Értesítő

Isten mindig nagyobb a mi elképzeléseinknél, közösségünk vagy mozgalmunk karizmájánál is. Ezért sose vegyük készpénznek, hogy mi rá vagyunk hangolódva Istenre, inkább igyekezzünk mindig felülemelkedni önmagunkon, és az Isten, nem pedig az emberek szerint való gondolkodás szerint haladni.

Az lelkiségi mozgalmak, a világi hívek társulásai és az egyházi közösségek tagjai óvakodjanak a bezárkózás kísértésétől. Ezt a hibát az apostolok is elkövették a kezdetekkor, mert az Úrtól kapott ajándékokat kiváltságként akarták őrizni. Ne hagyjuk, hogy a csoport pozícióját vagy presztízsét védelmezve bezárkózzunk, attól félve, hogy elveszítjük identitásunkat. Nyíljunk meg mások előtt, vegyük észre, hogy a különbözőség lehetőséget rejt, nem pedig fenyegetést.

Saját lelkiségünk segít, hogy Isten népével haladjunk, ugyanakkor ne tekintsük kiváltságnak, mert különben félő, hogy ketrecbe zárjuk magunkat – figyelmeztetett Ferenc pápa. – A szinodalitás azt kéri tőlünk, hogy lássunk túl saját kerítésünkön, vegyük észre Isten jelenlétét és működését az ismeretlen emberekben, az új lelkipásztori módszerekben, új küldetésekben.

Nyitott szívvel hagyjuk, hogy megérintsen, megsebezzen mások hangja, tapasztalata és szenvedése. […]

Csak az alázatos ember értékeli a másikat, fogadja el tanácsait, belső gazdagságát, nem saját magát, hanem a közösséget helyezve előre. Az alázatos védi a szeretetközösséget az Egyházban, elkerülve a töréseket, feülemelkedik a feszültségeken, képes félretenni saját kezdeményezéseit a közös projektek érdekében. Mindezt azért, mert örömét leli a szolgálatban, nem frusztrálja, nem tölti el haraggal. Valóban nem lehet minden szinten megélni a szinodalitást alázat nélkül.

Az egyházi közösségek és mozgalmak is a szolgálatért, nem önmagukért vannak. Saját karizmájukat az Egyhéz egészének távlatában éljék meg, ezáltal nagylelkűen és értékesen járuljanak hozzá az evangelizáláshoz – buzdított beszéde végén Ferenc pápa.

Ferenc pápa: Isten mindig nagyobb a mi elképzeléseinknél

VENDÉGKÓRUS VASÁRNAP ESTE

Június 23-án, vasárnap, az esti misén a Concentus Novus Kamarakórus szolgál majd.

MESTERKURZUS HANGVERSENY

A XIX. Szegedi Nyári Akadémiának, vagyis az SZTE Bartók Béla Művészeti Kar nyári mesterkurzusának lesz hangversenye nálunk június 27-én, csütörtökön, 18 órakor. Részletek a plakátokon. Mindenkit szeretettel várunk!

MISKOLCI JEZSUITA DIÁKOK ELŐADÁSA

Július 2-án, kedden 17órakor  a Karolina Általános Iskola és Gimnázium Dísztermében, a Miskolci Jezsuita Diákok előadása lesz Szegeden. 

Az előadás címe: József és a Színes Szélesvásznú Álomkabát. 

Műsoruk különlegessége, hogy egyszerre száz diák áll a színpadon, valamint a koreográfiát, fény és hangtechnikát is maguk a diákok kezelik. Közösségi alkotás, közösségi csoda.
Várunk Mindenkit Szeretettel!
https://www.facebook.com/events/816575290417731?ref=newsfeed 

SZENT JÓZSEF ÚJRA ÚTON

Szent József újra elindult, hogy befogadhassuk. A befogadók vállalják, hogy egy héten át naponta elimádkozzák az imát, ami a Szent József szoborral együtt érkezik hozzájuk. 

Közösségeink/csoportjaink vállalhatnak egy-egy hónapot is, amikor közösségen belül adhatják kézről kézre, hétről hétre. De bárki vállalhat egy hetet: még hozzánk ritkábban járók is, kollégiumi szobák is, egyedülállók és közösségek is. Feliratkozási lehetőség – akár egy hónapra előre is – a sekrestyében! Szent József járjon közben értünk, ő erősítse, építse, javítsa közösségünk és családjaink lelki házait!

ELÉRHETŐ AZ A SZÍV MAGAZIN JÚNIUSI SZÁMA

A jezsuita havilap legfrissebb számában olvashatunk azokról arlói fiatalokról is, akik zenélni jártak nálunk és akiket támogattunk. Valamint Kuklay Antal portréja is izgalmas. Az oldalak között meg Elek Laci atya meséjével is találkozhatunk.

Elérhető hátul az adománypultnál.

VENDÉGEK ÉS TÁVOLLÉTEK

Elek Laci atya június 17, hétfőn, szabadságra megy amiről 29-én, szombaton, tér vissza. 

Június 25 és július 1 között vendégünk lesz Tímár Dániel jezsuita növendék: https://jezsuita.hu/arckepcsarnok/timar-daniel 

NYÁRI MISEREND MÓDOSÍTÁS

A nyár folyamán a szombat esti 18:30-as szentmiséket magyarul tartjuk majd meg.

A nyár folyamán a vasárnap 10 órai szentmisén továbbra is várunk minden gyermeket csöngetni is és egymásba kapaszkodni is a Miatyánk alatt, de nem mindig készülünk külön gyerekbarát prédikációval.

LITURGIKUS REND A HÉTEN

* Június 24., Hétfő – Keresztelő Szent János születése – főünnep

7:00 Szentmise; 17:15 Rózsafüzér; Utána szentségimádás egész nap és éjjel. 

* Június 25., Kedd – Évközi idő 

–7:00 Szentmise; 17:00 Szentségimádás hajnali egyig; 17:15 Rózsafüzér;

* Június 26., Szerda – Évközi idő vagy Alexandriai Szent Cirill püspök és egyháztanító– emléknap 

–  7:00 Szentmise; 17:00 Szentségimádás 23:00-ig; 17:15 Rózsafüzér

* Június 27., Csütörtök – Szent László király – ünnep 

 – 7:00 Szentmise; 18:00 SZTE Bartók Béla Zeneművészeti Kar: Koncertje; Szentségimádás 21:00 ig;

* Június 28., Péntek – Szent Iréneusz püspök és vértanú, egyháztanító – emléknap

 – 6:45 Zsolozsma; 7:00 Szentmise

* Június 29., Szombat – Szent Péter és Szent Pál apostolok – főünnep

 – 8:00 Szentmise; 18:30 Szentmise

* Június 30., Vasárnap – Évközi XIII. vasárnap
– 7:30 Gyóntatás, 8:00 Szentmise; 10:00 Családos szentmise; 18:30 Szentségimádás és gyóntatás; 19:30 Szentmise, énekel: Concentus Novus Kamarakórus

SZENTMISESZÁNDÉKOK 

● Június 24. hétfő: 700

● Június 25. kedd: 700    é. Kláráért

● Június 26. szerda: 700  + László lü.

● Június 27. csütörtök: 700   Generális szándékára 

● Június 28. péntek: 700   Az Egyház és a Jézus Társasága szükségleteiért

● Június 29. szombat: 800 + Juray, Gunda és Király családok lü.;  1830

● Június 30. vasárnap: 800 Attila születésnapjáért; 1000 Rétháti Gyula, neje és gyermekük Gyuszika lü.; 1930  Mészáros Erzsébet gyógyulásáért