Értesítő

A SZENTSÉGIMÁDÁS JÚLIUSI IMASZÁNDÉKAI 

A Szentségimádás júliusi imaszándéka a pápai imavilágháló témája: Imádkozzunk, hogy a katolikusok az Eucharisztiát helyezzék életük középpontjába, amely mélyen átalakítja az emberi kapcsolatokat, és megnyitja őket az Istennel és a testvéreikkel való találkozásra!

Továbbá imádkozzunk azért, hogy Krisztus példája és vezetése érvényesüljön az Európai Unió szabályozásaiban különösen az idegenek, mások, menekültek, és szegények kapcsán.

NYÁRI TEMPLOMI REND

Az iskolai nyári szünet alatt (június 15-től szeptember 1-ig) templomunk heti rendje is nyári szabadságra megy:

Irodai ügyekben leginkább szentmisék után a sekrestyében lehet segítséget kapni vagy a [email protected] email címen. 

A miserend változatlan marad a nyáron is (kivétel július 13 és 22 között).

Az adoratio-szeged szentségimádásai töretlenül folytatódnak (hétfő reggeltől kedd reggelig, kedd délután öttől éjfélig, csütörtökön reggeltől este kilencig). A vasárnap esti szentségi órák szeptemberig szünetelnek.

HÉTKÖZNAP REGGELI SZENTMISÉK JÚLIUS 13 ÉS 22 KÖZÖTT 

Nem lesznek hétköznap reggeli szentmisék templomunkban július 13-án (csütörtökön), 14-én (pénteken), 15-én (szombaton). Valamint július 17. hétfőtől július 22. szombatig. A hétvégi misék meg lesznek tartva (szombat 18:30, vasárnap 8:00, 10:00, 19:30).

Szőcs László atya és Elek Laci atya saját lelkigyakorlata ezen a nyáron sajnos egy időre csúsztak össze és a helyszínek és társak korábbi leszervezése miatt ezen nem sikerült változtatni már. Igyekszünk majd jövőre ezt ügyesebben szervezni. Addig is kérjük a kedves testvérek megértését, és imáit!

FELMÉRÉS ÖNKÉNTESEINKRŐL

Kedves mostani vagy akár régi önkénteseink! A magyar jezsuiták idén elindítottak egy Jezsuita Önkéntes Központot, hogy minél több helyen terjedjen az a gyönyörű hagyomány ami itt nálunk is: az önkéntesség. 

Most a segítségünket kérik! Így kérjük mindenki aki bármilyen önkéntes munkát végez vagy végzett nálunk az elmúlt tíz évben töltse ki az alábbi kérdőívet (kb. 10 perc):

https://ppke.ppstat.hu/index.php/432285 (Legkésőbb 2023.07.14-ig.)

ÖNKÉNTES KÉPZÉS

Az említett Jezsuita Önkéntes Központ és az azt vezető Palóczné Kovács Beáta minket is segít abban, hogy meg tudjuk őrizni hagyományunkat és közben fejlődjünk és egy rendezettebb legyen nálunk az önkéntesség. Ennek egyik első lépéseként hétfőn délután az iroda körül szolgáló régi és új önkéntesekkel műhelymunkán veszünk részt. Itt a rend felépítéséről, az ignáci lelkiségről, és az önkéntesség ill. szeretetszolgálat ezer ága-bogáról is lesz szó. 

TÁVOLLÉTEK

Szőcs László atya július 3-tól július 22-ig Erdélyben van, ahol lelkigyakorlatot tart ill. saját lelkigyakorlat végzi. 

Elek Laci atya július 13-tól július 23-ig lesz távol, elsősorban saját lelkigyakorlata okán.

Kísérjük őket imádsággal!

VENDÉGEINK

A hét elején vendégünk Sóti János SJ, aki a napokban költözik be új szolgálati helyére a délvidéki Beodrára. Majd a hét második felében Tamás Barna SJ érkezik hozzánk Marosvásárhelyről.

ELLOPOTT GYERTYATARTÓ

Egy pár héttel ezelőtt, egy szombati napon, egy ember besétált templomunkba és miután hiába csengetett a sekrestye ajtajánál, hát elrakta az egyik gyertyatartót és eltávozott. A rendőrségi feljelentést megtettük, a kamerák felvételeit – minden remekül látszik – átadtuk a rendőrségnek. Az eset ellenére természetesen továbbra is nyitva tartjuk a templomunkat.

Imádkozzunk a tolvajért, hogy minél inkább átélhesse Isten igazságos, de mindig megbocsátó szeretetét!

LITURGIKUS REND A HÉTEN

* Július 3., Hétfő – Szent Tamás apostol – ünnep 

 –  7:00 Szentmise; Szentségimádás egész nap és éjjel; 17:15 Rózsafüzér 

* Július 4., Kedd – Köznap vagy Portugáliai Szent Erzsébet  – emléknap
–  7:00 Szentmise; 17:00 Szentségimádás éjfélig; 17:15 Rózsafüzér

* Július 5., Szerda – Köznap vagy Zaccaria Szent Antal Mária áldozópap – emléknap

 – 6:45 Zsolozsma; 7:00 Szentmise; 17:15 Rózsafüzér, Szent József imádság

* Július 6., Csütörtök Köznap vagy Goretti Szent Mária szűz és vértanú emléknap

 – 7:00 Szentmise; Napközben szentségimádás este kilencig.

* Július 7., Péntek – Köznap  

 –  6:45 Zsolozsma; 7:00 Szentmise és Jézus szíve litánia

* Július 8., Szombat – Köznap vagy Szűz Mária szombati emléknap

 – 7:00 Szentmise;  18:30 Előesti szentmise

* Július 9., Vasárnap – Évközi XIV. vasárnap – 8:00 Szentmise; 10:00 Családos szentmise; 19:30 Szentmise

SZENTMISESZÁNDÉKOK

● Július 3. hétfő: 700  P. Generális szándékára

● Július 4. kedd: 700 A magzatok védelméért, az abortusz megszűnéséért, az abortuszban résztvevőkért

● Július 5. szerda: 700 + Edit

● Július 6. csütörtök: 700 Szentségimádás ügyéért, atyákért, hívekért

● Július 7. péntek: 700 Hálából

● Július 8. szombat: 700 Egy családért; 1830 Robert és keresztgyerekek● Július 9. vasárnap:  800 Hivatásokért; 1000 Jótevőkért 1930