– Felolvasók – lektorok: szeretettel várjuk azon testvéreink jelentkezését, akik vállalják a felolvasás szolgálatát a szentmiséken. A liturgia belső természete arra hív minket, hogy egy szentmisén belül az egyes olvasmányok /perikópák/ – olvasmány, szentlecke, + hívek könyörgése – amennyiben az lehetséges, egy liturgián belül is, külön – külön felolvasó vállalja.
A válaszos zsoltár, mely a hívek válasza a felolvasott szentírási részre, természetét
illetően énekelt – a zsoltárok valójában liturgikus énekek.
Hasonlóan, az „alleluja” /dicsőség Istennek/ vers is megkívánja, hogy énekelt formában hangozzék el, ünnepélyes módon.
Remélhetőleg hamarosan kialakul az éneklést is vállalók csoportja /skóla/.
Rövid, egy- két alkalmas kis előkészítő után, ünnepélyesen is beiktatjuk a lektorokat.
Kérjük, hogy minél többen jelentkezzenek, hogy kialakulhasson az egyház hagyományának megfelelő, keresztény felnőttségre hívó szolgálat rendje.

– Énekvezetők – arra alkalmas, mások énekét vezetni tudó, biztos hangú személy.
„arra alkalmas”: kritikát elviselő, változásra is nyitott „mások énekét vezetni tudó”: a szép hang önmagában nem képesít mások énekének vezetésére; fontos a határozott és beleérző kiállás.„biztos hangú”: nem feltétel, de jó, ha van alapfokú kottaismeret, ill. készsége a megfelelő intonálásra /az ének elkezdésére/.
Kérjük, hogy aki felismerve a szolgálat fontosságát vállalkozik az énekesi feladatra, jelentkezzen a templomigazgatónál.

– Ministránsok – maga a szó”ministráns” szolgát jelent, utalva az Isten szolgálatától
meghatott, alázatos és fegyelmezett magatartásra.  Ennek több formája lehetséges, mint említettük, pl. áldoztató, felolvasó, énekes, a felajánló körmenet résztvevője, stb.
A közvetlenül az oltár mellett állók, vagy áldoztatók, mindig liturgikus ruhát öltenek,
amint azt a szolgálat méltósága megkívánja.
A hagyománynak megfelelően, az oltár közvetlen szolgálatában /papnak mellett álló
segédkezők/ elsősorban is fiúkra számítunk, de a szolgálatok sokfélesége nők és férfiak számára egyaránt lehetővé teszi az intenzívebb, elkötelezettségre utaló bekapcsolódás lehetőségét.