Értesítő

Isten mindig nagyobb a mi elképzeléseinknél, közösségünk vagy mozgalmunk karizmájánál is. Ezért sose vegyük készpénznek, hogy mi rá vagyunk hangolódva Istenre, inkább igyekezzünk mindig felülemelkedni önmagunkon, és az Isten, nem pedig az emberek szerint való gondolkodás szerint haladni.

Az lelkiségi mozgalmak, a világi hívek társulásai és az egyházi közösségek tagjai óvakodjanak a bezárkózás kísértésétől. Ezt a hibát az apostolok is elkövették a kezdetekkor, mert az Úrtól kapott ajándékokat kiváltságként akarták őrizni. Ne hagyjuk, hogy a csoport pozícióját vagy presztízsét védelmezve bezárkózzunk, attól félve, hogy elveszítjük identitásunkat. Nyíljunk meg mások előtt, vegyük észre, hogy a különbözőség lehetőséget rejt, nem pedig fenyegetést.

Saját lelkiségünk segít, hogy Isten népével haladjunk, ugyanakkor ne tekintsük kiváltságnak, mert különben félő, hogy ketrecbe zárjuk magunkat – figyelmeztetett Ferenc pápa. – A szinodalitás azt kéri tőlünk, hogy lássunk túl saját kerítésünkön, vegyük észre Isten jelenlétét és működését az ismeretlen emberekben, az új lelkipásztori módszerekben, új küldetésekben.

Nyitott szívvel hagyjuk, hogy megérintsen, megsebezzen mások hangja, tapasztalata és szenvedése. […]

Csak az alázatos ember értékeli a másikat, fogadja el tanácsait, belső gazdagságát, nem saját magát, hanem a közösséget helyezve előre. Az alázatos védi a szeretetközösséget az Egyházban, elkerülve a töréseket, feülemelkedik a feszültségeken, képes félretenni saját kezdeményezéseit a közös projektek érdekében. Mindezt azért, mert örömét leli a szolgálatban, nem frusztrálja, nem tölti el haraggal. Valóban nem lehet minden szinten megélni a szinodalitást alázat nélkül.

Az egyházi közösségek és mozgalmak is a szolgálatért, nem önmagukért vannak. Saját karizmájukat az Egyhéz egészének távlatában éljék meg, ezáltal nagylelkűen és értékesen járuljanak hozzá az evangelizáláshoz – buzdított beszéde végén Ferenc pápa.

Ferenc pápa: Isten mindig nagyobb a mi elképzeléseinknél

VENDÉGKÓRUS VASÁRNAP ESTE

Június 23-án, vasárnap, az esti misén a Concentus Novus Kamarakórus szolgál majd.

MESTERKURZUS HANGVERSENY

A XIX. Szegedi Nyári Akadémiának, vagyis az SZTE Bartók Béla Művészeti Kar nyári mesterkurzusának lesz hangversenye nálunk június 27-én, csütörtökön, 18 órakor. Részletek a plakátokon. Mindenkit szeretettel várunk!

SZENT JÓZSEF ÚJRA ÚTON

Szent József újra elindult, hogy befogadhassuk. A befogadók vállalják, hogy egy héten át naponta elimádkozzák az imát, ami a Szent József szoborral együtt érkezik hozzájuk. 

Közösségeink/csoportjaink vállalhatnak egy-egy hónapot is, amikor közösségen belül adhatják kézről kézre, hétről hétre. De bárki vállalhat egy hetet: még hozzánk ritkábban járók is, kollégiumi szobák is, egyedülállók és közösségek is. Feliratkozási lehetőség – akár egy hónapra előre is – a sekrestyében! Szent József járjon közben értünk, ő erősítse, építse, javítsa közösségünk és családjaink lelki házait!

ELÉRHETŐ AZ A SZÍV MAGAZIN JÚNIUSI SZÁMA

A jezsuita havilap legfrissebb számában olvashatunk azokról arlói fiatalokról is, akik zenélni jártak nálunk és akiket támogattunk. Valamint Kuklay Antal portréja is izgalmas. Az oldalak között meg Elek Laci atya meséjével is találkozhatunk.

Elérhető hátul az adománypultnál.

VENDÉGEK ÉS TÁVOLLÉTEK

Elek Laci atya június 17, hétfőn, szabadságra megy amiről 29-én, szombaton, tér vissza. 

Június 25 és július 1 között vendégünk lesz Tímár Dániel jezsuita növendék: https://jezsuita.hu/arckepcsarnok/timar-daniel

NYÁRI MISEREND MÓDOSÍTÁS

A nyár folyamán a szombat esti 18:30-as szentmiséket magyarul tartjuk majd meg.

A nyár folyamán a vasárnap 10 órai szentmisén továbbra is várunk minden gyermeket csöngetni is és egymásba kapaszkodni is a Miatyánk alatt, de nem mindig készülünk külön gyerekbarát prédikációval.

LITURGIKUS REND A HÉTEN

* Június 17., Hétfő – Évközi idő 
7:00 Szentmise; 17:15 Rózsafüzér; Utána szentségimádás egész nap és éjjel. 

* Június 18., Kedd – Évközi idő 
–7:00 Szentmise; 17:00 Szentségimádás hajnali egyig; 17:15 Rózsafüzér;

* Június 19., Szerda – Évközi idő vagy Szent Romuald apát – emléknap 
–  7:00 Szentmise; 17:00 Szentségimádás 23:00-ig; 17:15 Rózsafüzér

* Június 20., Csütörtök – Évközi idő
 – 7:00 Szentmise; Szentségimádás 21:00 ig;

* Június 21., Péntek – Gonzága Szent Alajos, szerzetes – emléknap
– 6:45 Zsolozsma; 7:00 Szentmise

* Június 22., Szombat – Évközi idő vagy Fischer Szent János püspök és Morus Tamás püspök vértanúk vagy Nolai Szent Paulinusz vagy Szűz Mária szombati emléknapjaemléknapok
– 8:00 Szentmise; 18:30 Szentmise

* Június 23., Vasárnap – Évközi XII. vasárnap
– 7:30 Gyóntatás, 8:00 Szentmise; 10:00 Családos szentmise; 18:30 Szentségimádás és gyóntatás; 19:30 Szentmise, énekel a Concentus Novus Kamarakórus

SZENTMISESZÁNDÉKOK 

● Június 17. hétfő: 700 Hivatásokért

● Június 18. kedd: 700    +++ édesanyáért, édesapáért és testvérekért

● Június 19. szerda: 700  Generális szándékára

● Június 20. csütörtök: 700   ++ Ilona és Erna lü.

● Június 21. péntek: 700   A Jézus Társasága halottaiért

● Június 22. szombat: 800  + Sándor lü., é. gyermek és családjáért; 1830 + édesanyáért

● Június 23. vasárnap: 800 1000   é. édesapáért hálából; 1930