Értesítő

LITURGIKUS REND A HÉTEN

* Hétfő – Köznap v. Megemlékezés Jézus Társasága minden halottjárólemléknap

–  7:00 Szentmise; Szentségimádás egész nap és éjjel a kápolnában; 17:15 Rózsafüzér

* Kedd – Köznap
–  Szentségimádás a reggeli szentmiséig; 7:00 Szentmise; 17:15 Rózsafüzér; 19:00 Szentségimádás éjfélig; 20:45 Énekelt befejező imaóra a szkóla vezetésével

* Szerda – A lateráni-bazilika felszentelése – ünnep
–  6:45 Zsolozsma; 7:00 Szentmise; 17:15 Rózsafüzér és Szent József imádság;

* CsütörtökNagy Szent Leó pápa és egyháztanító – Emléknap

–  7:00 Szentmise; Napközben szentségimádás; 17:45 Vezetett szentségimádás elmarad; 19:00 Szentségimádás vége

* Péntek – Tours-i Szent Márton püspök – Emléknap
–  6:45 Zsolozsma: reggeli dicséret; 7:00 Szentmise;

* Szombat – Szent Jozafát püspök és vértanú – Emléknap

–  7:00 Szentmise; 18:30 Előesti szentmise

* Vasárnap – Évközi 33. vasárnap
–  8:00 Szentmise; 10:00 Gyerekmise; 18:30 Csöndes szentségimádás; 19:30 Szentmise

ATYÁINK TÁVOLLÉTE

Szőcs László atya egész hétre elmegy Erdélybe, hogy sok éves hagyományt folytatva papoknak vezessen lelkigyakorlatot. Támogassuk a lelkigyakorlatozó atyákat imáinkkal is.

CSOPORTVEZETŐK TALÁLKOZÓJA: HÉTFŐ 17:00

November 7-én várok minden csoportvezetőt a havi találkozónkra, hogy átbeszéljük az előttünk álló időt és programjait. Nagy segítség nekem, hogy át tudjuk beszélni ezeket és hogy ennyit segítetek a programok alakításában. Folytassuk a közös utat! Laci atya

CIPŐSDOBOZNYI AJÁNDÉK

November 9-től december 19-ig folyamatosan cipős doboz ajándékgyűjtést szervezünk. Egy-egy cipősdobozba várunk apró, gyereknek szánt ajándékot, irószert, könyvet, játékot, édességet. A dobozt be kell csomagolni, feltüntetve, hány éves és milyen nemű gyereknek szánjuk. A cipősdobozokat aztán majd mi osztjuk szét.

NOVEMBERI MISÉK ELHUNYTJAINKÉRT

Novemberi hétköznapi reggeli szentmiséinket azokért az elhunyt hozzátartozókért ajánljuk fel, akiknek a nevét a testvérek feljegyzik a kisasztalra helyezett borítékokban lévő lapokra. A szentmisék természetük szerint ingyenesek, de adományokat elfogadunk.

NOVEMBERI SZENTSÉGIMÁDÁSI KÖZÖS IMASZÁNDÉKA

Folytatódik a szegedi állandó szentségimádás hétfőn, kedden és csütörtökön. November az elhunyatkra emlékezve a következő a közös szándék melyet hozzunk folyton az Úr elé:

Elhunytainkért: hozzánk közel állókért, családunk tagjaiért, barátainkért – azokért az elhunyt lelkipásztorokért, lelki vezetőkért, akik bennünket kísértek a lelki utunkon, akiknek része volt abban, hogy növekedjünk a hitben – elhunyt vezető politikusainkért, történelmi személyekért, papokért, tudósokért, művészekért, akik munkásságát jól ismertük és úgy gondoljuk az emberiség javát szolgálták- akár név szerint megemlítve az imánkban őket – mindenféle háború ártatlan áldozataiért, – a háborúban elesett katonák lelki üdvéért – jelenleg zajló ukrajnai háború áldozataiért – a börtönökben elhunyt rabokért, különösen, akik nem bánták meg tettüket – az abortuszt elszenvedő magzatokért – azokért az embertársainkért, akikért nem imádkozik senki sem – a bűneink bocsánatáért – az ellenünk elkövetett bűnök megbocsátásáért.

AZ IGNÁCI PEDAGÓGIAI MŰHELY KONFERENCIÁJA

Csütörtökön Elek Laci atya másik szolgálatának az Ignáci Pedagógiai Műhelynek lesz nemzetközi konferenciája a felnövekvő generációt, ifjúságot támogató szakemberek számára. Erőforrások, gyakorlatok, módszerek az Ignáci Pedagógia hagyományai és szakmai tapasztalatai alapján. Téma a párbeszéd, mint a hivatás megerősítő ereje. Majd kerekasztal beszélgetés a tanári lét szépségeiről és kihívásairól fiatal résztvevőkkel. Továbbá műhelymunkák: Buzáné Kiss Judit: LÉGY POZITÍV!; Csizmarik Irén: AZ “ITT ÉS MOST” AJÁNDÉKA; Dr. Demjén Péterné Rivasz-Tóth Kinga: ÚT A BELSŐ SZABADSÁGHOZ; Elek László SJ: ISKOLAI LELKIGYAKORLATOS KULTÚRÁNK ÁTADÁSA; Liska Márton: KONFLIKTUSKEZELÉS AZ ISKOLÁBAN; Prihoda Gábor: JÖVŐ AZ ISKOLÁBAN.

RÓZSAFÜZÉR TALÁLKOZÓ: NOVEMBER 7-ÉN, TÁPÉN

Rózsafüzér találkozó: 16:00 érkezés, éneklés. 17:00 rózsafüzér. 18:00 szentmise Máté János plébános atyával.  (A tápéi templomhoz a 73, 73Y, 74, 74Y buszokkal lehet eljutni.)

PÁPAI IMASZÁNDÉK NOVEMBERRE: A SZENVEDŐ GYERMEKEKÉRT

Imádkozzunk a szenvedő gyermekekért, az utcán élőkért, a háború áldozataiért és az árvákért, hogy lehetőségük legyen a tanulásra, és megtapasztalhassák a családi szeretetet.

ÉLELMISZER RÁSZORULÓ EMBERTÁRSAINKNAK

A Karitász szervezéséhez kapcsolódóan, november 7- 10 között, 9-12 óráig (irodai nyitvatartás) tartós élelmiszereket gyűjtünk rászoruló embertársaink számára.

SZERDÁN SZENTMISE ÉS JEZSUITA TEMATIKÁJÚ KONFERENCIA

A Szegedi Tudományegyetem és Egyetemtörténeti Bizottsága a szegedi Lengyel Konzulátussal és a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományával együttműködve tudományos konferenciát szervez „A jezsuita rend szerepe a kolozsvári egyetem kialakulásában és későbbi működésében” címmel.

A konferencia november 9-én (szerdán) 9 órakor szentmisével kezdődik templomunkban.

Az előadásokból: Andrzej Paweł Bieś SJ: JEZSUITA OKTATÁS A II. LENGYEL KÖZTÁRSASÁGBAN A 16 – 17. SZÁZAD DEREKÁN; Koronkai Zoltán SJ: JEZSUITÁK A FELSŐOKTATÁSBAN; Szögi László: MEGJEGYZÉSEK A 16. SZÁZADI KOLOZSVÁRI EGYETEM/AKADÉMIA/KOLLÉGIUM TERMINOLÓGIAI KÉRDÉSÉHEZ; Kiss-Pető Apor (Kaszap István Jezsuita Szakkollégium): DIÁKOK ÉS DIÁKÉLET A KOLOZSVÁRI JEZSUITA KOLLÉGIUMBAN; Kruppa Tamás: ANTONIO POSSEVINO ÉS SZÁNTÓ (ARATOR) ISTVÁN TEVÉKENYSÉGE ERDÉLYBEN; Hargittay Emil: BÁTHORY ISTVÁN ÉS PÁZMÁNY PÉTER EGYETEMALAPÍTÓ LEVELEI; Demeter Júlia: A KOLOZSVÁRI JEZSUITA SZÍNJÁTSZÁS ÉS ÖRÖKSÉGE; Varga Júlia: JEZSUITA AKADÉMIA KOLOZSVÁRON A 18. SZÁZADBAN

A SZÍV – AZ ELENGEDÉSRŐL és SZEGEDRŐL

Az elengedés a témája a novemberi A Szívnek: hogyan jelenik meg az önkéntes lemondás a pszichológiában, a gyereknevelésben és a párkapcsolatokban. A Jezsuita Nyolcasban jezsuiták elmélkednek, hogy az elengedés hogyan szabadít fel és nyit meg; a címlapinterjúban Barnai Brigitta, a Congregatio Jesu közösség tagja beszél betegségről, kórházi életről, kiengesztelődésről. És még a jezsuiták szegedi megtelepedéséről is van benne egy öt oldalas cikk. A kisasztalra kihelyezett magazin megvásárolható.

KÖSZÖNETEK

Köszönet a jezsuita sír rendbetételéért és az ottani közös imáért. Köszönet a zarándoklat szervezéséért, az anyagi támogatásért, az együtt töltött időért és imákért. Köszönöm!

CSOPORTJAINK

* Karitász csoport – Nagylelkű és tevékeny munkatársakat keresünk.
* Szent Mónika csoport – hétfő 18:00 a hittanteremben /Patakiné Tóth Katalin/
* Szemlélődő csoport imaórája – hétfőn 19:30-kor a templom egyik termében. /Szentírási elmélkedés – párbeszéd Istennel – csend –közösség/. /Justinné Géczy Ágnes/

* Keresztény Élet Közössége – minden hónap 1. és 3. hétfőjén, este fél 8-kor (rendház).

* Gerinctorna Csoport – kedden 16:00-tól a rendházi meditációs teremben.

* Egyetemista hittancsoport – kedden, 19:30, a hittanteremben.

* Fiatalok templomi szkólája – kedden 19:30-tól az udvari teremben.

* Dolgozó fiatalok csoportja – csütörtökönként öt órától nyolcig

* AA Klub – szerdán este 6 órakor az udvari teremben.

* Meditációs csoport /1–2/ csütörtök 7:45 és péntek 7:45 – a rendház alagsorában

* Családi Csoport – kéthetenként, péntek este 6 órakor a hittanteremben.

* Szent Zita Csoport – Közösségi takarítás és teázás péntekenként a reggeli mise után.

* Rózsafűzér társulat – Hétfő, kedd, szerda 17:15, titok csere minden első szombat 17:45

* Kisgyermekes családok szentmiséje – Vasárnap 10:00, mise után játékkal és kávézással.

SZENTMISESZÁNDÉKOK

● November 7. hétfő: 700 + édesanya és é. családtagok; közös szándék

● November 8. kedd:  700 közös szándék;

● November 9. szerda:  700 é. Máté és családja; közös szándék;

● November 10. csütörtök:  700 + Margit; közös szándék

● November 11. péntek:  700 é. Gabriella és családja; közös szándék

● November 12. szombat: 700 + édesanya halálának 2. évf.; közös sz. 1830 + évfolyamtársak

● November 6. vasárnap: 800 -.; 1000 + Olga és András; 1930-.;