Értesítő

„Az Úr megáld mindenkit, mindenkit, mindenkit, aki eljön hozzá. Az Úr megáldja mindazokat, akik alkalmasak a keresztség szentségének a felvételére, vagyis minden embert. De azután az embereknek beszélgetésbe kell bocsátkozniuk az Úr áldásával, és meg kell látniuk, hogy mi az az út, amit az Úr javasol nekik. Nekünk pedig kézen kell fognunk őket, és segíteni kell nekik ezen az úton, nem pedig eleve elítélni őket. Ez az egyház lelkipásztori munkája. Ez egy nagyon fontos feladat a gyóntatók számára” – állapította meg a pápa […]

Felidézte, hogy a [Luis Pascual Dri] kapucinus szerzetes egyszer felkereste őt a Buenos Aires-i püspöki palotában, amikor a pápa az argentin főváros érseke volt és feltárta előtte kételyét: „Figyelj, Jorge, van egy problémám, túl sokat bocsátok meg, és néha úgy érzem, hogy ez nem jó”. És mit csinálsz olyankor Luis? – Elmegyek a kápolnába, és bocsánatot kérek az Úrtól: „Uram bocsáss meg, túl sokat bocsátottam meg – de te voltál az, aki rossz példát mutattál nekem!” – mondta Bergoglio érseknek a kapucinus szerzetes. A pápa most hozzáfűzte: „Ez igaz, mindent meg kell bocsátanunk, mert Ő megbocsátott nekünk. Ő adta nekünk ezt a „rossz példát”.

Ferenc pápa az interjúban kifejtette, hogy az egyháznak van egy „szívélyes dimenziója”, vagyis szívből jövő, mindenkit befogad, mindenkinek otthona. Ezt maga az Úr mondja a királyi menyegzőről szóló példabeszédben, amely olyan nagyon tetszik a pápának.  Fel is idézte a beszélgetésben Máté evangéliumának szavait: az Úr, amikor a Fia esküvőjére a vendégek nem jöttek el, mert mindenki a saját érdekei után ment, azt mondja szolgáinak, hogy „Menjetek ki az útkereszteződésekre, s akit csak találtok, hívjátok a menyegzőre” (Mt 22,9), „hozzatok el mindenkit, jókat és rosszakat, egészségeseket és betegeket, fiatalokat és öregeket…” – folytatta saját szavaival a Szentatya. „Mindenkit. Ez az Úr meghívása. És mindenki a maga terhével jön, mert mindenkinek megvan a maga terhe, és az Úr azt mondja: „Mindenki”. Ezt az Úr mondja, nem én. A probléma az, amikor mi elkezdünk válogatni: ezt igen, ezt nem… Tegye ezt az Úr. Mi, mindannyian bent, azután majd meglátjuk” – mondta közvetlen szavakkal a pápa.

Isten jó és mindenkit megáld – Ferenc pápa interjúja egy olasz TV csatornán

EGYETEMES IMAHÉT
a Krisztushívők egységéért – Szeged – 2024. január 21-28.

„Szeresd az Urat, a te Istenedet… és felebarátodat, mint magadat.” (Lk 10,27)

Isten egyetlen Egyházat sok darabra szakítottuk mi emberek a Gonosz hathatós segítségével. Istenre hivatkozva estünk egymásnak torkának és összekeverve egyéni és politikai érdekeket az Isten útjával, most egymás közelében, de különféle ösvényeken és kátyús utakon keressük Isten közénk érkezett országát. Emberileg nincs esélye, hogy évszázadok felhalmozott fájdalmát, sértetségét, és teológiai különbségét egy fedél alá hozzuk. De kérhetjük közösen az Istent, hogy emberi határainkon átnyúlva tegye eggyé újra Egyházát, tegyen eggyé minket vele és egymással. Imádkozzunk ezért közösen!

Január 21. vasárnap este 6 óra – Kálvin téri Református Templom

Igét hirdet: Benyik György római katolikus plébános. Liturgus: a helyi lelkész

Január 22. hétfő este 6 óra – Fogadalmi templom (Dóm)

Igét hirdetnek: püspökök. Liturgus: Kondé Lajos rk. plébános

Január 23. kedd este 6 óra – Evangélikus templom (Tisza L. krt. 16.)

Igét hirdet: Elek László SJ. Liturgus: a helyi lelkész

Január 24. szerda este 6 óra – Baptista Imaház (Hétvezér u. 5/b)

Igét hirdet: Juhász András református esperes. Liturgus: a helyi lelkész

Január 25. csütörtök este 6 óra – Szent Gellért Templom (Tátra tér)

Igét hirdet: Imrényi Tibor ortodox lelkipásztor. Liturgus: a helyi lelkész

Január 26. péntek este 6 óra – Kalkuttai Teréz Anya Templom (Újszeged, Fő fasor 101.)

Igét hirdet: Kereskényi Sándor református lelkipásztor. Liturgus: a helyi lelkész

Január 27. szombat este 6 óra – Szent Rozália-kápolna  (Lechner tér 9.)

Igét hirdet: Cserháti Sándor evangélikus lelkipásztor. Liturgus: a helyi lelkész

Január 28. vasárnap este 6 óra – Honvéd téri Református Templom

Igét hirdet: Gyulay Endre ny. római katolikus püspök. Liturgus: a helyi lelkész


Fenti alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk!

Az összegyűlt adományokkal a ferences szegénykonyha szolgálatát támogatjuk.

ÉVZÁRÁS – ÉVKEZDÉS: VISSZAJELZÉS, VÁGYAK, VÍZIÓ

Fontos alkalomra várok mindenkit január 22-én, hétfőn, 18 órától 20:00 óráig. Vissza szeretnék tekinteni a szegedi Szent József jezsuita templomigazgatóság elmúlt évére, szeretnék mesélni vágyaimról, elvárásaimról és víziómról, szeretnék lehetőséget teremteni a közös visszajelzésre és találkozásra.

Várok szeretettel minden önkéntest, sekrestyésektől kezdve a ministránsokon és a Szent Zita csoport tagjain át a legkisebb szolgálatot végző segítőinkig. Kérem tovább, hogy minden olyan csoport/csapat/közösség, akik rendszeresen találkoznak a templom ill. rendház körül bármilyen okból is, képviseltesse magát legalább egy emberrel ezen az alkalmon.

Laci atya, templomigazgató

IMA TALÁLKOZÓ KARDOS MIHÁLY ATYÁVAL

Ima találkozóra hív Kardos Mihály atya 2024. január 28-ra. Kezdés 9 órakor szentmisével az Alsóvárosi templomban. 10 órakor elmélkedés. Majd 11 órára érnek hozzánk, a Szent József jezsuita templomba. Itt elhangzik a pápai imavilágháló februári szándéka és a nap témája is: Istenhez tartozásunk. Délben az Úrangyala imával ér véget az alkalom.

VENDÉGEK ÉS TÁVOLLÉTEK

Elek Laci atya péntektől vasárnapig (január 26-28) lelkigyakorlatot tart gyermekvédelemben résztvevő szakembereknek a Dunakanyarban. Kísérjük őket imával!

LITURGIKUS REND A HÉTEN

* Január 22., Hétfő – Köznap vagy Szent Vince diakónus és vértanú vagy Boldog Batthyány-Strattmann László hitvalló– emléknapok
 7:00 Szentmise; Utána szentségimádás egész nap és éjjel.

* Január 23., Kedd – Köznap vagy Alamizsnás Szent János– emléknap
– 7:00 Szentmise; 17:00 Szentségimádás hajnali egyig; 17:15 Rózsafüzér

* Január 24., Szerda – Szalézi Szent Ferenc püspök és egyháztanító – emléknap 
–  7:00 Szentmise; 17:00 Szentségimádás 22:00-ig; 17:15 Rózsafüzér és Szt. József imádság

* Január 25., Csütörtök – Szent Pál apostol megtérése (Pál fordulása) – ünnep
– 7:00 Szentmise; Szentségimádás 20:30-ig; 

* Január 26., Péntek – Szent Timóteus és Szent Titusz püspökök– emléknap
– 6:45 Zsolozsma; 7:00 Szentmise 

* Január 27., Szombat – Köznap vagy Merici Szent Angéla szűz vagy Szűz Mária szombati emléknapja  emléknapok
– 7:00 Szentmise; 17:45 Rózsafüzér; 18:30 Angol nyelvű szentmise

* Január 28., Vasárnap – Évközi 4. vasárnap 
– 7:30 Gyóntatás; 8:00 Szentmise; 10:00 Családos szentmise; 18:30 Szentségimádás és gyóntatás; 19:30 Szentmise

SZENTMISESZÁNDÉKOK 

● Január 22. hétfő: 700 + László

● Január 23. kedd: 700 + Sándor és é. gyermek és családja

● Január 24. szerda: 700  

● Január 25. csütörtök: 700 Hivatásokért

● Január 26. péntek: 700 + testvérért

● Január 27. szombat:  700 + János ; 1830

● Január 28. vasárnap: 800 ; 1000 + 3 éves kisfiúért; 1930 ++ Oltványi Mihály és Mészáros Anna lü.