Értesítő

SZENTSÉGIMÁDÁS ÉS A MEDJUGORJEI VÁNDORMONSTRANCIA

A héten hétfőtől csütörtökig templomunkban lesz a medjugorjei vándormonstrancia vagyis a Béke Királynője formájú szentségtartó mely ékkövekkel és meteorit darabokkal van díszítve. Segítsen imáinkat és Krisztusra figyelésünket ez a gyönyörű alkotás is!

A szentségimádás ideje ezekben a napokban: 

október 24. hétfő 7-24 óráig;
október 25. kedd 0-24 óráig;
október 26. szerda 7-19 óráig;
október 27. csütörtök 7-19 óráig.

LITURGIKUS REND A HÉTEN

* Hétfő – Köznap v. Claret Szent Antal Mária püspökemléknap

–  7:00 Szentmise; Szentségimádás egész nap és éjjel a kápolnában; 17:15

* Kedd – Szent Mór püspök – Emléknap
–  Szentségimádás a reggeli szentmiséig; 7:00 Szentmise; Szentségimádás éjfélig; 17:15 Rózsafűzér; 20:45 Énekelt befejező imaóra a szkóla vezetésével

* Szerda – Köznap
–  6:45 Zsolozsma; 7:00 Szentmise; Szentségimádás este hétig; 17:15 Rózsafűzér és Szent József imádság; 

* CsütörtökKöznap
–  7:00 Szentmise; Napközben szentségimádás; 17:15 Rózsafűzér; 17:45 Vezetett szentségimádás a fiatal dolgozók közösségével együtt; 19:00 Szentségimádás vége

* Péntek – Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostolok – Ünnep
–  6:45 Zsolozsma: reggeli dicséret; 7:00 Szentmise; 17:15 Rózsafűzér 

* Szombat – Köznap
–  7:00 Szentmise; 17:45 Rózsafűzér; 18:30 Előesti szentmise

* Vasárnap – Évközi 31. vasárnap
–  8:00 Szentmise; 9:15 Rózsafűzér; 10:00 Gyerekmise 18:30 Csöndes szentségimádás; 19:30 Szentmise

KÖZÖSSÉGI ZARÁNDOKLAT – NOVEMBER 4–5–6

November 5-én szombaton hagyományos buszos zarándoklatot szervezünk Péliföldszentkeresztre (Komárom-Esztergom megye). Reggel fél nyolckor találkozunk a templom előtt és hazaérkezünk este hét óráig. Útközben rózsafüzért imádkozunk, keresztutat járunk, napközi imaórát mondunk és természetesen szentmisén veszünk részt.

Utunk különlegessége, hogy Péliföldszentkereszten találkozunk közösségünk azon tagjaival, akik az egész hétvégét ott töltik imádsággal és beszélgetéssel. Így közös szentmisénken egész közösségünk közösen vehet részt.

Az út költsége 7000 forint + saját batyus étkezés.

Jelentkezni az útiköltség megfizetésével a sekrestyében lehet!

A templomunk különféle ifjúsági közösségeibe tartozókat hívjuk akár egész hétvégére erre a kirándulás-zarándoklatra. Ennek költségei: 7200 Ft/két éjszaka/fő, plusz útiköltség, plusz élelem, ami nagyrészt batyus lesz, de ez még szervezés alatt.

A szombati napon ehhez a csapathoz csatlakozik a templomi nagyközösség.Pénteken este, szombaton és vasárnap a csapatépítés, a közösség együttléte, egymás megismerése a cél.

Érdeklődni és jelentkezni Haramza Klárinál ([email protected]) vagy Elek Laci atyánál lehet legkésőbb október 31-ig!

NOVEMBERI MISÉK ELHUNYTJAINKÉRT

November hónapban minden hétköznapi reggeli szentmisét azokért az elhunyt hozzátartozókért ajánljuk fel, akiknek a nevét a testvérek feljegyzik a kisasztalra helyezett borítékokban lévő lapokra, és leadják a sekrestyében, vagy az irodán. Valamennyi elhunyt neve ott lesz valamennyi hétköznapi szentmisénken az oltár előtt. A szentmisék bemutatása független minden anyagi hozzájárulástól, hiszen természete szerint ingyenes! A templom fenntartására borítékba helyezett adományokat szívesen és köszönettel fogadjuk.

MINDENSZENTEK – „VIRRASZTÁS”

November elsején, kedden templomunk egész nap (7-től 19 óráig) nyitva áll az imádkozók előtt.  Mécses gyújtásra van lehetőség; ha valaki nem tud elmenni szerettei sírjához, kiváló alkalom, hogy imádkozzék értük, elnyerhesse a teljes búcsút számukra a szokott feltételekkel (lentebb). Ügyeletet vállalók feliratkozása a sekrestyében.

Búcsúk elnyerése – Csak a tisztítótűzben szenvedő lelkek javára fordítható teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki november 1-től 8-ig áhítatos lélekkel temetőt látogat, s legalább lélekben imádkozik az elhunytakért (mind a nyolc napon elnyerhető), aki halottak napján, XI. 2-án (vagy az ordinárius engedélyével a megelőző vagy következő vasárnapon vagy Mindenszentek napján) templomot vagy kápolnát áhítattal meglátogat, s egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet elimádkozik. (A Búcsúk Kézikönyve, Búcsúengedélyek, 29. 1. §.) 

MINDENSZENTEK – IMA A JEZSUITA KRIPTÁNÁL

November elsején, kedden közös imát tartunk  a Belvárosi temetőben a jezsuita kriptánál délután háromkor. (A jezsuita kripta a Bajai úti bejárattól balra – kb. 50 m – a temető sarkában található.) Imádkozzunk elhunyt lelkipásztorainkért és templomi közösségünk elhunyt tagjaiért! 

65+ IMACSOPORT

Szeretnénk, ha újra indulna az egykor Hofher Józsi jezsuita atya által életre hívott 65+ imacsoport. Szeretettel kérjük és várjuk a régi és új tagok érdeklődését! Ha összegyűlik egy érdeklődő csapat, akkor a heti találkozók idejét és menetét Elek Laci atya vezetésével közösen határoznánk meg.

Érdeklőni és jelentkezni a sekrestyében való föliratkozással lehet. 

MINDENNAPI RÓZSAFŰZÉR

Folytatjuk az októberi mindennapi rózsafűzéreket. Egyházunk közössége hosszú századok óta imádkozza ezt az egyszerű, mégis kimeríthetetlenül mély, Krisztus szemlélésére irányuló imádságot, Mária áldott füzérét. Hétfőtől péntekig 17:15-ös kezdettel, szombaton 17:45-kor, vasárnap 9:15-kor imádkozzuk közösen a rózsafűzért.

CSOPORTJAINK

* Karitasz csoport – Nagylelkű és tevékeny munkatársakat keresünk.
* Szent Mónika csoport – hétfő 18:00 a hittanteremben /Patakiné Tóth Katalin/
* Szemlélődő csoport imaórája – hétfőn 19:30-kor a templom egyik termében. /Szentírási elmélkedés – párbeszéd Istennel – csend –közösség/. /Justinné Géczy Ágnes/

* Keresztény Élet Közössége – minden hónap 1. és 3. hétfőjén, este fél 8-kor (rendház).

* Gerinctorna Csoport – kedden 18:00-tól a rendházi meditációs teremben.

* Egyetemista hittancsoport – kedden, 19:30, a hittanteremben.

* Fiatalok templomi szkólája – kedden 19:30-tól az udvari teremben. 

* Dolgozó fiatalok csoportja – csütörtökönként öt órától nyolcig

* AA Klub – szerdán este 6 órakor az udvari teremben.

* Meditációs csoport /1–2/ csütörtök 7:45 és péntek 7:45 – a rendház alagsorában

* Családi Csoport – kéthetenként, péntek este 6 órakor a hittanteremben.

* Szent Zita Csoport – Közösségi takarítás és teázás péntekenként a reggeli mise után.

* Rózsafűzér társulat – Hétfő, kedd, szerda 17:15, titok csere minden első szombat 17:45

* Kisgyermekes családok szentmiséje – Vasárnap 10:00, mise után játékkal és kávézással.

SZENTMISESZÁNDÉKOK

Október 24. hétfő: 700 Az 1956 okt. 23-i szabadságharc halottaiért;
● Október 25. kedd: 700 Bartha család é. tagjaiért;
Október 26. szerda: 700 é. gyermekek hitéért;
● Október 27. csütörtök: 700 ++ Mária, Irén, Jolán és Katalin, é. és + családtagjaikért;
● Október 28. péntek: 700 + Rezsabek szülőkért és é. Rezsabek Imréért és családjáért;
Október 29. szombat: 700 + Juray, Gunda és Király család lü.; 1830 + szülőkért, nagyszülőkért és a Csiszár család + tagjaiért;
● Október 30. vasárnap: 800 -.; 1000 -.; 1930 -.;