Értesítő

PÁPAI IMASZÁNDÉK

A hazájukból menekülőkért: Imádkozzunk azért, hogy a háború vagy éhínség elől menekülő, veszélyekkel és erőszakkal teli utazásra kényszerített migránsok vendégszeretetre és új életlehetőségekre találjanak a befogadó országokban. 

SZENT JÓZSEF ÚJRA ÚTON

Szent József újra elindult, hogy befogadhassuk. A befogadók vállalják, hogy egy héten át naponta elimádkozzák az imát, ami a Szent József szoborral együtt érkezik hozzájuk. 

Közösségeink/csoportjaink vállalhatnak egy-egy hónapot is, amikor közösségen belül adhatják kézről kézre, hétről hétre. De bárki vállalhat egy hetet: még hozzánk ritkábban járók is, kollégiumi szobák is, egyedülállók és közösségek is. Feliratkozási lehetőség – akár egy hónapra előre is – a sekrestyében! Szent József járjon közben értünk, ő erősítse, építse, javítsa közösségünk és családjaink lelki házait!

ELÉRHETŐ AZ A SZÍV MAGAZIN JÚNIUSI SZÁMA

A jezsuita havilap legfrissebb számában olvashatunk azokról arlói fiatalokról is, akik zenélni jártak nálunk és akiket támogattunk. Valamint Kuklay Antal portréja is izgalmas. Az oldalak között meg Elek Laci atya meséjével is találkozhatunk.

Elérhető hátul az adománypultnál.

VENDÉGEK ÉS TÁVOLLÉTEK

Elek Laci atya június 17-től június 28-ig szabadságra megy.

NYÁRI MISEREND MÓDOSÍTÁS

A nyár folyamán a szombat esti 18:30-as szentmiséket magyarul tartjuk majd meg.

A nyár folyamán a vasárnap 10 órai szentmisén továbbra is várunk minden gyermeket csöngetni is és egymásba kapaszkodni is a Miatyánk alatt, de nem mindig készülünk külön gyerekbarát prédikációval.

LITURGIKUS REND A HÉTEN

* Június 10., Hétfő – Évközi idő

7:00 Szentmise; 17:15 Rózsafüzér; Utána szentségimádás egész nap és éjjel. 

* Június 11., Kedd – Szent Barnabás apostol – emléknap

–7:00 Szentmise; 17:00 Szentségimádás hajnali egyig; 17:15 Rózsafüzér;

* Június 12., Szerda – Évközi idő

–  7:00 Szentmise; 17:00 Szentségimádás 23:00-ig; 17:15 Rózsafüzér

* Június 13., Csütörtök – Páduai Szent Antal áldozópap és egyháztanító emléknap

 – 7:00 Szentmise; Szentségimádás 21:00 ig;

* Június 14., Péntek – Árpád-házi Boldog Jolán szerzetesnő – emléknap

 – 6:45 Zsolozsma; 7:00 Szentmise

* Június 15., Szombat – A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve – emléknap

 – 8:00 Szentmise; 18:30 Szentmise

* Június 16., Vasárnap – Évközi XI. vasárnap
– 7:30 Gyóntatás, 8:00 Szentmise; 10:00 Családos szentmise; 18:30 Szentségimádás és gyóntatás; 19:30 Szentmise

SZENTMISESZÁNDÉKOK 

● Június 10. hétfő: 700 Az Egyház és Jézus Társasága szükségleteiért

● Június 11. kedd: 700    Szentségimádás ügyéért, atyákért, hívekért

● Június 12. szerda: 700  ++ Erzsébet és Carmine lü.

● Június 13. csütörtök: 700   A jótevőkért 

● Június 14. péntek: 700   + Anita lü.

● Június 15. szombat: 800            1830  Fodor és Csiszár család é. és + családtagjaiért

● Június 16. vasárnap: 800  Kalmár és Vajas család é. és + családtagjaiért;  1000  Benkóczy István és neje; és a Mándoki család lü.;   1930  Istvánért és Mártonért