Értesítő

MINDENNAPI RÓZSAFÜZÉR

Ismét itt az október, a Szűzanya és a rózsafüzér hónapja. Egyházunk közössége hosszú századok óta imádkozza ezt az egyszerű, mégis kimeríthetetlenül mély, Krisztus szemlélésére irányuló imádságot, Mária áldott füzérét. Ehhez társul a templomunk Rózsafűzér Társulata, akik egész évben viszik ezt a hagyományt.

Októberben hónapban minden nap lesz rózsafüzér imádság templomunkban. Hétfőtől péntekig 17:15-ös kezdettel, szombaton 17:45-kor, vasárnap 9:15-kor.

Kérjük csoportjainkat, közösségeinket, akár egy-egy családot is, hogy vállaljanak egy-két napot, amikor ők vezetik a közös imádságot. A vezetéshez a Rózsafüzér Társulat tagjai szívesen adnak támogatást és segítséget. Feliratkozás a sekrestyében.

„A rózsafüzér, ez a megváltó megtestesülésbe gyökerező, evangéliumi imádság teljesen Krisztusra irányul. Mert még jellegzetes eleme is – az Üdvözlégyek litániaszerű ismétlése – Krisztus dicsőítése lesz, akiről az angyali üdvözlet és a Keresztelő anyjának köszöntése szól: »Áldott a te méhednek gyümölcse« (Lk 1,42). Sőt, többet mondunk: az Üdvözlégyek ismételgetése a háttér, melyben a titkokat szemléljük: Jézus, akit minden Üdvözlégyben megnevezünk, ugyanaz, mint akit a titkok egymás után szemünk elé állítanak mint Isten Fiát és a Szűzanya fiát.” – VI. Pál pápa

LITURGIKUS REND A HÉTEN

Októbertől egyelőre nem tartunk hétköznapi esti miséket. Ezért a heti liturgikus rendünk is változik az alábbiak szerint. A következő hetekben még finomodhat az új rend, amit a honlapunkon is követni lehet miséző papok megnevezésével is: https://szentjozsef.jezsuita.hu/liturgikus-rend

* Hétfő – Köznap

–  7:00 Szentmise; Szentségimádás egész nap a templomban; 17:15 Rózsafűzér; 19:00 Szentségimádás a kápolnában folytatódik reggelig

* Kedd – Assisi Szent Ferenc– Emléknap
–  Szentségimádás a reggeli szentmiséig; 7:00 Szentmise; 17:15 Rózsafűzér; 19:00 Szentségimádás éjfélig; 20:30 Énekelt befejező imaóra a szkóla vezetésével

* Szerda – Köznap v. Kowalska Szent Fausztina szűz emléknap
–  6:45 Zsolozsma; 7:00 Szentmise; 17:15 Rózsafűzér és Szent József imádság;

* Csütörtök – Köznap v. Szent Brúnó áldozópap – Emléknap
–  7:00 Szentmise; Napközben szentségimádás; 17:15 Rózsafűzér; Vezetett szentségimádás a fiatal dolgozók közösségével együtt; 19:00 Szentségimádás vége

* Péntek – Rózsafűzér Királynője – Emléknap
–  6:45 Zsolozsma: reggeli dicséret; 7:00 Szentmise; 17:15 Rózsafűzér

* Szombat – Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, Magyarország főpátrónája – Főünnep, a Dóm búcsúünnepe
–  7:00 Szentmise; 17:45 Rózsafűzér; 18:30 Szentmise

* Vasárnap – Évközi 28. vasárnap
–  8:00 Szentmise; 9:15 Rózsafűzér; 10:00 Gyerekmise 18:30 Csöndes szentségimádás; 19:30 Szentmise

TEMPLOMUNK NYITVA TARTÁSA

Továbbra is minden nap napközben nyitva van a templomunk a reggeli misétől az esti órákig. Hétfőn a szentségimádás révén egész éjszaka is, kedden pedig éjfélig.

SZEGEDI SZENTSÉGIMÁDÁS – HAVI IMASZÁNDÉKA

Továbbra is helyet adunk Szeged város közösségeink közös szentségimádásának. A folyamatos szentségimádásba be lehet kapcsolódni akár csak pár perc erejéig is hétfőn a reggeli misétől kedd reggeli miséig, kedden este hétttől éjfélig, és csütörtökön a reggeli misétől este hétig. Templomunkban továbbá vasárnap 18:30-tól 19:15-től szintén szentségimádás van.

A szentségimádás októberi imaalkalmain kérjük a Szűzanya közbenjárását Szent Fiánál, hogy a háború, az értelmetlen szenvedés véget érjen. Imádkozzunk a háború áldozataiért és árván maradt gyerekekért. És kérjük a kegyelmet, hogy felismerjük hogyan segíthetünk bajbajutott embertársainkon.

KÓRUSOK AZ ESTI MISÉKEN

A mai vasárnap este az egyetemi lelkészség zenekara szolgál szentmisénken. Jövő hét vasárnap este templomunk megújult szkólája énekel. Október harmadik vasárnapján este pedig a Lassus Énekegyüttes szolgál majd Varjasi Gyula vezetésével.

Köszönjük, hogy közreműködésükkel segítik lelkünk Istenhez emelését.

KÖZÖSSÉGI ZARÁNDOKLAT – NOVEMBER 4-6

Hagyományos őszi zarándoklatunkat Péliföldszentkeresztre a Budapesttől hatvan kilométerre lévő szalézi szerzetesek vezette kis búcsújáró helyre szeretnénk megszervezni.

A zarándoklatot egyszerre két változatban hirdetjük meg:

  • Az elszántakkal már pénteken elutaznánk és a zsolozsmával, szentmisével, kirándulással, játékkal és beszélgetéssel megtöltött hétvégéről vasárnap este érnénk haza. A szaléziak ifjúsági szállásán hat-tíz ágyas szobák várnak minket.
  • Eközben a közösség másik fele, akik csak a szombatot tudják rászánni, szombat reggeli indulással jönnének utánunk és az imádságos út végén csatlakoznának a közös szentmisére és uzsonnára Pélföldszentkereszten, így együtt ünnepelhetne az egész közösség.

Várunk mindenkit! A Szent Mónika közösségtől az egyetemista hittanosokon át, a gyerekmiséken résztvevő családokig!

Kérjük az érdeklődők iratkozzanak fel a sekrestyébe jövő vasárnap estig, hogy ki tudjuk számolni a költségeket és elindíthassuk a jelentkezést!

M.I.N.D. – MAGYAR JEZSUITÁK KÍNÁBAN

Megjelent a jezsuiták negyedéves lapja, a M.I.N.D. (Mindent Isten Nagyobb Dicsőségére) 2022. őszi száma, amit ingyenesen el lehet venni hátulról. Ízelítő a tartalmából:

„Fantasztikus történetükről kevesen tudtak” – interjú Vámos Péterrel, a kínai magyar jezsuiták történetének kutatójával; Peking megér egy misét – interjú Salát Gergely sinológussal Kína és a kereszténység kapcsolatáról; Kínaiak között kínaivá – Koronkai Zoltán SJ írása a jezsuiták missziós módszeréről és az általa kirobbantott évszázados teológiai vitáról; „Szeretném megmutatni Isten kínai arcát” – interjú András Attila SJ-vel, aki misszionáriusnak készült Tajvanon, majd itthon a jezsuita gimnazistákat ismertette meg a kínai kultúrával; Te hol lennél misszionárius? – körkérdés mai magyar jezsuitákhoz; „A hongkongi egyház hídként szolgálhat” – interjú Stephen Chow SJ hongkongi püspökkel

Katolikus kínaiak Kőbányán – riport a budapesti kínai katolikus közösségről.

CSOPORTJAINK

* Karitasz csoport – Nagylelkű és tevékeny munkatársakat keresünk.
* Szent Mónika csoport – hétfő esténként /Patakiné Tóth Katalin/
* Szemlélődő csoport imaórája – hétfőn 19:30-kor a rendház közösségi terében. /Szentírási elmélkedés – párbeszéd Istennel – csend –közösség/. /Justinné Géczy Ágnes/

* Keresztény Élet Közössége – minden hónap 1. és 3. hétfőjén, este fél 8-kor (rendház).

* Gerinctorna Csoport – kedden 18:00-tól a rendházi meditációs teremben.

* Egyetemista hittancsoport – kedden, 19:30, a hittanteremben.

* Fiatalok templomi szkólája – kedden 19:30-tól az udvari teremben.

* Dolgozó fiatalok csoportja – csütörtökönként öt órától nyolcig

* AA Klub – szerdán este 6 órakor az udvari teremben.

* Meditációs csoport /1–2/ csütörtök 7:45 és péntek 7:45 – a rendház alagsorában

* Családi Csoport – kéthetenként, péntek este 6 órakor a hittanteremben.

* Szent Zita Csoport – Közösségi takarítás és teázás  péntekenként a reggeli mise után.

* Rózsafűzér társulat – Hétfő, kedd, szerda 17:15, titok csere minden első szombat 17:45

* Kisgyermekes családok szentmiséje – Vasárnap 10:00, mise után játékkal és kávézással.

SZENTMISESZÁNDÉKOK

● Október 3. hétfő:         700 + Piroska; 

● Október 4. kedd:          700 + Piroska; és a szentségimádás ügyéért, atyákért

● Október 5. szerda:       700 + Piroska;

● Október 6. csütörtök: 700 + Piroska lü. és családja;

● Október 7. péntek:      700 + Edit; 

● Október 8. szombat:   700 -.; 1830 Mária, György és családja

● Október 9. vasárnap:  800 -.; 1000 -.; 1930 -.;

ESTÉKRE FELVETT MISESZÁNDÉKOK

Kérjük, hogy akik esti misét kértek valamilyen szándékra az elkövetkező időkben, ők jöjjenek a sekrestyébe, hogy megbeszéljük, hogyan lehet a felvett misét más alkalomra (akár vasárnapra) áttenni, reggeli koncelebráló papnak áttenni, vagy akár más templom esti miséjére átrakni. Köszönjük a segítséget és a türelmet.