Értesítő

Hogyan határozhatjuk meg az erény fogalmát? A Katolikus Egyház katekizmusa pontos és tömör meghatározást kínál: „Az erény maradandó és erős készség a jó megtételére” (1803. pont). Nem egy rögtönzött és némileg véletlenszerű jóról van tehát szó, mely esetenként lepottyan az égből. A történelem tanúsága szerint még a bűnözőknek is voltak jótetteik egy-egy tiszta pillanatukban; ezek a tettek biztosan be vannak írva „Isten könyvébe”, de az erény valami más. Olyan jó dolog, mely az ember lassú fejlődéséből származik, míg belső tulajdonsággá nem válik.

Az erény a szabadság habitusa. Ha minden cselekvésünkben szabadok vagyunk, és minden alkalommal választanunk kell jó és rossz között, az erény az, ami lehetővé teszi, hogy a helyes döntés meghozása legyen a szokásunk.

Ha az erény ilyen szép adomány, azonnal felmerül a kérdés: hogyan lehet megszerezni? Erre a kérdésre nem tudunk egyszerű választ adni. Összetett a válasz.

A keresztény ember számára az első segítség Isten kegyelme. Bennünk, megkeresztelt emberekben ugyanis a Szentlélek működik, ő munkálkodik lelkünkben, hogy erényes életre vezessen bennünket. […]

A kegyelem mindig megelőzi a mi erkölcsi erőfeszítésünket.

Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a régiek rendkívüli bőséges bölcsességének tanúsága szerint az erény növekszik és művelhető. Annak érdekében, hogy ez megtörténhessen, a Lélek első ajándéka, melyet kérnünk kell, éppen a bölcsesség. Az ember nem szabad prédája az élvezeteknek, az érzelmeknek, az ösztönöknek, a szenvedélyeknek anélkül, hogy bármit is tehetne ezekkel a benne lakozó, olykor kaotikus erőkkel szemben.

Felbecsülhetetlen ajándék, mellyel rendelkezünk, a nyitott értelmünk, az a bölcsesség, mely képes tanulni az elkövetett hibákból, hogy jó felé irányítsa az életet.

Aztán szükségünk van a jó akaratra: arra a képességre, hogy a jót válasszuk, hogy az önmegtagadás gyakorlásával, a túlzások kerülésével formáljuk önmagunkat.

Kedves testvéreim, így induljunk útnak az erényekkel, az erényeknek ebbe a derűs világába, mely követelményeket támaszt, de boldogságunk szempontjából meghatározó!

Ferenc pápa: Élhetünk erényesen…

SZENT JÓZSEF
A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA JEGYESE

Templomunk főünnepe,
a Szent József búcsú,
március 19-én, kedden 18:30-kor kezdődik.

Az ünnepi szentmisét bemutatja
az ebben az évben aranymisés
Kemenes Gábor atya.

Mindenkit szeretettel várunk!
Kicsiket és nagyokat is! (Lehet majd csengetni!)

Az ünnepi szentmise után
mindenkit szeretettel várunk egy könnyű vacsorára!

(Ezen a napon nem lesz reggeli szentmise!)

MÁRC. 18, HÉTFŐ: ÜNNEPI ELŐESTI SZENTMISE VENDÉGEINKKEL

A búcsú előestéjén, március 18-án hétfőn, 18 órakor ünnepi előesti szentmise lesz templomunkban. Melyre jön az egyházmegye egyik papi közössége is, akik havonta meglátogatva egymást közösen imádkoznak, vacsoráznak, és beszélgetnek. Templomunk ad helyet ebben a hónapban az imának, vacsorának, és beszélgetésnek is. 

A szentmisére mindenkit várunk szeretettel!

KONYHASZENTELŐ: VIRÁGVASÁRNAP 11

Lassan-lassan, de közös adományokból és sokak munkájából elkészülő konyhánkat Vecsei András atya emlékére megáldjuk jövő héten, virágvasárnap a 10 órai mise után.

A VÁROSI KERESZTÚT ÁLLOMÁSA LESZÜNK

Ha nagyböjt, akkor Városi keresztút! Készülj (egyedül vagy közösségeddel) és gyere el, járjuk újra Jézus passióját! 2024. március 20-án, szerdán 19 órakor a Dóm térről indulunk (és ide is érkezünk vissza), hogy imádsággal végighordozzuk a keresztet Szegeden. Szervező: Köllő Sándor atya.

Az egyik állomás templomunk előtt lesz. Fogadjuk őket szeretettel!

PÉNTEKENKÉNT KERESZTÚT

Nagyböjt péntekein keresztúti ájtatosságot tartunk templomunkban 17:15-től. 

Nagypénteken pedig a Dómban lesz újra egész napos gyóntatás – akár idegen nyelven is – amelybe csatlakoznak templomunk jezsuita atyái is.

VENDÉGEK ÉS TÁVOLLÉTEK

E hét végén Elek Laci atya a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium tanárainak tart lelkigyakorlatot segítőivel az Ignáci Pedagógiai Műhely keretében, valamint a református Ifivezető Képző konferencián fog előadni az iskolai lelkigyakorlatok világáról.

VIZITÁCIÓ

A héten meglátogat minket András Attila SJ a magyar jezsuiták tartományfőnöke. A vizitáció során külön-külön is meghallgatja az itteni jezsuitákat. A lelkiismereti beszámolót is tartalmazó találkozó segíti a tartományfőnököt, hogy mind Szeged tekintetében, mind az egyes jezsuiták tekintetében olyan döntéseket tudjon hozni, amelyek leginkább segíti az egyének és a rendtartomány egészének útját. Kísérjük imáinkkal ezt a találkozást!

FÉRFIAK SZENTSÉGIMÁDÁSA

Szent József ünnepéhez közel hívjuk a szegedi- és Szeged környéki férfiakat – minden férjet, apát, fiút – hogy vegyünk részt egy közös szentmisén és az azt követő közös, zenés, vezetett szentségimádáson a Dómban. A templomi együttlét után pedig várunk szeretettel minden résztvevő férfit egy kötetlen beszélgetésre egy szerény asztal köré a Belvárosi Plébánia nagytermébe! Az idei téma az Isten előtt való leborulás.

2024. március 23. szombat, 18:00-tól. További részletek,  megosztható link a facebookon.

HÚSVÉTI LITURGIÁK RENDJE

Virágvasárnap: Barkaszentelést végzük a 10 órás szentmise kezdetén. Örömmel fogadunk barka-csokrot a testvérektől, hogy mindenki tudjon majd haza vinni szentelt barkát.

Nagycsütörtök: 18:30 Szentmise az utolsó vacsora emlékére. Utána virrasztá.

Nagypéntek: a szertartás 18:30-kor kezdődik. Előtte 15 órától keresztutat járunk a templomban. A délelőtt folyamán végig gyóntatás lesz a Dómban, idegen nyelven is, a jezsuita atyák közreműködésével.

Nagyszombat: hívunk mindenkit csöndes szentsír látogatásra végig a nap folyamán.

Húsvét vigíliáját angol nyelven este 8 órakor kezdjük. Majd magyar nyelven hajnali 4:30-kor kezdjük még sötétben, a tűzszenteléssel. Kérünk mindenkit, hogy hozzanak gyertyát magukkal.

Húsvétvasárnap, a hajnali feltámadási vigilia után a 8 órás szentmise nem lesz. 10 órakor családos ünnepi szentmise lesz, és este 19:30-ra is várjuk a híveket misére.

Hívunk ministránsokat és olvasókat  valamennyi liturgiára!

LITURGIKUS REND A HÉTEN

* Március 18., Hétfő – Köznap vagy Jeruzsálemi Szent Cirill püspök és egyháztanító – emléknap

7:00 Szentmise; Utána szentségimádás egész nap és éjjel.
    18:00 Előesti ünnepi szentmise

* Március 19., Kedd – Szent József, a Boldogságos Szűz Mária Jegyese, Jézus Társaságának védőszentje – főünnep

7:00 Szentmise; 17:00 Szentségimádás hajnali egyig; 17:15 Rózsafüzér,
    18:30 Ünnepi mise

* Március 20, Szerda – Köznap 

–  7:00 Szentmise; 17:00 Szentségimádás 23:00-ig; 17:15 Rózsafüzér és Szt József imádság. 

* Március 21., Csütörtök Köznap

– 7:00 Szentmise; Szentségimádás 21:00-ig; 18:30 – Szentmise a kollégium diákjaival

* Március 22., Péntek – Köznap

– 6:45 Zsolozsma; 7:00 Szentmise; 17:15 Keresztúti ájtatosság 

* Március 23., Szombat – Köznap vagy Mongrovejói Szent Turibiusz püspök – emléknap

– 8:00 Szentmise;  18:30 Angol nyelvű szentmise

* Március 24., Vasárnap – Virágvasárnap, vagyis az Úr szenvedésének napja
– 7:30 Gyóntatás; 8:00 Szentmise; 10:00 Családos szentmise; 18:30 Szentségimádás és gyóntatás; 19:30 Szentmise

SZENTMISESZÁNDÉKOK 

● Március 18. hétfő: 700 Hivatásokért; 1800  Előesti ünnepi szentmise

● Március 19. kedd: 1830 Ünnepi búcsúi szentmise

● Március 20. szerda: 700  Generális szándékára
● Március 21. csütörtök: 700 A jótevőkért
● Március 12. péntek: 700 + István lü., halálának évfordulóján
● Március 23. szombat:  800 +Juray, Gunda és Király családok lü.; 1830  ● Március 24. vasárnap: 800   1000 + István lü., 1930