Értesítő

A Szentírás első két versével kezdjük: „Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A föld puszta volt és üres, sötétség borította a mélységeket, és Isten lelke lebegett a vizek felett” (Ter 1,1–2). Isten Lelke úgy jelenik meg előttünk, mint az a titokzatos erő, amely a világot a kezdeti alaktalan, sivár és sötét állapotából rendezett és harmonikus állapotába viszi át. A Lélek ugyanis harmóniát teremt, harmóniát az életben, harmóniát a világban. Más szóval, ő az, aki végbeviszi az átmenetet a káoszból a kozmoszba, vagyis a zűrzavarból a szépbe és a rendezettségbe. Ez ugyanis a jelentése a görög kozmosz szónak, és a latin mundus szónak is: valami szépet, rendezettet, tisztát, harmonikust jelent. Mert a Lélek a harmónia… […]

Testvéreim, a Szentlélek, aki kezdetben a káoszt kozmosszá változtatta, azon munkálkodik, hogy ezt az átalakulást minden emberben végbevigye. Ezekiel próféta által Isten megígéri: „Új szívet adok nektek, és új lelket oltok belétek […]. Az én Lelkemet oltom belétek” (Ez 36,26–27). Mert a szívünk hasonlít ahhoz a sivár, sötét mélységhez, amelyről a Teremtés könyvének első versei szólnak. Ellentétes érzések és vágyak kavarognak benne: a test és a lélek érzései. Bizonyos értelemben mindannyian az az „önmagával meghasonlott ország” vagyunk, amelyről Jézus beszél az evangéliumban (vö. Mk 3,24).

Körülöttünk – mondhatni – külső káosz, társadalmi káosz, politikai káosz van: gondoljunk a háborúkra, gondoljunk arra a sok gyermekre, akiknek nincs mit enniük, gondoljunk a sok társadalmi igazságtalanságra, ez a külső káosz. De van egy belső káosz is: mindannyiunk belső káosza. Az előbbi káoszt nem lehet helyrehozni, ha nem kezdjük helyrehozni az utóbbit! Testvéreim,

végezzünk alapos munkát: tegyük belső zűrzavarunkat a Szentlélek tisztaságává: Isten hatalma az, ami ezt megteszi, mi pedig nyissuk meg szívünket, hogy megtehesse.

Ébresszék fel ezek a gondolatok bennünk annak vágyát, hogy megtapasztaljuk a teremtő Lelket! Az Egyház több mint egy évezrede ajkunkra adta a hozzá szóló kiáltást: „Veni creator Spiritus!”, Jöjj, teremtő Lélek! Látogasd meg elménket! Töltsd be mennyei kegyelemmel az általad teremtett szíveket!” Kérjük a Szentlelket, hogy jöjjön hozzánk, és tegyen bennünket új emberré, a Lélek újdonságával! Köszönöm!

Ferenc pápa katekézise: Helyezzük a szemlélés örömét a birtoklás öröme elé!

GARÁZSVÁSÁR

A mai napon a kertben garázsvásárt tartunk. Sok-sok ilyen-olyan cucc gyűlt össze a templom körül, amiket itt már nem fogunk használni, de még sokaknak hasznos lehet. A garázsvásár vasárnap reggeltől hétfő délutánig tart.

Minden bejövő adományt – készpénzest vagy bankkártyást – köszönettel fogadunk.

PAPI TALÁLKOZÓ NÁLUNK

Hétfőn este az espereskerületünk szokott szabad találkozójának adunk otthont. 

A RÓMAI JEZSUITA KÖZPONTBÓL ÉRKEZIK LÁTOGATÓNK

A jezsuita rend központjából látogat Szegedre is Agustín Moreira SJ, aki az Európáért és Dél-Amerikáért felelős segítője az Általános Ökonómusnak, vagyis a jezsuita rend fő gazdasági felelősének. Örülünk, hogy most végigjárja rendtartományunkat, hogy ne csak hírből halljon rólunk. Kísérjük imával az útját.

TAIZÉ IMAÓRA

Első péntekre készülve, a Június 6-án, csütörtökön újra Taizei imaóra lesz templomunkban a szkólánk vezetésével, szentségimádás keretében este 19:30-tól 20:30-ig. A szentségimádás alatt gyónási lehetőség is lesz végig. Próba 18:30-tól a hittanteremben.

TÁVOLLÉTEK

Elek Laci atya péntek-szombat bérmáláson és fellépésen vesz részt.

SZENT JÓZSEF ÚJRA ÚTON

Szent József újra elindult, hogy befogadhassuk. A befogadók vállalják, hogy egy héten át naponta elimádkozzák az imát, ami a Szent József szoborral együtt érkezik hozzájuk. 

Közösségeink/csoportjaink vállalhatnak egy-egy hónapot is, amikor közösségen belül adhatják kézről kézre, hétről hétre. De bárki vállalhat egy hetet: még hozzánk ritkábban járók is, kollégiumi szobák is, egyedülállók és közösségek is. Feliratkozási lehetőség – akár egy hónapra előre is – a sekrestyében! Szent József járjon közben értünk, ő erősítse, építse, javítsa közösségünk és családjaink lelki házait!

VÁLTOZIK A MISEREND

A nyár folyamán – júniustól augusztus végéig – a szombat esti misék ismét magyarul lesznek, bár a szövegek mindig elérhetőek lesznek angolul is. A teljesen angol miséket nyár végétől folytatjuk majd.

PÁPAI JÚNIUSI IMASZÁNDÉK: a saját országukból menekülőkért

„Kedves testvéreim! Ebben a hónapban szeretném, ha a saját országukból menekülő emberekért imádkoznánk. A gyökértelenség vagy a sehová-sem-tartozás érzése  gyakran kíséri azt a traumát, amelyet azok élnek át, akik háború vagy szegénység miatt kénytelenek elhagyni hazájukat. Ráadásul egyes célországokban a migránsokra fenyegetésként, félelemmel tekintenek. Ilyenkor megjelenik a falak kísértete – falak a földön, amelyek elválasztják a családokat, és falak a szívekben.

A keresztények nem osztozhatnak ebben a szemléletben. Aki befogad egy migránst, az Krisztust fogadja be.

Olyan társadalmi és politikai kultúrát kell előmozdítanunk, amely védi a menekültek jogait és méltóságát, olyan kultúrát, amely elősegíti annak lehetőségét, hogy teljes potenciáljukat kibontakoztathassák, és integrálja őket.

A bevándorlókat támogatni, segíteni és integrálni kell.

Imádkozzunk azért, hogy a háború vagy az éhínség elől menekülő, veszélyekkel és erőszakkal terhelt utazásra kényszerített menekültek befogadásra és új életlehetőségekre találjanak.”

ÚJ LEHETŐSÉG: SEKRESTYÉSEKET KERESÜNK

Hétköznap reggeli szolgálatra önkéntes sekrestyéseket keresünk, akik vállalnak egy vagy két napot amikor 6:30-tól 7:55-ig segítik szolgálatukkal a reggeli szentmiséket. A feladatok: templom nyitása, szentmise előkészítése, olvasók koordinálása, szentmise segítése, mise végén elpakolás. Előképzettség nem szükséges, gyakorlott sekrestyéseink szívesen adják tovább a tudást, és a jezsuita atyák is jobban értékelik az akár pontatlan, de jó szívvel végzett szolgálatot. Ki is lehet próbálni, nem kell egyből hosszú távra elköteleződni.

REKTORI PÁLYÁZAT

A szegedi Kaszap István Jezsuita Szakkollégiumunk élére rektort keresünk a 2024/25.tanévtől kezdődően. A szakkollégiumot 13 évvel ezelőtt a jezsuiták alapították. Küldetése szerint a keresztény szellemiségű egyetemi hallgatók számára nyújt közösségi életvitelre, lelkiségük elmélyítésére lehetőséget.

A rektor feladata, hogy a szakkollégium hallgatói testületével együttműködve, a Jezsuita Rend értékrendjének és apostoli céljainak megfelelően kialakítsa és működtesse a kollégium szakmai, közösségi életét és vezesse az intézmény gazdálkodását.

További részletek és a jelentkezés feltétele elérhető többek között a honlapunkon.

LITURGIKUS REND A HÉTEN

* Június 3., Hétfő – Évközi idő- Lwanga Szent Károly és társai, ugandai vértanúk – emléknap  

7:00 Szentmise; 17:15 Rózsafüzér; Utána szentségimádás egész nap és éjjel. 

* Június 3., Kedd – Évközi idő- Szent Quirinus (Kerény) püspök és vértanú – emléknap

–7:00 Szentmise; 17:00 Szentségimádás hajnali egyig; 17:15 Rózsafüzér;

* Június 5., Szerda – Szent Bonifác püspök és vértanú – emléknap 

–  7:00 Szentmise; 17:00 Szentségimádás 23:00-ig; 17:15 Rózsafüzér

* Június 6., Csütörtök – Évközi idő vagy Szent Norbert püspök – emléknap

 – 7:00 Szentmise; Szentségimádás esitg; 19:30 Taizéi imaóra, alatta gyóntatás

* Június 7., Péntek – Jézus Szent Szíve – főünnep 

 – 6:45 Zsolozsma; 7:00 Szentmise és Jézus Szíve litánia

* Június 8., Szombat – A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve – emléknap

 – 8:00 Szentmise; 17:45 Rózsafüzér; 18:30 Nyáron magyar nyelvű szentmise

* Június 9., Vasárnap – Évközi X. vasárnap
– 7:30 Gyóntatás, 8:00 Szentmise; 10:00 Családos szentmise; 18:30 Szentségimádás és gyóntatás; 19:30 Szentmise

SZENTMISESZÁNDÉKOK 

● Június 3. hétfő: 700 A Jézus Társasága Halottaiért

● Június 4. kedd: 700    A jótevőkért

● Június 5. szerda: 700  Maczelka és Marosvári családok é. és + tagjaiért

● Június 6. csütörtök: 700  Hivatásokért 

● Június 7. péntek: 700   Kling és Hangodi családok é. és + tagjaiért

● Június 8. szombat: 800  a Világbékéért;  1830 

● Június 9. vasárnap: 800  + Jótevők lü.;  1000 + Németh László és neje lü., valamint a Kiss család lü.;  1930  Jenei István gyógyulásáért