Értesítő

A katolikus egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot a Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, amely egyben a papi hivatások világnapja is. Imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért, a meglévő jó papi hivatások erősödéséért és megmaradásáért. Szűz Mária, a papság Királynője – könyörögj érettünk!

„Szükség van azokra, akik meghallgatják a fiatalokat és segítik őket, hogy jól tudjanak perlekedni az Úrral! És általánosabban: szükség van arra, hogy egyházi reflexiót kezdeményezzünk – szinodális, együttesen végzett reflexiót – a lelkipásztori élet megújítására, nem megelégedve a múlt ismétlésével, nem félve a plébánia átszervezésétől, hanem prioritásként kezelve az evangelizációt és aktív együttműködést kezdeményezve a lelkipásztorok, a katekéták, a lelkipásztori munkatársak és a tanárok között. Ti már ezen az úton jártok: kérem, ne álljatok meg! Keressétek a lehetséges módokat, hogy örömmel tudjatok együttműködni az evangélium ügyében és együtt mozdítsátok elő, ki-ki a maga karizmájával a lelkipásztori munkát mint örömhírhirdetést, kérügmatikus örömhírhirdetést, vagyis amely megszólítja az emberek lelkiismeretét.” – Ferenc pápa, 2023. április 28.

MÁJUSI LITÁNIÁK

Május a Szűzanya hónapja, a lorettói litániát imádkozva Égi Édesanyánkat szólítjuk meg, dicsérjük őt és kérjük az ő közbenjárását, Szent Fiához, a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz. 

A lorettói litániát hétköznap (hétfő – péntek) 17:30-kor imádkozzuk.
Szombati estéken és a pünkösdi kilenced estéin a szentmise előtt 18:15 órától kezdve. Vasárnap a családos szentmise előtt,  9:45-től kérjük közösen Szűz Mária közbenjárását.

PÜNKÖSDI KILENCED

Nem marad el ebben az évben sem a pünkösdi kilenced, mégha nem is fog teljes díszében pompázni. Május 19.-ével, péntekkel kezdődően Pünkösdre készülve minden nap esti miséink lesznek (hétköznap 18:30, vasárnap 19:30). Reggeli misék viszont elmaradnak! A misék egy részén vendég énekkarok, és vendég atyák szolgálnak majd.

A miserend (misézőkkel, énekesekkel, gyóntatóval) elérhető a honlapon.

SZENT JÓZSEF ÚTON

Bárkinek, aki akár csak egy-egy misén is részt vett nálunk, lehetősége van arra, hogy egy hétig vendégül lássa Szent József szobrát, és naponta elmondva a szoborral érkező kis imát kérje az Urat templomigazgatóságunkért, közösségeinkre. Feliratkozási lehetőség a sekrestyében vagy az irodában. Szent József járjon közben értünk, ő erősítse, építse, javítsa közösségünk és családjaink lelki házait!

SZEGED KÖRÜLIMÁDKOZÁSA

Idén május 14-én, vasárnap lesz Szeged körülimádkozása immár 14. alkalommal. Gyülekezés, ima a Dómban. Érintve az egyes plébániatemplomokat, egész úton a rózsafüzér imát mondjuk és éneklünk,  körbeimádkozva így a várost, annak megtéréséért, lelki megújulásáért. Útközben is be lehet csatlakozni, erről részletek a plakáton és a kihelyezett szóróanyagokon.

PÉTER, JÁNOS FUSSATOK… – JÚNIUS 10.

Június 10-én (szombaton) megtartjuk a már hagyományos húsvéti futásunkat. Lehet majd futni, sétálni, kerékpározni, gördeszkázni vagy bármilyen más eszközön útra kelni. A hagyományos útvonalat kiegészítve a Szent József-templom – alsóvárosi ferences templom – Dóm – Szent József templom útvonalat fogjuk bejárni.

A „verseny” után nagy bográcsban paprikás krumplit főzünk ebédre és közös játékokkal, piknikezéssel, beszélgetéssel tölhetjük a délutánunkat. Mindenkit szeretettel várunk!

ZARÁNDOKLAT: JÚNIUS 3.

Zarándoklatot tervezegetünk Szabadkígyósra és Újkígyósra melynek időpontja június 3.

ÚJ LEHETŐSÉGEK ÖNKÉNTESSÉGRE

Sok-sok év hagyománya templomunkban, hogy a Szent Zita csoporttól a sekrestyéseken keresztül az irodistákig szinte mindenki önkéntes: önkéntesen, közösségben tartjuk fenn és működtetjük templomunkat. Most újabb lehetőségek vannak önkénteskedni pénzügyi, adminisztrátori, rendezvényszervezői, és kommunikációs területeken is. 

A rendtartomány támogatásával világosabb keretek között, talán nagyobb támogatással lehet majd templomunkban önkéntes munkát vállalni. Részletek és jelentkezés a honlapunkon.

A PÁPAI IMAAPOSTOLSÁG MÁJUSI SZÁNDÉKA

Egyházi mozgalmakért és csoportokért – Imádkozzunk, hogy az egyházi mozgalmak és csoportok minden nap újra felfedezzék evangelizációs küldetésüket, és saját karizmáikat a világ szükségleteinek szolgálatába állítsák!

KÖSZÖNET

Dr. Csík Vera sok-sok év szolgálat után májustól nem folytatja tovább a templom és a rendház anyagi ügyeinek segítését. Köszönöm szépen, különösképpen is elődeim és a rendtartomány nevében, mindazt a sok jót és szolgálatot amit precíz és aprólékos munkájával tett templomunkért és a rendért.

KÖSZÖNET A SZENTSÉGIMÁDÁSÉRT

Templomunkban egy teljesen héten át, 168 órán keresztül, állandó szentségimádás volt. Köszönet mindenkinek, aki ebben részt vett: házigazdáknak, felelősöknek, ajtónyitóknak, díszítőknek, takarítóknak, pakolászóknak, gyertyázóknak, erre járóknak, másokat meghívóknak! És nagy nagy köszönet az Istennek, hogy segített minket ezzel a csodával!

MÁRCIUSI PÉNZMOZGÁS

Bevételek: perselypénz: 467 580 Ft, Karitász persely: 75 410 Ft, digitálisan érkező adományok (bankszámlára, POS, automáté):  112 590 Ft. Bérleti díj: 159 355 Ft. Kamat jóváírás: 22 462 Ft. Bevétel összesen: 837 397 Ft.

Havonta ismétlődő kiadások: Rezsi 392 364 Ft (áram 347 015 Ft, víz, csapadékvíz 19 060 Ft, kéményseprés 26 289 Ft). Újság 7 128 Ft. Telefon 13 046 Ft. Bús Pater háznak illetmény 1 220 200 Ft (február, március). Banki ktg 12 655 Ft. Jezsuita Kiadó: 150 420 Ft. Liturgikus anyag 26 015 Ft. Havonta ismétlődő kiadások: 1 834 400 Ft. Egyszeri költségek: jezsuita központnak 2022-s ÁFA kötelezettség térítése 302 174 Ft. Egyházmegyének kat. iskolák javára utalás 38 450 Ft. Fürdőfejlesztés: 10 750 Ft. Fények és elektromos hálózat fejlesztése 34 585 Ft. Egyszeri költségek: 385 959 Ft. Költségek összesen: 2 220 359 Ft.

LITURGIKUS REND A HÉTEN

* Máj. 1., Hétfő – Húsvéti idő, 4. hét vagy Munkás Szent József en

 –  8:00 Szentmise; Szentségimádás egész nap és éjjel; 17:15 Rózsafüzér; 17:30 Lorettói litánia

* Máj. 2., Kedd – Szent Atanáz püspök és egyháztanító en
–  7:00 Szentmise; 17:00 Szentségimádás éjfélig; 17:15 Rózsafüzér; 17:30 Lorettói litánia;  20:45 Énekelt befejező imaóra a szkóla vezetésével

* Máj. 3., Szerda – Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok – ünnep

 – 6:45 Zsolozsma; 7:00 Szentmise; 17:15 Rózsafüzér, Szent József imádság majd Lorettói litánia

* Máj. 4., Csütörtök Húsvéti idő, 4. hét vagy Szent Flórián vértanú en vagy Rubio Szent József Mária, áldozópap jezsuita emléknap

 – 7:00 Szentmise; 17:30 Lorettói litánia; Napközben szentségimádás este kilencig.

* Máj. 5., Első péntek – Húsvéti idő, 4. hét 

 –  6:45 Zsolozsma; 7:00 Szentmise és Jézus Szíve litánia; 17:30 Lorettói litánia

* Máj. 6., Szombat – Húsvéti idő, 4. hét 

 – 7:00 Szentmise; 17:30 Rózsafüzér és titokcsere; 18:15 Lorettói litánia; 18:30 Előesti szentmise

* Máj. 7., Vasárnap – HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA 

 – 8:00 Szentmise; 9:45 Lorettói litánia; 10:00 Családos szentmise; 18:30 Szentségimádás és gyóntatás; 19:30 Szentmise

SZENTMISESZÁNDÉKOK

● Május 1. hétfő: 700 hálából család egységéért

● Május 2. kedd: 700 P. Generális szándékára

● Május 3. szerda: 700 +++ Endre, Pál, és István lü.

● Május 4. csütörtök: 700 + Hajnalné lü.

● Május 5. péntek: 700 Hivatásokért 

● Május 6. szombat: 700 ++ Szaniszla és Lajos lü.; 1830 László, Anna és Piroska● Május 7. vasárnap: 800 + Márton; 1000 + Erzsébet, + Lívia lü.; 1930 hálából