Értesítő

KERESZTUTAT VEZETÜNK A DÓMBAN!

Március 3. (első) pénteken a belvárosi plébánia meghívására templomi közösségünk a Dómban vezet keresztutat 17:30 órai kezdettel, majd 18:00 órakor szentmise lesz Elek Laci atya vezetésével. Szentmise után közösen imádkozzuk a Jézus Szíve litániát.

A jezsuita öregdiákok által összeállított keresztúti állomások felolvasására várjuk a jelentkezőket a sekrestyében.

NAGYBÖJTI PÉNTEKEK

Nagyböjt péntekjein keresztutat végzünk csoportjaink vezetésével – 17:15 órakor. 

IMAÉLET MEGÚJÍTÓ ESTEK NAGYBÖJTBEN EGYETEMISTÁKNAK

Nagyböjt első három keddjének estéjén (febr. 28., márc. 7., 14.) egyetemistáknak hirdetünk az imaéletben megújulást segítő sorozatot. A keddi napokon a találkozó a hittanteremben lesz, 19:30-tól 21:00 óráig. A találkozó tartalma: beszélgetés, ima tapasztalat megosztás, iránymutatás és mindezek kihívásával történik. 

ANGOL NYELVŰ NAGYBÖJTI LELKI-DÉLELŐTT – MÁRCIUS 4.

Szegeden élő külföldi egyetemistáknak és felnőtteknek szervezünk angol nyelvű lelkinapot, március 4-én szombaton, délelőtt kilenctől a deles – angol nyelvű – miséig. Részletek és jelentkezés: https://forms.gle/7RUa9Ekc53mKLzmG6 

KÉZMŰVESSÉG: FECSKEFÉSZEK ÉPÍTÉS – MÁRCIUS 4.

Március 4-én, szombaton du. 16:00 órától a Magyar Madártani Egyesület vezetésével és támogatásával fecskefészkek készítésbe fogunk majd. (Március 11-én nem lesz kézművés szombat.) Várunk mindenkit szeretettel! 

VENDÉGEINK: BELLOVICS GÁBOR SJ, HIBA GYÖRGY SJ, IHS

A hét elején az ihs.jezsuita.hu vetélkedő kapcsán két munkatárs lesz vendégünk. Majd Bellovics Gábor SJ, végül pedig Hiba György SJ érkezik, aki fecskefészkek építésén túl a szombat előesti és vasárnap reggeli misén segít minket Isten felé a liturgia vezetésével.

CSOPORTVEZETŐK TALÁLKOZÓJA: MÁRCIUS 6., 16:30

Szerettel várok minden csoportvezetőt és hívok minden önkéntest a követekező időszak átbeszélésére: búcsú, nagyböjt, és húsvét. Találkozó: március 6., hétfő, 16:30 (!) – 17:30.

MINDENNAPOK LELKIGYAKORLATA NAGYBÖJTBEN – MÁRC. 5.-TŐL

Mindennapi életünk és munkáink forgatagában is lehetséges lelkigyakorlatozni, ha erre rá tudunk szánni napi egy órát egyénileg és hetente egy órát közösségben. Ez a lelkigyakorlat március 5-én indul. Részletek és jelentkezés: Mindennapok lelkigyakorlata nagyböjtben..

TEMPLOMUNK BÚCSÚNAPJA – MÁRCIUS 20.

Az idei évben március 19. nagyböjti vasárnapra esik, ezért Szent József főünnep, templomunk búcsúja, március 20-ra, hétfőre kerül át. A búcsúi ünnepi szentmise 18:30 órakor kezdődik. A búcsúi hétvége és este további programjait hamarosan hidertjük.

NAGYBÖJTI LELKINAP – MÁRCIUS 25.

Nagyböjti lelkinapot szervezünk templomunkban a Szeged városi állandó szentségimádást vezető kör szervezésében, március 25-én szombaton, reggel nyolctól a déli miséig. 

LÁSZLÓ ATYA TÁVOL

Szőcs László atya szerdán Csíkszentdomokosra utazik, ahol az eltöltött két hét alatt több lelkigyakorlatot is kísér. Kísérjük őt, szolgálatát és a lelkigyakorlatozókat imáinkkal! 

A PÁPA MÁRCIUSI SZÁNDÉKA: A BÁNTALMAZÁS ÁLDOZATAIÉRT

Imádkozzunk azokért, akik az egyházi közösség tagjai által elkövetett sérelmek miatt szenvednek: hogy az Egyházban valódi választ kapjanak fájdalmukra és szenvedésükre!

JANUÁRI PÉNZEK

Bevételek: perselypénz: 341 395 Ft; miseszándékok: 32 500 Ft; újságokra befizetés: 20 000 Ft; lámpa adományok: 120 000 Ft; könyv- és egyéb adományok: 106 500 Ft. Kamat jóváírás 44 032 Ft. BEVÉTEL MINDÖSSZESEN 664 427 Ft.

Kiadások: a.) havonta ismétlődő kiadások: Rezsi: 191 911 Ft (áram: 42 004 Ft; gáz: 99 090 Ft; víz, csapadékvíz: 28 693 Ft; szemét: 22 124 Ft). Újság: 5 400 Ft. Telefon 6 223 Ft. Bérjellegű kiadás 123 000 Ft. Banki (számla, POS, automáté) ktg.: 32 985 Ft. Posta ktg.: 795 Ft. Fénymásoló ktg.: 5 530 Ft. Havonta ismétlődő kiadás összesen: 365 844 Ft.

b.) egyszeri költségek: Könyvek Jezsuita Kiadótól: 149 340 Ft; Egyházmegyének vízkereszti gyűjtésből utalás: 15 000 Ft; plakátkeret 19 796 Ft. Egyszeri költségek összesen: 184 136 Ft. KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN 549 980 Ft.

SZENTMISESZÁNDÉKOK

● Február 27. hétfő: 700 P. Generális szándékára

● Február 28. kedd: 700 + Juray, Gunda és Király család lü.

● Március 1. szerda: 700 hálából a család egységéért; sikeres gyógyulásért

● Március 2. csütörtök: 700 P. Generális szándékára

● Március 3. péntek: 700 hivatásokért

●Március 4. szombat:  700 ++ János és Sebestyén; 

1830 ++ Ilona és István szülőkért és é. családtagok

● Március 5. vasárnap: 800 -.; 1000 + Mariann, Ilona és László lü.; 1930 -.

LITURGIKUS REND A HÉTEN 

* Febr. 27., Hétfő – Nagyböjti idő, 1. hét vagy Nareki Szent Gergely emléknap

–  7:00 Szentmise; Szentségimádás egész nap és éjjel; 17:15 Rózsafüzér

* Febr. 28., Kedd – Nagyböjti idő, 1. hét
–  7:00 Szentmise; 17:00 Szentségimádás éjfélig; 17:15 Rózsafüzér

* Márc. 1., Szerda – Nagyböjti idő, 1. hét
– 7:00 Szentmise; 17:15 Rózsafüzér és Szent József imádság

* Márc. 2., Csütörtök Nagyböjti idő, 1. hét 

–  7:00 Szentmise és gyertyaszentelés; Napközben szentségimádás este kilencig;

* Márc. 3., Péntek – Nagyböjti idő, 1. hét 

–  6:45 Zsolozsma; 7:00 Szentmise és Jézus Szíve litánia; 

17:30 Keresztút és szentmise a Dómban közösségünk vezetésével

* Márc. 4., Szombat – Nagyböjti idő, vagy Szt Kázmér vagy B. Meszlényi Zoltán enap

–  7:00 Szentmise; 8:00-12:00 Angol nyelvű lelkinap; 12:00 Angol nyelvű szentmise; 17:30-tól titokcsere, 17:45 Rózsafüzér; 18:30 Előesti szentmise

* Márc. 5., Vasárnap – Nagyböjt 2. vasárnapja 

–  8:00 Szentmise;  10:00 Gyermekmise; 18:30 Szentségimádás; 19:30 Szentmise

CSOPORTJAINK és ÁLLANDÓ PROGRAMJAINK

Karitász csoport (megújulást keresünk) * Szent Mónika csoport (hétfő du.) * Szemlélődő csoport (hétfő du.) * Keresztény Élet Közössége (1. és 3. hétfő du.) * Szent József nyitott műhelye (hétfő este) * Gerinctorna csoport (kedd. du.) * Egyetemista hittancsoport (kedd este) * Fiatalok templomi szkólája (kedd este) * Dolgozó fiatalok csoportja (csütörtök du.) * Meditációs csoportok (csütörtök reggel, péntek reggel) * Bevezetés a Jézus-imába (péntek du.) * Család Csoport (péntek du.) * Szent Zita csoport (takarítás és tea, péntek reggel) * Rózsafüzér társulat (hétfő-kedd-szerda du., titokcsere első szombaton) * Kisgyermekes családok szentmiséje (vasárnap 10).

Továbbá helyet kap nálunk: Missa Latina, Szeged (vasárnap du.) * Anonim Alkoholisták klubja (szerda du.) * Biokertészek csoportja * és a Solis Consort Régizenei Együttes is.

További információkat a csoportokról a honlapunkon és a templom hirdetőn lehet találni.