SJ

A februári első pénteki karizmatikus dicsőítésre és szentmisére – amelyre február 3-án, 18 órától kerül sor a piarista templomban – vendégségbe érkezik hozzánk Tímár Dániel jezsuita skolasztikus, aki a genovai noviciátusa után, 2021 óta, a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Kollégium és Óvoda iskolalelkészségének tagja.

https://arckepcsarnok.jezsuita.hu/timar-daniel/

LEGYEN VENDÉGED SZENT JÓZSEF

Szent József újra útrakelt, hogy hétről hétre befogadhassuk. A befogadók vállalják, hogy egy héten át naponta elimádkozzák a Szent József imát, ami a Szent József szoborral együtt érkezik hozzájuk. Feliratkozási lehetőség a sekrestyében vagy az irodában. 

Szent József járjon közben értünk, ő erősítse, építse, javítsa közösségünk és családjaink lelki házait!

LITURGIKUS REND A HÉTEN

* Jan. 23., Hétfő – Köznap

–  7:00 Szentmise; Szentségimádás egész nap és éjjel; 17:15 Rózsafüzér

* Jan. 24., Kedd – Szalézi Szent Ferenc püspök és egyháztanító emléknap
–  7:00 Szentmise; 17:15 Rózsafüzér; 20:00 Szentségimádás éjfélig;

* Jan. 25., Szerda – Szent Pál apostol megtérése (Pál fordulása) – ünnep (és születésnap)
– 7:00 Szentmise; 17:15 Rózsafüzér és Szent József imádság

* Jan 26., Csütörtök Szent Timóteus és Szent Titusz püspökök – emléknap

–  7:00 Szentmise; Napközben szentségimádás este kilencig.
* Jan 27., Péntek – Köznap vagy Merici Szent Angéla szűzemléknap
–  6:45 Zsolozsma; 7:00 Szentmise

* Jan 28., Szombat – Aquinói Szent Tamás áldozópap és egyháztanító – emléknap

–  7:00 Szentmise; 18:30 Előesti szentmise

* Jan. 29., Vasárnap – Évközi 4. vasárnap
–  8:00 Szentmise; 10:00 Gyerekmise; 18:30 Szentségimádás; 19:30 Szentmise

CSOPORTJAINK

* Karitász csoport – Nagylelkű és tevékeny munkatársakat keresünk.
* Szent Mónika csoport – Hétfőn 18:00-kor a hittan teremben.
* Szemlélődő csoport imaórája – Hétfőn 18:00-kor a templom egyik termében. 

* Keresztény Élet Közössége – Minden hónap 1. és 3. hétfőjén, 18:00-kor a rendházban.

* Gerinctorna Csoport – Kedden 16:00-tól a rendházi meditációs teremben.

* Egyetemista hittancsoport – Kedden, 19:30, a hittanteremben.

* Fiatalok templomi szkólája – Kedden 19:30-tól az udvari teremben. 

* Dolgozó fiatalok csoportja – Csütörtökönként 17:00-tól 20:00-ig.

* AA Klub – Szerdán este 6 órakor az udvari teremben.

* Meditációs csoport /1–2/ – Csütörtök 7:45 és péntek 7:45 – a rendház alagsorában.

* Családi Csoport – Kéthetenként, péntek este 6 órakor a hittanteremben.

* Szent Zita Csoport – Közösségi takarítás és teázás péntekenként a reggeli mise után.

* Rózsafüzér társulat – Hétfő, kedd, szerda 17:15, titok csere minden első szombat 17:45.

* Kisgyermekes családok szentmiséje – Vasárnap 10:00.

* Bevezetés a Jézus-imába – Péntekenként. Jelentkezés: [email protected]

SZENTMISESZÁNDÉKOK

● Január 23. hétfő: 700 + László

● Január 24. kedd: 700 é. gyermek és családja

● Január 25. szerda: 700 é. Máté és családja

● Január 26. csütörtök: 700 é. Péter atya

● Január 27. péntek: 700 é. és + családtagok

● Január 28. szombat:  700 + Juray, Gunda és Király családok lü.;

                        1830 + Tichy Béla Rezső lü., halálának 22. évf., Tichy család é. és + tagjai

● Január 29. vasárnap: 800 + nagyapa lü.;

                       1000 + Müller Éva lü. és é. családtagjaiért

                       1930 + családtagok