Értesítő

Ferenc pápa az irgalma szamaritánus története kapcsán a felebarátságról:

Mert, kedves testvéreim, aki rosszul, közömbösen viselkedik, az a pap és a levita, akik vallási hagyományaik védelmét a szenvedők szükségletei elé helyezik. Velük szemben az, aki értelmet ad a „felebarát” szónak, egy eretnek, egy szamaritánus, ő ugyanis felebaráttá válik: megesik rajta a szíve, odamegy hozzá, gyengéden testvére sebei fölé hajol; gondoskodik róla, függetlenül múltjától és bűneitől, és egész lényével szolgálja őt (vö. Lk 10,33–35). Ebből Jézus azt a következtetést vonja le, hogy a helyes kérdés nem az, hogy „ki a felebarátom”, hanem az, hogy „felebaráttá válok-e”.

Csak ez a szeretet hozza közelebb egymáshoz az egymástól elszakadt keresztényeket, csak ez a szeretet, mely ingyenes szolgálattá válik, csak ez a szeretet, melyet Jézus hirdetett és megélt. Igen, csak ez a szeretet fog egyesíteni bennünket, mely nem emlegeti fel a múltat, hogy elhatárolódjon vagy ujjal mutogasson, csak ez a szeretet, mely Isten nevében a testvért saját vallási rendszerünk szigorú védelme elé helyezi. Tehát először a testvér, és utána a rendszer!

Testvéreim, egymás között sosem szabad feltennünk a kérdést: „Ki a felebarátom?” Mert minden megkeresztelt ember Krisztus ugyanazon testéhez tartozik; sőt, mert a világon minden ember a testvérem, és mindannyian együtt írjuk az „emberiség szimfóniáját”, az emberiségét, melynek Krisztus az elsőszülöttje és a megváltója. Szent Irenaeus, akit örömömre szolgált az „egység tanítójává” nyilvánítani, ezt írja: „Aki szereti az igazságot, az ne engedje, hogy a hangok különbözősége megtévessze, és ne gondolja, hogy az egyik hang az egyik művésznek és zeneszerzőnek, a másik hang pedig egy másik művésznek és zeneszerzőnek köszönhető […], hanem azt gondolja, hogy egy és ugyanattól származik az egész” (Az eretnekségek ellen, II, 25, 2). Tehát ne azt kérdezzük, hogy „ki a felebarátom?”, hanem azt, hogy „én felebaráttá válok-e?”.

Vajon jómagam, s aztán a közösségem, az egyházam, a lelkiségem felebaráttá válik-e? Vagy elbarikádozzák magukat, saját érdekeiket védik, autonómiájukat féltve őrzik, saját előnyeiket keresik, és csak azért lépnek kapcsolatba másokkal, hogy valami hasznuk legyen belőle?

OTTHON A SZENT JÓZSEF JEZSUITA TEMPLOMIGAZGATÓSÁGON

Mint templomigazgató arra is kaptam megbízást, hogy – együttműködve veletek sok-sok önkéntesünkkel és támogatónkkal – irányba tartsam templomunkat meghatározott célunk felé.

Leghőbb vágyam, hogy valamennyien otthon legyünk itt. Otthon az épületben, otthon egymással, otthon Istennel. Olyan jó és olyan jó volna, amikor minden közösségünkben és hozzánk járó csoportunkban megjelenik az otthonosság ezen három eleme. 

Otthon az épületben, ahol nem csak vendégek vagyunk, hanem otthon. Nem csak tisztán tartjuk, hanem formáljuk és építjük.

Otthon egymással, mert nem egyedül lakunk itt, hanem vannak sokan mások is. Természetes, hogy nem ismerünk mindenkit névről, de mégis megmegjelnik csoportunk a templom életében, kapcsolódik olykor másokhoz, érzi a közös szívdobogást.

Otthon Istennél, vagyis átjár minket az, hogy Isten házának döntjük hátunkat. Nem kell hogy látványos imádságokban jelenjen meg ez, sőt formailag vallástalan csoportoknak is van helye nálunk, de valami módon megjelenik, hogy találkozóink nem egy közösségi házban történnek, hanem Isten házának támaszkodva..

Az igazi otthonosságot erősíti az is, ha a minden jezsuita meghallgatása után a jezsuita legfőbb vezetés által meghatározott irányok megjelennek templomunkban és csoportjainkban, hiszen ezek is kifejezik a jezsuita nagy misszióba való csatlakozásunkat. A négy jezsuita apostoli preferencia a következő:

Mutatni az Istenhez vezető utat a lelkigyakorlatok és a megkülönböztetés által. – Szent Ignáctól öröksége a személyesen kísért lelkigyakorlat, az examen, és megkülönböztetés is, de leginkább az, hogy Isten legyen mindig mindenben az alap és a középpont.

Társául szegődni a szegényeknek, a kitaszítottaknak, a méltóságukban sérülteknek a kiengesztelődés és az igazságosság küldetésének jegyében. – Avagy legyen nálunk helye mindazoknak, akiknek az Egyházban nehezen jut hely akkor is, ha hangosak, szokatlanak, vagy akár bűnösek. 

Kísérni a fiatalokat egy reményteljes jövő megteremtésének útján. – Miközben nem feledkezünk meg az idősödőkről sem, inkább hálát adunk, hogy ők mennyit tudnak segíteni a remény átadásában.

Együttműködni Közös Otthonunk megóvásában. – Megtanulni nem kizsigerelni a ránk bízott világot: se a természetet, se egymást.

Kívánom és kérem, hogy ezek jelenjenek meg csoportjaink és egész templomunk életében. És bízom benne, hogy erről Értesítőnkben is újra és újra beszámolhatunk majd. 

Laci atya

„MEGÚJULT TEKINTETTEL” – NAGYBÖJTI LELKIGYAKORLAT

Az idei nagyböjtben ismét hív a magyar jezsuiták lelkigyakorlatos központja, a dobogókői Manréza, hogy imádkozzunk minden nap személyesen és mégis együtt. A személyes imát a szentírási igék, a napi elmélkedések, képek és zenék segítik. A lelkigyakorlat közösségben is végezhető. Erre heti (akár online) közös imádság és megosztás révén nyílik lehetőség.

A Hamvazószerdától Húsvétvasárnapig tartó online lelkigyakorlat alapja a személyes ima az átküldött elmélkedések alapján. Idei mottó: „Megújult tekintettel”.

Online kiscsoportos megosztásokra is lehet jelentkezni, amik hétköznap esténként 19:00-21:00 között lesznek. Igény esetén templomunkbna is hirdetünk jelenléti megosztó alkalmakat valamely délutánokon. További információ és jelentkezés: manreza.hu

TAIZE-I IMAÓRA ÉS ELSŐ PÉNTEKRE GYÓNÁS

Első péntekre készülve, ezen a héten csütörtökön újra Taizei imaóra lesz templomunkban a szkólánk vezetésével, szentségimádás keretében este 19:30-tól 20:30-ig. A szentségimádás alatt gyónási lehetőség is lesz végig. Próba 18:30-tól a hittanteremben. 

SZENT JÓZSEF ÚJRA ÚTON

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepére lebontjuk karácsonyi díszítésünket – várjuk csütörtök délután/este a karácsonyfabontó segítő férfiakat – és így újra elindul Szent József, hogy befogadhassuk. A befogadók vállalják, hogy egy héten át naponta ellimádkozzák a Szent József imát, ami a Szent József szoborral együtt érkezik hozzájuk. 

Közösségeink/csoportjaink vállalhatnak egy-egy hónapot is, amikor közösségen belül adhatják kézről kézre, hétről hétre. De bárki vállalhat egy hetet: még hozzánk ritkábban járók is, kollégiumi szobák is, egyedülállók és közösségek is. Feliratkozási lehetőség – akár egy hónapra előre is – a sekrestyében! Szent József járjon közben értünk, ő erősítse, építse, javítsa közösségünk és családjaink lelki házait!

MISEREND VÁLTOZÁS

Nagyböjt kezdetével szombatonként a reggel szentmiséket próbaképpen reggel  8:00-tól fogjuk tartani, hogy kipihenve kezdjük a hétvégét.

GYÓNTATÁS

Most vasárnap reggel és jövő vasárnap reggel nincs a reggeli szentmise előtt gyóntatás úgy ahogy szokott 7:30-tól. Lesz viszont az esti szentségimádás alatt a szokott módon 18:30-tól 19:15-ig. Részletek a templomi naptárban.

VENDÉGEK ÉS TÁVOLLÉTEK

Elek Laci atya péntektől vasárnapig (február 2-4) lelkigyakorlatot tart a Regnum Marianum katolikus közösség leendő vezetőinek Domaszéken. Kísérjük őket imával!

LITURGIKUS REND A HÉTEN

* Január 29., Hétfő – Köznap

 –  7:00 Szentmise; Utána szentségimádás egész nap és éjjel.

* Január 30., Kedd – Köznap

– 7:00 Szentmise; 17:00 Szentségimádás hajnali egyig; 17:15 Rózsafüzér

* Január 31., Szerda – Bosco Szent János áldozópap emléknap 

–  7:00 Szentmise; 17:00 Szentségimádás 22:00-ig; 17:15 Rózsafüzér és Szent József imádság

* Február 1., Csütörtök Köznap

– 7:00 Szentmise; 19:30 Taizé-i imaóra; Szentségimádás 20:30-ig; 

* Február 2., Péntek – Urunk bemutatása (Gyertyaszentelő Boldogasszony) – ünnep

– 6:45 Zsolozsma; 7:00 Szentmise és Jézus szíve litánia

* Február 3., Szombat – Köznap vagy Szent Balázs püspök és vértanú vagy Szent Anszgár (Oszkár) püspök vagy Szűz Mária szombati emléknapja  emléknapok

– 7:00 Szentmise; 17:30 Titokcsere; 17:45 Rózsafüzér; 18:30 Angol nyelvű szentmise

* Február 4., Vasárnap – Évközi 5. vasárnap 
– 7:30 Gyóntatás; 8:00 Szentmise; 10:00 Családos szentmise; 18:30 Szentségimádás és gyóntatás; 19:30 Szentmise

SZENTMISESZÁNDÉKOK 

● Január 29. hétfő: 700 + Juray, Gunda és Király családok lü.

● Január 30. kedd: 700 ++ Gyula és Matild lü.

● Január 31. szerda: 700   + Márta, é. és + családtagok

● Február 1. csütörtök: 700 a család egységéért hálából

● Február 2. péntek: 700 + Szabó István lü.

● Február 3. szombat:  700 é. István, é. és + családtagok ; 1830  Fodor és Csiszár család é. és + családtagok  

● Február 4. vasárnap: 800 é. Melindáért ; 1000  ++ Balogh, Ördögh és Hegedűs családok lü.; 1930