Értesítő

A hit erénye teszi kereszténnyé a keresztényt. Mert kereszténynek lenni elsősorban nem egy kultúra elfogadását jelenti, a hozzá tartozó értékekkel, hanem kereszténynek lenni egy kapcsolatnak, egy Istennel való kapcsolatnak az elfogadását és ápolását jelenti: én és Isten, az én személyem és Jézus jóságos arca. Ez a kapcsolat tesz bennünket kereszténnyé.

A hit kapcsán eszembe jut egy epizód az evangéliumból. Jézus tanítványai a tavon kelnek át, és viharba kerülnek. Azt hiszik, hogy karjuk erejével, tapasztalatuk tartalékaival boldogulnak majd, de a csónak elkezd megtelni vízzel, ők pedig pánikba esnek (vö. Mk 4,35–41). Nem veszik észre, hogy szemük előtt van a megoldás: Jézus ott van velük a csónakban, a tomboló vihar idején is. Csakhogy Jézus alszik – mondja az evangélium. Ők rémültek, sőt dühösek, amiért hagyja őket meghalni. Amikor végre felébresztik, Jézus megdorgálja őket: „Miért féltek? Nincs még hitetek?” (Mk 4,40).

Itt van tehát a hit nagy ellensége: nem az értelem, nem az ész, ahogy azt sajnos egyesek kényszeresen ismételgetik. A hit nagy ellensége a félelem. […]

Nyilvánvalóan, ahogy az apostol mondja, a hit nem mindenkié (vö. 2Tessz 3,2), és mi is, akik hívők vagyunk, gyakran azt tapasztaljuk, hogy csak parányi tartalékunk van belőle. Jézus gyakran tehet szemrehányást nekünk – ahogyan a tanítványainak is tett –, hogy „kishitűek” vagyunk. Pedig ez a legboldogabb ajándék, az egyetlen erény, melyet irigyelhetünk. Mert aki hisz, abban olyan erő lakozik, amely nem csak emberi; a hit ugyanis „mozgásba hozza” bennünk a kegyelmet, és megnyitja elménket Isten misztériuma előtt. Ahogyan Jézus mondta egyszer: „Ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, s azt mondjátok ennek a szederfának: »Szakadj ki gyökerestül, és verj gyökeret a tengerben!« – megteszi nektek” (Lk 17,6). Ezért a tanítványokhoz hasonlóan mi is mondjuk neki: Urunk, növeld bennünk a hitet! (vö. Lk 17,5). Ez egy szép ima! Elmondjuk közösen? „Urunk, növeld bennünk a hitet!” Mondjuk együtt: [mindannyian] „Urunk, növeld bennünk a hitet!” Túl halkak vagytok, kicsit hangosabban: [mindannyian] „Urunk, növeld bennünk a hitet!” Köszönöm!

Ferenc pápa katekézise: A hit elsődleges ellensége nem az ész, hanem a félelem!

SZEGED KÖRÜLIMÁDKOZÁSA

Idén május 12-én, vasárnap lesz Szeged körülimádkozása immár 14. alkalommal. Gyülekezés, ima a Dómban. Érintve az egyes plébániatemplomokat, egész úton a rózsafüzér imát mondjuk és éneklünk,  körbeimádkozva így a várost, annak megtéréséért, lelki megújulásáért. Útközben is be lehet csatlakozni, erről részletek a plakáton és a kihelyezett szóróanyagokon. Az utolsó szakaszon Elek Laci atya is elkíséri az imádkozókat.

PÜNKÖSDI ÖRÖM, PÜNKÖSDI LÉLEKÁRADÁS: KILENCED

Pünkösd előtti héten (május 13-17) minden hétköznap este 18:30-kor lesz templomunkban Szentlélekváró szentmisénk. Az esti szentmiséken mindig más énekkar segít kifejezni a Szentlélek érkezésének örömét. Az evangélium után pedig különböző szerzetesek tesznek tanúságot a Szentlélek megújító erejéről. A szentmisék után szeretettel várunk mindenkit egy teára, agapéra, beszélgetésre tanúságot tevő és szolgáló vendégeinkkel:

Hétfő, május 13, 18:30
Tanúságot tesz a Szentlélek működéséről Magyaros M. Veronika SSND.
Énekel a Szegedi Dóm kórus Varjasi Gyula vezetésével.

Kedd, május 14, 18:30
Tanúságot tesznek a misében a női fokolár közösség tagjai.
Énekel a Szegedi Ökumenikus kórus. Művészeti vezető: Nagy Szabó Kornélia

Szerda, május 15, 18:30
Tanúságot tesz a szegedi férfi fokolár közösség.
Énekel a Tátratéri Vox Laetitie kórus, Simon Bálint vezetésével.

Csütörtök, május 16, 18:30
Tanúságot tesz Tiszai Luca sss testvér.
Énekel a mi szkólánk, a Szent József templom szkólája. Művészeti vezető: Haramza Klára.

Péntek, május 17, 18:30
Énekel az Alsóvárosi Ferences templom szkólája, Surinás István vezetésével.

MÁJUSI LITÁNIÁK

Május a Szűzanya hónapja, a lorettói litániát imádkozva Égi Édesanyánkat szólítjuk meg, dicsérjük őt és kérjük az ő közbenjárását, Szent Fiához, a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz. 

A lorettói litániát hétköznap (hétfő – péntek) 18:00-kor imádkozzuk.
Szombati estéken és a pünkösdi kilenced estéin a szentmise előtt 18:15 órától kezdve. Vasárnap a családos szentmise előtt,  9:45-től kérjük közösen Szűz Mária közbenjárását.

TANÁCSADÁS KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK

Perényi-Csáthi Éva, gyógypedagógus, szeretettel várja a kisgyermekes családokat ingyenes egyszeri konzultációra nyelvfejlődéssel, pszichomotoros fejlődéssel, társas és érzelmi fejlődéssel kapcsolatos kérdésekben. Az emailes bejelentkezés után a vasárnapi 10-es családos misék végén lesznek ezek az alkalmak. További információ és jelentkezés a plakáton valamint az [email protected] címen. Köszönjük a lehetőséget!

BÁLINT SÁNDOR VERSENY VENDÉGSÉGBEN

A Napsugaras Tájház és a Szeged-Csanádi Egyházmegye Kateketikai Intézete és a Móra Ferenc Múzeum idén is meghirdette a Bálint Sándor Emlékversenyt nem csak egyházi iskolában tanuló diákok számára.

A játékos döntőre pénteken délelőtt kerül sor, ahol a várost járó csapatok templomunkba is ellátogatnak és kézműves-játékos foglalkozáson ismerkednek meg az örökséggel amit Bálint Sándor úgy gyűjtött és óvott nekünk.

A péntek délelőtt nálunk megforduló 30-40 diák (és kísérőik) biztosan örülnek, ha fel tudunk ajánlani nekik a helyszín és frissítő mellé egy-két tálca pogácsát vagy süteményt. A sekrestyébe feliratkozva szívesen látunk ilyen felajánlást is. Köszönjük.

TISZAVIRÁG KÖZÖSSÉG TÁBORÁRA

A Tiszavirág közösség – ahol fogyatékossággal élő fiatalokkal gazdagítják a tagok kölcsönösen egymást – nagyon hálásan köszöni a múlt vasárnap összegyűjtött 193 ezer forint. Ez az összeg nagyon nagy segítség egy ilyen tábor szervezésében!

A táborba egyetemista fiatalokat jelenetkezését is még szívesen várják, akik egy-egy fogyatékossággal élő fiatal kísérőjének szegődnek augusztus 10-től 14-ig. Természetesen van előkészítés, és felkészítés, kísérés is. És ha neked is annyit ad a tábor mint másoknak szokott, akkor évközi alkalmakra is lehet utána járni.

További információ és jelentkezés fiatalok számára Majoros-Tóth Zsuzsinál: [email protected]

VENDÉGEK ÉS TÁVOLLÉTEK

Most a héten Nagy Ernő testvér utazik Dobogókőre éves nyolc napos lelkigyakorlatára. Kísérjük őt is imáinkkal!

SEGÍTSÜK SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓNK 1%-ÁVAL A JTA-T.

Köszönjük, ha adója egy százalékával támogatja a jezsuiták lelkiségi, szociális, oktatási, kulturális tevékenységét. 1+1%-os rendelkezését szja-bevallásával együtt vagy akár attól függetlenül is benyújthatja legkésőbb május 21-ig. A Jézus Társasága Alapítvány adószáma: 18064333-2-42.
További információ: https://jezsuita.hu/hirek/jezus-tarsasaga-alapitvany-1-szazalek

LITURGIKUS REND A HÉTEN

* Május 6., Hétfő – Húsvéti idő  7:00 Szentmise; 17:15 Rózsafüzér; 17:45 Lorettói litánia; Utána szentségimádás egész nap és éjjel. 

* Május 7., Kedd – Húsvéti idő vagy Boldog Gizella királyné – emléknap –7:00 Szentmise; 17:00 Szentségimádás hajnali egyig; 17:15 Rózsafüzér, 17:45 Lorettói litánia

* Május  8., Szerda – Húsvéti idő –  7:00 Szentmise; 17:00 Szentségimádás 23:00-ig; 17:15 Rózsafüzér; 17:45 Lorettói litánia;  

* Május 9., Csütörtök – Húsvéti idő  – 7:00 Szentmise; 17:45 Lorettói litánia; 18:30 Szentmise kollégista diákjainkkal; Szentségimádás 20:30 ig;

* Május 10., Péntek – Húsvéti idő vagy De Avila Szent János áldozópap és egyháztanító

emléknap – 6:45 Zsolozsma; 7:00 Szentmise; 17:45 Lorettói litánia

* Május 11., Szombat – Húsvéti idő vagy Boldog Salkaházi Sára szűz és vértanú –  emléknap – 8:00 Szentmise; 11:00 Kollégiumi alumni mise; 17:45 Rózsafüzér; 18:15 Lorettói litánia; 18:30 Angol nyelvű szentmise

* Május 12., Vasárnap – Urunk mennybemenetele
– 7:30 Gyóntatás, 8:00 Szentmise; 9:45 Lorettói litánia; 10:00 Családos szentmise; 18:30 Szentségimádás és gyóntatás; 19:30 Szentmise, szlóka énekel

SZENTMISESZÁNDÉKOK 

● Május 6. hétfő: 700 Az Egyház és a Jézus Társasága szükségleteiért

● MÁjus 7. kedd: 700 élő unokákért és dédunokákért

● Május 8. szerda: 700  A jótevőkért

● Május 9. csütörtök: 700 Novák és Maráz család é. és + tagjaiért 

● Május 10. péntek: 700 Hivatásokért

● Május 11. szombat: 800  + Ferenc é. és + családtagok; 1830   Elhunyt nagymamáért

● Május 12. vasárnap: 800 Irén – Andrea és Géza gyógyulásáért;     1000  Magyar Antal, neje és + gyermekeiért;  1930  ++ Erzsébet és Carmine lü.