Értesítő

LITURGIKUS REND A HÉTEN

A következő hetekben még finomodhat az új hetirend, amit a honlapunkon is követni lehet miséző papok megnevezésével is: https://szentjozsef.jezsuita.hu/liturgikus-rend

* Hétfő – Köznap

–  7:00 Szentmise; Szentségimádás egész nap a kápolnában; 12:30 Gyászmise Gyólai Annáért 17:15 Rózsafűzér; 19:00 Szentségimádás a kápolnában folytatódik reggelig

* Kedd – Köznap vagy Szent XXIII. János pápa emléknap
–  Szentségimádás a reggeli szentmiséig; 7:00 Szentmise; 17:15 Rózsafűzér; 19:00 Szentségimádás éjfélig; 20:45 Énekelt befejező imaóra a szkóla vezetésével

* Szerda – Köznap v. Boldog Beyzym János, áldozópap jezsuita emléknap
–  6:45 Zsolozsma; 7:00 Szentmise; 17:15 Rózsafűzér és Szent József imádság;

* CsütörtökKöznap
–  7:00 Szentmise; Napközben szentségimádás; 17:15 Rózsafűzér; 17:45 Vezetett szentségimádás a fiatal dolgozók közösségével együtt; 19:00 Szentségimádás vége

* Péntek – Ogilvie Szent János áldozópap és vértanú – Jezsuita emléknap
–  6:45 Zsolozsma: reggeli dicséret; 7:00 Szentmise; 17:15 Rózsafűzér

* Szombat – A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz szűz és egyháztanító – Emléknap
–  7:00 Szentmise; 17:45 Rózsafűzér; 18:30 Előesti szentmise

* Vasárnap – Évközi 29. vasárnap
–  8:00 Szentmise; 9:15 Rózsafűzér; 10:00 Gyerekmise 18:30 Csöndes szentségimádás; 19:30 Szentmise

A SZÍV – ÖRÖKSÉG

Somogyország Loretójáról, az andocsi jezsuita végvárról is – ahova nem régen közösségünk is elzarándokolt – olvashatunk az A Szív most megjelent októberi számában, ami megvásárolható templomunkban is. A lap témája most az örökség, amiről Rómától Genován át Miskolcon keresztül Torontóig vallanak magyar jezsuiták. Vedd és olvasd!

TEMETÉS ÉS GYÁSZMISE

Gyólai Anna szerettünk hamvasztás utáni búcsúztatása október 10-én, hétfőn 11 órakor a Belvárosi temetőben lesz. 12:30-kor gyászmisét mondunk érte templomunkban. Kérjük kegyeletüket egy szál virággal róják le.

MINDENNAPI RÓZSAFÜZÉR

Folytatjuk az októberi mindennapi rózsafűzéreket. Egyházunk közössége hosszú századok óta imádkozza ezt az egyszerű, mégis kimeríthetetlenül mély, Krisztus szemlélésére irányuló imádságot, Mária áldott füzérét. Hétfőtől péntekig 17:15-ös kezdettel, szombaton 17:45-kor, vasárnap 9:15-kor imádkozzuk közösen a rózsafűzért.

Kérjük csoportjainkat, közösségeinket, akár egy-egy családot is, hogy vállaljanak egy-két napot, amikor ők vezetik a közös imádságot. A vezetéshez a Rózsafüzér Társulat tagjai szívesen adnak támogatást és segítséget. Feliratkozás a sekrestyében.

KÖZÖSSÉGI ZARÁNDOKLAT – NOVEMBER 4-6

Köszönjük a nagy érdeklődést a közösségünk zarándoklata kapcsán. A fiatal dolgozók közössége vezetésével megszervezzük november 5-re a buszos zarándoklatot egész közösségünknek, valamint november 4-6, péntektől vasárnapig az imádságos kirándulást a fiatal dolgozók, a szkólánk, az egyetemista hittan és mások részvételével. A két program szombat délután közös szentmisén és közös étkezésen találkozik majd.

Részletek, árak, jelentkezés várhatóan a jövő héten. Köszönjük a szervezést!

SZENTSÉGIMÁDÁS ÉS A MEDJUGORJEI VÁNDORMONSTRANCIA

Október 24-27-ig Szegeden lesz a Medjugorjei Vándormonstrancia. Vagyis Béke Királynője formájú Szentségmutató kegytárgy szobor. A püspöki helynök atyákkal és a jezsuita atyákkal egyeztetve a már működő szentségimádó közösség házigazdaságával templomunkban abban a négy napban különleges közös imahadjárat lesz Szegeden a békéért.

Várunk még jelentkezőket a szentségimádásra akár félórás váltásokban is október 25. kedd és október 26. szerda 7-19 óráig. Jelentkezni lehet a sekrestyében vagy a Aradi Máriánál ([email protected]).

Fényképes tájékoztató cikk: https://gloria.tv/post/4NSbUk7VU2Pr48C37JqEdGgFp

A szentségimádás ideje: október 24. hétfő 7-24 óráig; október 25. kedd 0-24 óráig; október 26. szerda 7-19 óráig; október 27. csütörtök 7-19 óráig.

JÖVŐ VASÁRNAP ORSZÁGOS GYŰJTÉS A MISSZIÓK JAVÁRA

Október 16, vasárnap, csatlakozunk a Katolikus Egyház országos gyűjtéséhez, amiben sok-sok közössége gyűjti össze a filléreket, amiből támogatjuk a ma sem veszélytelen missziókban dolgozó papokat, szerzeteseket, és Isten szent népének minden tagjait.

TÁVOLLÉT

Egy korábbi pályázat kapcsán a Jezsuita Kiadó megbízásából Elek Laci atya a héten kerékpárral bejárja a jezsuita képzésében gyalogosan végig járt zarándoklata útvonalát Dobogókőtől Bodajkon és Andocson át Máriagyűdig. Köszöni türelmeteket és imáitokat.

CSOPORTJAINK

* Karitasz csoport – Nagylelkű és tevékeny munkatársakat keresünk.
* Szent Mónika csoport – hétfő 18:00 a hittanteremben /Patakiné Tóth Katalin/
* Szemlélődő csoport imaórája – hétfőn 19:30-kor a templom egyik termében. /Szentírási elmélkedés – párbeszéd Istennel – csend –közösség/. /Justinné Géczy Ágnes/

* Keresztény Élet Közössége – minden hónap 1. és 3. hétfőjén, este fél 8-kor (rendház).

* Gerinctorna Csoport – kedden 18:00-tól a rendházi meditációs teremben.

* Egyetemista hittancsoport – kedden, 19:30, a hittanteremben.

* Fiatalok templomi szkólája – kedden 19:30-tól az udvari teremben.

* Dolgozó fiatalok csoportja – csütörtökönként öt órától nyolcig

* AA Klub – szerdán este 6 órakor az udvari teremben.

* Meditációs csoport /1–2/ csütörtök 7:45 és péntek 7:45 – a rendház alagsorában

* Családi Csoport – kéthetenként, péntek este 6 órakor a hittanteremben.

* Szent Zita Csoport – Közösségi takarítás és teázás péntekenként a reggeli mise után.

* Rózsafűzér társulat – Hétfő, kedd, szerda 17:15, titok csere minden első szombat 17:45

* Kisgyermekes családok szentmiséje – Vasárnap 10:00, mise után játékkal és kávézással.

SZENTMISESZÁNDÉKOK

● Október 10. hétfő: 700 ++ Rozália és György;

● Október 11. kedd: 700 ++ Lívia és János;

● Október 12. szerda: 700 -.;

● Október 13. csütörtök: 700 + János;

● Október 14. péntek: 700 Szűz Mária Szeplőtelen Szíve iránti szeretetből engesztelésül;

● Október 15. szombat: 700 -.;

● Október 16. vasárnap:           800 -.; 1000 -.; 1930 -.;