Értesítő

LITURGIKUS REND A HÉTEN

* Hétfő – Köznap v. Boldog Romzsa Tódor püspök és vértanúemléknap

–  7:00 Szentmise; Szentségimádás egész nap és éjjel a kápolnában; 17:15 Rózsafüzér

* Kedd – MINDENSZENTEK– Főünnep
–  Szentségimádás a reggeli szentmiséig; 7:00 Szentmise; Virrasztás és gyertyagyújtási lehetőség este hétig; 17:15 Rózsafüzér; 18:30 SZENTMISE; 19:00 Szentségimádás éjfélig; 20:45 Énekelt befejező imaóra a szkóla vezetésével

* Szerda – Halottak napja
–  6:45 Zsolozsma; 7:00 Szentmise; 17:15 Rózsafüzér és Szent József imádság; 18:30 SZENTMISE

* CsütörtökKöznap v. Porres Szent Márton szerzetesemléknap v. Boldog Mayer Rupert, áldozópap jezsuita emléknap
–  7:00 Szentmise; Napközben szentségimádás; 17:45 Vezetett szentségimádás a fiatal dolgozók közösségével együtt; 19:00 Szentségimádás vége

* Péntek – Borromeo Szent Károly püspök – Emléknap
–  6:45 Zsolozsma: reggeli dicséret; 7:00 Szentmise;

* Szombat – Szent Imre herceg – Ünnep
–  7:00 Szentmise; 18:30 Előesti szentmise

* Vasárnap – Évközi 32. vasárnap
–  8:00 Szentmise; 10:00 Gyerekmise; 18:30 Csöndes szentségimádás; 19:30 Szentmise

KÜLÖNLEGES MISEREND

Mindenszentek ünnepén és Halottak napján reggel hétkor és este fél hétkor lesznek szentmisék.

KÖZÖSSÉGI ZARÁNDOKLAT – NOVEMBER 4–5–6

Közösségi zarándoklatunkra még bőven van hely! November 5-én megyünk Péliföldszentkeresztre (Komárom-Esztergom megye). Reggel fél nyolckor találkozunk a templom előtt és hazaérkezünk este hét óráig. Útközben rózsafüzért imádkozunk, keresztutat járunk, napközi imaórát mondunk és természetesen szentmisén veszünk részt.

Utunk különlegessége, hogy Péliföldszentkereszten találkozunk közösségünk azon tagjaival, akik az egész hétvégét ott töltik imádsággal és beszélgetéssel. Az út költsége 7000 forint + saját batyus étkezés. Jelentkezni az útiköltség megfizetésével a sekrestyében lehet!

NOVEMBERI MISÉK ELHUNYTJAINKÉRT

November hónapban minden hétköznapi reggeli szentmisét azokért az elhunyt hozzátartozókért ajánljuk fel, akiknek a nevét a testvérek feljegyzik a kisasztalra helyezett borítékokban lévő lapokra, és leadják a sekrestyében, vagy az irodán. Valamennyi elhunyt neve ott lesz valamennyi hétköznapi szentmisénken az oltár előtt. A szentmisék bemutatása független minden anyagi hozzájárulástól, hiszen természete szerint ingyenes! A templom fenntartására borítékba helyezett adományokat szívesen és köszönettel fogadjuk.

MINDENSZENTEK – „VIRRASZTÁS”

November elsején, kedden templomunk egész nap (7-től 19 óráig) nyitva áll az imádkozók előtt.  Mécses gyújtásra van lehetőség; ha valaki nem tud elmenni szerettei sírjához, kiváló alkalom, hogy imádkozzék értük, elnyerhesse a teljes búcsút számukra a szokott feltételekkel (lentebb). Ügyeletet vállalók feliratkozása a sekrestyében.

Búcsúk elnyerése – Csak a tisztítótűzben szenvedő lelkek javára fordítható teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki november 1-től 8-ig áhítatos lélekkel temetőt látogat, s legalább lélekben imádkozik az elhunytakért (mind a nyolc napon elnyerhető), aki halottak napján, XI. 2-án (vagy az ordinárius engedélyével a megelőző vagy következő vasárnapon vagy Mindenszentek napján) templomot vagy kápolnát áhítattal meglátogat, s egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet elimádkozik. (A Búcsúk Kézikönyve, Búcsúengedélyek, 29. 1. §.) 

MINDENSZENTEK – IMA A JEZSUITA KRIPTÁNÁL

November elsején, kedden közös imát tartunk  a Belvárosi temetőben a jezsuita kriptánál délután háromkor. (A jezsuita kripta a Bajai úti bejárattól balra – kb. 50 m – a temető sarkában található.) Imádkozzunk elhunyt lelkipásztorainkért és templomi közösségünk elhunyt tagjaiért! 

65+ IMACSOPORT

Szeretnénk, ha újra indulna az egykor Hofher Józsi jezsuita atya által életre hívott 65+ imacsoport. Szeretettel kérjük és várjuk a régi és új tagok érdeklődését! Ha összegyűlik egy érdeklődő csapat, akkor a heti találkozók idejét és menetét Elek Laci atya vezetésével közösen határoznánk meg. Érdeklőni, jelentkezni a sekrestyében való föliratkozással lehet. 

2022 SZEPTEMBER HAVI PÉNZMOZGÁSOK

Bevételek: perselypénz 425 205 Ft, adomány magánszemélytől banki utalással: 40 000 Ft,

miseszándék 74 500 Ft, újságra befizetés 25 000 Ft, Szent József adományjegy 7000 Ft. Karitász persely 16 755 Ft. Bérleti díj 76 349 Ft. Ignác musicalre hívek befizetése 131 500 Ft. Bevétel összesen 796 309 Ft

Kiadások: a.) havonta ismétlődő kiadások: Rezsi 145 005 Ft (áram 42 157 Ft, gáz 84 110 Ft, víz, csapadékvíz 18 738 Ft). Újság 5 400 Ft. Telefon 6 223 Ft. Bérjellegű kiadás 60 000 Ft. Banki ktg 7 900 Ft. Posta 1 140 Ft. Liturgikus anyag 10 184 Ft. Havonta ismétlődő kiadás összesen 235 852 Ft.

b.) egyszeri költségek: Egyházi szolgálat 5000 Ft. Szociális segélyek 15 000 Ft. Háztartási cikkek 9 370 Ft. Lámpák szerelése 64 000 Ft. Ignác musical jegyek 100 000 Ft. 2021 évi ÁFA térítés 268 818 Ft. 2021 évi ingatlan biztosítás 64 163 Ft. Egyszeri költségek összesen 526 351 Ft. Költségek összesen bankba tett összeg nélkül 762 203 Ft

KÖSZÖNET A SZENTSÉGIMÁDÁSÉRT

Különleges szentségimádási napokban volt részünk a múlt héten. Köszönet érte a szervezőknek, díszítőknek, szentségőrzőknek, valamennyi imádkozó testvérnek!

CSOPORTJAINK

* Karitasz csoport – Nagylelkű és tevékeny munkatársakat keresünk.
* Szent Mónika csoport – hétfő 18:00 a hittanteremben /Patakiné Tóth Katalin/
* Szemlélődő csoport imaórája – hétfőn 19:30-kor a templom egyik termében. /Szentírási elmélkedés – párbeszéd Istennel – csend –közösség/. /Justinné Géczy Ágnes/

* Keresztény Élet Közössége – minden hónap 1. és 3. hétfőjén, este fél 8-kor (rendház).

* Gerinctorna Csoport – kedden 17:30-tól a rendházi meditációs teremben.

* Egyetemista hittancsoport – kedden, 19:30, a hittanteremben.

* Fiatalok templomi szkólája – kedden 19:30-tól az udvari teremben. 

* Dolgozó fiatalok csoportja – csütörtökönként öt órától nyolcig

* AA Klub – szerdán este 6 órakor az udvari teremben.

* Meditációs csoport /1–2/ csütörtök 7:45 és péntek 7:45 – a rendház alagsorában

* Családi Csoport – kéthetenként, péntek este 6 órakor a hittanteremben.

* Szent Zita Csoport – Közösségi takarítás és teázás péntekenként a reggeli mise után.

* Rózsafűzér társulat – Hétfő, kedd, szerda 17:15, titok csere minden első szombat 17:45

* Kisgyermekes családok szentmiséje – Vasárnap 10:00, mise után játékkal és kávézással.

SZENTMISESZÁNDÉKOK

● Október 31. hétfő: 700 + Ida

● November 1. kedd: 700 közös szándék;

● November 2. szerda: 700 közös szándék;

● November 3. csütörtök: 700 + Konschel és + Rezsabek rokonokért;

● November 4. péntek: 700 + Ágoston;

● November 5. szombat: 700 Ágnes Bonifác és családja; 1830 + Sándor é. és + családtagok;● November 6. vasárnap: 800 -.; 1000 Szélpálné és + hozzátartozók; 1930 -.;