Értesítő

KEZDŐDIK A NAGYBÖJT

„A hamu a semmit tárja föl az evilági jutalom fáradságos keresése mögött. A világiasság hamu, amit elfúj a szél. Az Úr adta nagyböjti idő az életre indít, Húsvét felé, ami el nem múlik, vagyis az Atyánál lévő jutalom felé, ami a gyógyulás útja, amit napról napra újra kell járni az ima, a szeretetcselekedet és a böjt révén, hiszen a nagyböjti hamu megtisztít minket a látszat képmutatásától […]

A böjt nem diéta, ezért ne annyira a testünket, hanem a szellemünket próbáljuk fitten tartani. A böjt megfoghatóan arra emlékeztet, hogy az életünket nem szabad alávetni evilágnak múlandó színterének.  Ezért sem szabad a böjtöt csak az étkezésre korlátozni, ami bizonyos függőséget is okozhat. Mindenki keresse azt a böjti formát, ami igazán hatással van a konkrét életére. […]

[A]míg az ima, a szeretetcselekedet és a böjt a rejtekben történik, annak hatásai azonban már nem titkosak és nem is csak bennünket gyógyítanak, hanem képesek megváltoztatni a világot. ” – Ferenc pápa, 2022. hamvazószerda

HAMVAZÓSZERDA

Hamvazószerdán reggel 7 órakor és este 18:30 órakor is lesz szentmise, mindkét misében hamvazással. Hamvazószerda és nagypéntek a liturgikus év két szigorú böjti napja. Ezeken a napokon nem eszünk húst, valamint csak egyszer étkezünk, melyen kívül még kétszer vehetünk magunkhoz ennivalót erősítésül. (Nem kötelező 60 év felett, 14 év alatt, nehéz testi munka végzése esetén, betegségben, vagy üzemi konyhai étkezéskor. De fontos, hogy ők is gyakorolják az ima és a szeretetcselekedetek különféle formáit.)

MINDENNAPOK LELKIGYAKORLATA NAGYBÖJTBEN

Szeretettel hívjuk a Testvéreket a mindennapok lelkigyakorlatára. Elsősorban azoknak ajánljuk a bekapcsolódást, akik vállalják, hogy rászánnak napi egy órát az imaéletükre (benne előkészülettel, csendes imával, és visszatekintésekkel), hetente egy közösségi találkozóra (benne megosztás és imagyakorlás), és két hetente egy találkozót a lelkigyakorlat egyik kísérőjével.
Részletek és jelentkezés: Mindennapok lelkigyakorlata nagyböjtben

KERESZTÚT NAGYBÖJT PÉNTEKJEIN: 17:15

Csoportjaink vezetésével minden nagyböjti pénteken 17:15-től keresztutat végzünk. Várjuk a vállalásokat és jelentkezéseket!

Plébániánk meghívására az egyik nagyböjti pénteken várhatóan a belvárosi plébánián veszünk részt az esti szentmisén és ott vezetjük majd a keresztutat. Ennek időpontja még alakulóban.

ANGOL NYELVŰ NAGYBÖJTI LELKINAP: MÁRCIUS 4.

Angol nyelvű lelkinapot szervezünk felnőtteknek március 4-én szombaton délelőtt kilenctől deles miség. Lesz megosztás az imádságunkról, a lelkiélet lehetőségeiről idegen nyelven, beszélgetés, tanítás és ötletek a hétköznapi imaélet erősítéséhez, valamint angol nyelvű szentmise.

IMAÉLET MEGÚJÍTÓ ESTEK NAGYBÖJTBEN EGYETEMISTÁKNAK

Egyetemistáknak imaélet felfrissítő három hetes/alkalmas találkozó beszélgetéssel, megosztással, iránymutatással és kihívással. Nagyböjt első három keddjén 19:30-tól 21:00-ig templomunk hittantermében (feb. 28, már. 7, már. 14.).

NAGYBÖJTI LELKINAP: MÁRCIUS 25.

Nagyböjti lelkinapot szervezünk templomunkban a Szeged városi állandó szentségimádást vezető kör szervezésében március 25-én, szombaton, reggel nyolctól a déli miséig. Lesz szentségimádás, tanítás, tanúságtétel, kiscsoportos megosztás, és közös szentmise.

TEMPLOMBÚCSÚ: MÁRCIUS 20., HÉTFŐ

Az idei évben március 19. vasárnapra esik, és mivel a nagyböjti vasárnap nagyobb rangú, még a templombúcsúnál is, így Szent József ünnepe és templomunk búcsúja március 20-ra, hétfőre kerül át. 

A búcsús szentmisére így hétfőn, 18:30-kor kerül majd sor, majd utána lesz önkénteseinket is ünneplő közös vacsora és ünneplés. 

LACI ATYA TÁVOL

A héten pénteken és szombaton Elek Laci atya és rendtársa, Hiba György SJ az Ignáci Pedagógiai Műhellyel és az Inigo csoporttal lelkigyakorlatot tart a Veresegyházi Katolikus Gimnázium egész tanári karának Máriabesnyőn. Kísérjük imával lelkigyakorlatukat!

SZENTMISESZÁNDÉKOK

● Február 20. hétfő: 700 Az Egyház és a Társaság szükségleteiért

● Február 21. kedd: 700 hivatásokért

● Február 22. szerda: hamvazószerda

700 – hamvazás – „Emlékezzél, ember, hogy por vagy és porrá leszel!”

18:30 – hamvazás – „Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban!”

● Február 23. csütörtök: 700 é. gyermek és családja

● Február 24. péntek: 700 P. Generális szándékára

● Február 25. szombat: 700 + Lajos lü.; 1830 + szülők és é. családtagok

● Február 26. vasárnap:
                800 A Társaság + tagjaiért; 1000 + édesanyáért; 1930 ++ édesanyáért és édesapáért

LITURGIKUS REND A HÉTEN 

* Febr. 20., Hétfő – Köznap 

–  7:00 Szentmise; Szentségimádás egész nap és éjjel; 17:15 Rózsafüzér

* Febr. 21., Kedd – Damiáni Szent Péter püspök és egyháztanító emléknap
–  7:00 Szentmise; 17:00 Szentségimádás éjfélig; 17:15 Rózsafüzér

* Febr. 22., Szerda – Hamvazószerda – szigorú böjti nap 

– 7:00 Szentmise – hamvazás; 17:15 Rózsafüzér és Szent József ima; 18:30 Szentmise – hamvazás

* Febr. 23., Csütörtök Hamvazószerda után, nagyböjti idő 

–  7:00 Szentmise; Napközben szentségimádás este kilencig

* Febr. 24., Péntek – Szent Mátyás apostol – ünnep

–  6:45 Zsolozsma; 7:00 Szentmise, 17:15 Keresztút

* Febr. 25., Szombat Hamvazószerda után, nagyböjti idő

–  7:00 Szentmise; 18:30 Előesti szentmise

* Febr. 26., Vasárnap – Nagyböjt 1. vasárnapja 

– 8:00 Szentmise;  10:00 Gyerekmise; 18:30 Szentségimádás; 19:30 Szentmise