Értesítő

VISSZATEKINTÉS, VISSZAJELZÉS, VÍZIÓ – FEBRUÁR 4.

Hamarosan kezdem a hatodik hónapomat templomigazgatóként. Többen jelezték, hogy szeretnének visszajelzést adni. Ezen felbuzdulva szeretettel hívok mindenkit, akinek bármilyen véleménye és kötődése van templomunkhoz, hogy találkozzunk február 4-én, szombaton. 9:30-tól imádkozzunk közösen az Oltáriszentség előtt, majd a hittanteremben 10 órától 11:30-ig reflektáljunk közösen az elmúlt időszakra. A formálódó találkozón elhangozhatnak a jövőt segítő kritikák, az erőt adó tapasztalatok, és templomigazgatóságunkról alkotott vízióm is.

ÚJ JEZSUITA TARTOMÁNYFŐNÖK: ANDRÁS ATTILA SJ

Február 25-től P. András Attila SJ a magyar jezsuita rendtartomány tartományfőnöke. Az Úr adjon neki erőt, türelmet, és lendületet szolgálatához! Imádkozzunk érte.

https://jezsuita.hu/andras-attila-sj-lett-a-magyar-jezsuita-rendtartomany-uj-vezetoje

És reméljük el tudja majd fogadni meghívásunkat Szent József búcsújára.

URUNK BEMUTATÁSA – GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY

Február 2-án a reggeli szentmise kezdetén gyertyaszentelést végzünk, megáldjuk a testvérek által hozott gyertyákat. 

Február 2-át Szent II. János Pál pápa 1997-ben a megszentelt élet napjának nyilvánította. A Dómban este 6 órakor püspöki szentmise lesz, az egyházmegye valamennyi szerzetesének, apostoli élet tagjainak részvételével, köztük a jezsuita atyákkal. Kérjük a kedves testvérek imáját valamennyi szerzetesért. (Este nem lesz nálunk szentmise. )

FEBRUÁR 3. – SZENT BALÁZS EMLÉKNAPJA – BALÁZS ÁLDÁS

Szent Balázs emléknapján – ami egyben elsőpéntek is – az első pénteki litánián kívül   Balázs-áldást is adunk a reggeli szentmise keretében.

Este 6 órától a Piarista templomba várjuk a közösség tagjait, ahol a dicsőitő szentmise és szentségimádás meghívott celebránsa Elek Laci atya lesz, a szentmisében tanúságot tesz rendtársa Tímár Dániel SJ.

FEBRUÁR 12 – 19. – HÁZASSÁG HETE

Házasok megáldása – a „Házasság hete” zárónapján, február 19-én, a vasárnap délelőtti 10 órás szentmise keretében megáldjuk a házaspárokat (nem csupán a kerek évfordulósokat), akik jelentkezését várjuk a sekrestyében.

FEBRUÁR 13. – SZABADEGYETEM – P. KISS ULRICH SJ 

Február 13-án, hétfőn a Kaszap István Egyetemi Szakkollégium szervezésében újra Szabadegyetem. A 2023-as év első előadója P. Kiss Ulrich SJ. Az előadás este 6 órakor kezdődik templomunk hittantermében. Az előadás témája: Management By Jesus.

AUTOMÁTÉ

Köszönjük, hogy közösen tartjuk fenn a templomunkat. Ennek egy újabb segítője a bankkártyás adományozási persely az automáté a hátsó perselyek mellett. További ügyekben, más összegek esetén, ill. ha szükség van a nyugtára, akkor a sekrestyében bankterminállal is tudunk adományokat fogadni.
A pénzek felhasználásáról a továbbiakban is beszámolunk majd.

FOGADJ ÖRÖKBE EGY LÁMPÁT A SZENTÉLYBEN

A szentély új világátásához már 4 leendő lámpa lelt örökbefogadóra, és még 4-8 lámpa vár támogatókra. Egy-egy ilyen lámpa 35 ezer forintba kerül. Köszönjük az adományokat!

LEGYEN VENDÉGED SZENT JÓZSEF

Szent József újra útrakelt, hogy hétről hétre befogadhassuk. A befogadók vállalják, hogy egy héten át naponta elimádkozzák a Szent József imát, ami a Szent József szoborral együtt érkezik hozzájuk. Feliratkozási lehetőség a sekrestyében vagy az irodában. 

Szent József járjon közben értünk, ő erősítse közösségünk és családjaink lelki házait!

IMAAPOSTOLSÁG FEBRUÁRI SZÁNDÉKA: AZ EGYHÁZKÖZSÉGÉRT

Imádkozzunk, hogy megélve a kommuniót, a krisztusi közösséget, a plébániák egyre inkább a hit, a testvériség és a befogadás közösségeivé váljanak a leginkább rászorulók számára!

LITURGIKUS REND A HÉTEN

* Jan. 30., Hétfő – Köznap

–  7:00 Szentmise; Szentségimádás egész nap és éjjel; 17:15 Rózsafüzér

* Jan. 31., Kedd – Bosco Szent János áldozópap emléknap
–  7:00 Szentmise; 17:15 Rózsafüzér; 17:00 Szentségimádás éjfélig;

* Febr. 1., Szerda – Köznap
– 7:00 Szentmise; 17:15 Rózsafüzér és Szent József imádság

* Febr. 2., Csütörtök Urunk bemutatása (Gyertyaszentelő Boldogasszony) – ünnep, könyörgőnap szerzetesi hivatásokért

–  7:00 Szentmise és gyertyaszentelés; Napközben szentségimádás este kilencig

18:00 Dómban püspöki szentmise az egyházmegye szerzeteseivel
* Febr. 3., Péntek – Köznap vagy Szent Balázs püspök és vértanú emléknap vagy Szent Anszgár (Oszkár) püspökemléknap
–  6:45 Zsolozsma; 7:00 Szentmise, Jézus Szíve litánia és Balázs áldás,
18:30 Piarista templom – Szentmise – meghívott celebráns P. Elek L. SJ, tanúságtevő és szónok Tímár Dániel SJ.

* Febr. 4., Szombat – Köznap vagy De Brito Szent János, áldozópap,

Boldog Acquaviva Rudolf áldozópap és társai, vértanúk – jezsuita emléknap 

–  7:00 Szentmise; 17:30-tól titokcsere, 17:45 Rózsafüzér; 18:30 Előesti szentmise

* Febr. 5., Vasárnap – Évközi 5. vasárnap
–  8:00 Szentmise; 10:00 Gyerekmise; 18:30 Szentségimádás; 19:30 Szentmise

SZENTMISESZÁNDÉKOK

● Január 30. hétfő: 700 Ildikó és családja

● Január 31. kedd: 700 ++ Matild és Gyula lü.

● Február 1. szerda: 700 hálából é. családtagokért

● Február 2. csütörtök: 700 hálából a család egységéért

● Február 3. péntek: 700 hálából a családért

● Február 4. szombat:  700 ++ Mária és Ernő lü.; 1830 + Miklós lü. és családja é. tagjaiért

● Február 5. vasárnap: 800 -; 1000 Imacsoport é. és + tagjaiért, + családtagokért; 1930