Értesítő

A keresztény embernek nem saját érdemei miatt van reménye. Ha hisz a jövőben, az azért van, mert Krisztus meghalt, feltámadt, és nekünk adta Lelkét. „A megváltás oly módon adatott nekünk, hogy reménnyel lettünk megajándékozva, mégpedig megbízható reménnyel, amelyre támaszkodva meg tudunk birkózni jelenünkkel” (uo., 1). Ebben az értelemben ismét azt mondjuk, hogy a remény isteni erény: nem tőlünk ered, nem konok önmeggyőzés, hanem közvetlenül Istentől származó ajándék. […]

A remény olyan erény, amely ellen gyakran vétkezünk: egészségtelen nosztalgiázással, búskomorsággal, amikor azt gondoljuk, hogy a boldog perceket örökre eltemette a múlt. A remény ellen vétkezünk, amikor bűneink miatt elkeseredünk, és elfelejtjük, hogy Isten irgalmas és nagyobb a szívünknél. Testvéreim, ezt ne felejtsük el: Isten mindent megbocsát, Isten mindig megbocsát. Mi vagyunk azok, akik belefáradunk a bocsánatkérésbe. De ne felejtsük el ezt az igazságot: Isten mindent megbocsát, Isten mindig megbocsát. A remény ellen vétkezünk, amikor bűneink miatt elkeseredünk; a remény ellen vétkezünk, amikor a bennünk lévő ősz kioltja a tavaszt; amikor Isten szeretete megszűnik örök tűzként égni, és nincs bátorságunk egész életünkre elkötelező döntéseket hozni.

Erre a keresztény erényre nagy szüksége van a mai világnak! A világnak szüksége van reményre, ahogyan szüksége van a türelem erényére is, mely kéz a kézben jár a reménnyel. A türelmes emberek a jó dolgok szövőmesterei. Makacsul vágynak a békére, és bár egyesek sietnek, s mindent és azonnal szeretnének, a türelemnek megvan a képessége a várakozásra. Azok, akiket a remény éltet és türelmesek, képesek átvészelni a legsötétebb éjszakákat is, még ha körülöttük sokan átadják is magukat a kiábrándultságnak. A remény és a türelem együtt jár.

A remény a fiatal szívűek erénye; és itt az életkor nem számít, hiszen vannak idős emberek is, akiknek a szeme tele van fénnyel, akik a jövő felé való állandó előrefeszülésben élnek.

Ferenc pápa katekézise: A keresztény reményre nagy szüksége van a mai világnak!

PÜNKÖSDI ÖRÖM, PÜNKÖSDI LÉLEKÁRADÁS: KILENCED

Pünkösd előtti héten (május 13-17) minden hétköznap este 18:30-kor lesz templomunkban Szentlélekváró szentmisénk. Az esti szentmiséken mindig más énekkar segít kifejezni a Szentlélek érkezésének örömét. Az evangélium után pedig különböző szerzetesek tesznek tanúságot a Szentlélek megújító erejéről. A szentmisék után szeretettel várunk mindenkit egy teára, agapéra, beszélgetésre tanúságot tevő és szolgáló vendégeinkkel:

Hétfő, május 13, 18:30
Tanúságot tesz a Szentlélek működéséről Magyaros M. Veronika SSND.
Énekel a Szegedi Dóm kórus Varjasi Gyula vezetésével.

Kedd, május 14, 18:30
Tanúságot tesznek a misében a női fokolár közösség tagjai.
Énekel a Szegedi Ökumenikus kórus. Művészeti vezető: Nagy Szabó Kornélia

Szerda, május 15, 18:30
Tanúságot tesz a szegedi férfi fokolár közösség.
Énekel a Tátratéri Vox Laetitie kórus, Simon Bálint vezetésével.

Csütörtök, május 16, 18:30
Tanúságot tesz Tiszai Luca sss testvér.
Énekel a mi szkólánk, a Szent József templom szkólája. Művészeti vezető: Haramza Klára.

Péntek, május 17, 18:30
Tanúságot tesz: Nényei Rózsa.
Énekel az Alsóvárosi Ferences templom szkólája, Surinás István vezetésével.

PÜNKÖSD HÉTFŐ

Pünkösd hétfőn, május 20-án, a reggeli szentmise 8 órakor kezdődik. Esti mise nem lesz.

ÚJ LEHETŐSÉG: SEKRESTYÉSEKET KERESÜNK

Hétköznap reggeli szolgálatra önkéntes sekrestyéseket keresünk, akik vállalnak egy vagy két napot amikor 6:30-tól 7:55-ig segítik szolgálatukkal a reggeli szentmiséket. A feladatok: templom nyitása, szentmise előkészítése, olvasók koordinálása, szentmise segítése, mise végén elpakolás. Előképzettség nem szükséges, gyakorlott sekrestyéseink szívesen adják tovább a tudást, és a jezsuita atyák is jobban értékelik az akár pontatlan, de jó szívvel végzett szolgálatot. Ki is lehet próbálni, nem kell egyből hosszú távra elköteleződni.

Jelentkezés a jezsuita atyáknál.

MÁJUSI LITÁNIÁK

Május a Szűzanya hónapja, a lorettói litániát imádkozva Égi Édesanyánkat szólítjuk meg, dicsérjük őt és kérjük az ő közbenjárását, Szent Fiához, a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz. 

A lorettói litániát hétköznap (hétfő – péntek) 18:15-kor imádkozzuk.
Szombati estéken és a pünkösdi kilenced estéin a szentmise előtt 18:15 órától kezdve. Vasárnap a családos szentmise előtt,  9:45-től kérjük közösen Szűz Mária közbenjárását.

REKTORI PÁLYÁZAT

A szegedi Kaszap István Jezsuita Szakkollégiumunk élére rektort keresünk a 2024/25.tanévtől kezdődően. A szakkollégiumot 13 évvel ezelőtt a jezsuiták alapították. Küldetése szerint a keresztény szellemiségű egyetemi hallgatók számára nyújt közösségi életvitelre, lelkiségük elmélyítésére lehetőséget.

A rektor feladata, hogy a szakkollégium hallgatói testületével együttműködve, a Jezsuita Rend értékrendjének és apostoli céljainak megfelelően kialakítsa és működtesse a kollégium szakmai, közösségi életét és vezesse az intézmény gazdálkodását.

További részletek és a jelentkezés feltétele elérhető többek között a honlapunkon:

HACKATHON: KERESZTÉNY PROGRAMOZÓK HÉTVÉGÉJE

Meghirdetjük a II. Szent József Hackathont az az a II. Keresztény Informatikai Műhelyt.

A hétvége fő célja, hogy lendítsünk egyet a kereszténység digitális jelenlétén néhány lehatárolható projekt megvalósításával ill. bővítésével. Szeretettel várjuk tehát a programozókat, térinformatikusokat, digitális tartalomfejlesztőket, valamint informatikai háttérrel rendelkező fordítókat az ország egész területéről.

Időpont: 2024. május 24 – 26. Helyszín: Szeged, Szent József Jezsuita Templomigazgatóság

További részletek és jelentkezés: szentjozsef.jezsuita.hu/szent-jozsef-hackathon/ 

TANÁCSADÁS KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK

Perényi-Csáthi Éva, gyógypedagógus, szeretettel várja a kisgyermekes családokat ingyenes egyszeri konzultációra nyelvfejlődéssel, pszichomotoros fejlődéssel, társas és érzelmi fejlődéssel kapcsolatos kérdésekben. Az emailes bejelentkezés után a vasárnapi 10-es családos misék végén lesznek ezek az alkalmak. További információ és jelentkezés a plakáton valamint az [email protected] címen. Köszönjük a lehetőséget!

VENDÉGEK ÉS TÁVOLLÉTEK

Nagy Ernő testvér a héten érkezik haza lelkigyakorlatából.

LITURGIKUS REND A HÉTEN

A héten hétköznap reggeleken nem lesznek szentmisék!

* Május 13., Hétfő – Húsvéti idő vagy A  Fatimai Boldogságos Szűz Mária – emléknap

7:00 Szentségimádás egész nap és éjjel; 17:15 Rózsafüzér; 18:15 Lorettói litánia; 18:30 Pünkösdváró szentmise; 

* Május 14., Kedd – Húsvéti idő  – 6:40 Szentségimádás vége; 17:00 Szentségimádás hajnali egyig; 17:15 Rózsafüzér; 18:15 Lorettói litánia; 18:30 Pünkösdváró szentmise 

* Május  15., Szerda – Húsvéti idő – 17:00 Szentségimádás 23:00-ig; 17:15 Rózsafüzér; 18:15 Lorettói litánia; 18:30 Pünkösdváró szentmise;

* Május 16., Csütörtök – Bobola Szent András, áldozópap és vértanú, a Közép- és Kelet európai asszisztencia társvédőszentje – ünnep

 – 7:00 Szentségimádás 21:00-ig; 18:15 Lorettói litánia; 18:30 Pünkösdváró szentmise; 

* Május 17., Péntek – Húsvéti idő vagy Boldog Scheffler János püspök és vértanú emléknap – 18:15 Lorettói litánia; 18:30 Pünkösdváró szentmise 

* Május 18., Szombat – Húsvéti idő vagy Szent I. János pápa és vértanú –  emléknap

– 8:00 Szentmise; 18:15 Lorettói litánia; 18:30 Angol nyelvű Szentmise

* Május 19., Vasárnap – Pünkösd – 7:30 Gyóntatás, 8:00 Szentmise; 9:45 Lorettói litánia; 10:00 Családos szentmise; 18:30 Szentségimádás és gyóntatás; 19:30 Szentmise 

SZENTMISESZÁNDÉKOK 

● Május 13. hétfő: 1830 élő András, Gizella, é. és + családtagok

● Május 14. kedd: 1830 + Csontos Györgyné lü.

● Május 15. szerda: 1830  A Jézus Társasága halottaiért

● Május 16. csütörtök: 1830 

● Május 17. péntek: 1830 Az Egyház és a Jézus Társasága szükségleteiért 

● Május 18. szombat: 800   ; 1830   Elhunyt nagymamáért

● Május 19. vasárnap: 800 Kardos atyáért és az imacsoport tagjaiért;     1000 Bertalan József és neje és a Jobanov család + tagjaiért;  1930