Értesítő

[…] Ezért szeretném Szent Pállal együtt azt mondani nektek: „Ne fáradjatok bele abba, hogy jót tesztek!” (2Tessz 3,13). Ne engedjetek a csüggedésnek: legyetek merészek a küldetésben, tudjatok ma is olyan egyház lenni, amely felebaráttá válik, kimegy az útkereszteződésekre, gyógyítja a sebeket, tanúságot tesz Isten irgalmasságáról! Így az Úr hajója a világ viharai közepette is épségben tud hordozni a fedélzetén sokakat, akik egyébként hajótörést szenvednének. A viharok, mint tudjuk, napjainkban sem hiányoznak, sok van belőlük, nem hiányoznak. Sok közülük a fösvénységben, a kapzsiságban, önös vágyaink kielégítésének féktelen keresésében gyökerezik, és egy individualista, közömbös és erőszakos kultúra táplálja őket. A viharok nagyrészt innen származnak.

Nagyon időszerűek Szent Zénó ehhez kapcsolódó szavai, aki így fogalmaz: „Nem elszigetelt vétek – kedves testvéreim –, ha hagyjuk, hogy a kapzsiság béklyói rabul ejtsenek bennünket. [….] De mivel az egész világot felperzselte e csapás olthatatlan tüze, a fösvénység – úgy tartják – megszűnt vétek lenni, mert nem hagyott senkit, aki szemrehányást tehetne neki. Mindenki fejvesztve veti bele magát a becstelen haszonszerzésbe, és senki sem akadt, aki igazságossággal megzabolázná. […] Ezért történik, hogy minden nemzet az egymásnak okozott sebek következtében szép lassan összeomlik” (Ötödik beszéd [I, 9], A fösvénységről). Minket is ez a veszély fenyeget: hogy a rossz „normális” lesz – „Ez normális, ez megszokott…” Nem! Ez veszély! A rossz nem normális, nem szabad normálisnak lennie! A pokolban igen, de itt nem. A rossz nem lehet megszokott! Az a baj, hogy mi szokássá tesszük a rossz dolgokat: „Az egész világ ezt csinálja, akkor én is.” Így válunk cinkosokká! Szent Zénó viszont ezt mondja a veronaiaknak: „Házaitok nyitva állnak minden utazó előtt, köztetek nem láttak sokáig meztelenül sem élőt, sem halottat. Szegényeink immár nem tudják, mit jelent ételt koldulni” (Tizennegyedik beszéd [I, 10], A fösvénységről). Legyenek igazak e szavak ma rátok is!

Ferenc pápa első beszéde Veronában: Mindenkinek el kell vinnünk Isten irgalmasságát!

KÖSZÖNET A KÖZÖS KÉSZÜLETÉRT

A pünkösdre készületben is már feldezhettünk talán a Szentlélek megerősítő és megújító erejét. Köszönet a közös takarításért, ahol egész kicsik és egész nagyok is dolgozhattak, és még a legmagasabb szobrok is kaptak egy jó porolást a kollégistáktól. Köszönet a pünkösdi – és mindig megújuló – virágokért is Marikának. Köszönet  a az agapékra hozott ételekért, előkészítésekért, késői elpakolásokért, szolgálatokért is!

És köszönet az énekes szolgálatért a Szegedi Dóm kórusának, a Szegedi Ökumenikus Kórusnak, a Tátratéri Vox Laetitie kórusnak, az alsóvárosi ferences templom szkóljának, és templomunk szkólájának. 

Hálásak vagyunk a tanúságtételt bátran vállalóknak is: Magyaros M. Veronika iskolanővérnek, a női és a férfi szegedi fokolár tagjainak, Tisza Luca szociális testvérnek, és kollégistánknak Nényei Rózsának.

KÖSZÖNETEK ÉS BÚCSÚZÁSOK:
CSÁKI KLÁRA, HARAMZA KLÁRA, PUSKÁS REGINA

Csáki Klára sok tíz éves sekrestyés szolgálatát fejezi be most pünkösdkor. Jezsuiták jöttek és mentek, de ő mindegyikükhöz alkalmazkodva rendületlenül vitte a sekrestysésséget mostanáig. Megtiszteltetés nekem, Laci atyának, hogy ugyan olyan alázattal segítette az én szolgálatomat is, mint nagy nagy jezsuita elődeimét.
Az Úr hálálja meg mindazt a jót amit értünk tett!

Haramza Klára öt éven át vezette templomi szkólánakat. A vasárnapi misék szolgálatán túl a taize-i imaórák művészeti vezetője is volt. De a Clamavi Énekegyüttes és a Solis Consort Régizenei Együttes tagjaként is segítette Istenre figyelni lelkünket jópár énekes áhitaton. Az Úr kísérje őt, hogy új lakhelyükön is tovább bontakozhasson ki minden talentuma!

Puskás Regina, sekrestyés csapatunk legfiatalabb tagja, szegedi tanulmányait befejezve nyár elején befejezi sekrestyés szolgálatát nálunk. Nagyon köszönjük, hogy volt bátorsága vállalni ezt kihívást, és hogy hűségesen vitte a vállalt két reggeli sekrestyéskedést is.
Az Úr álljon mellette és kísérje tanulmányaiban, kezdődő munkáiban, és egész életében!

BOHÁN BÉLA ATYA HALÁLÁNAK ELSŐ ÉVFORDULÓJA

Egy évvel ezelőtt 2023 május 20-án hunyt el hosszú, türelemmel és alázattal viselt betegség után hunyt el Bohán Béla jezsuita szerzetes pap, aki 2011-től 12 éven át volt templomunk lelkésze. Hálával és imával emlékezünk rá.

PÜNKÖSDHÉTFŐ

Pünkösd hétfőn, május 20-án, a reggeli szentmise 8 órakor kezdődik. Esti mise nem lesz.

ÚJ LEHETŐSÉG: SEKRESTYÉSEKET KERESÜNK

Hétköznap reggeli szolgálatra önkéntes sekrestyéseket keresünk, akik vállalnak egy vagy két napot amikor 6:30-tól 7:55-ig segítik szolgálatukkal a reggeli szentmiséket. A feladatok: templom nyitása, szentmise előkészítése, olvasók koordinálása, szentmise segítése, mise végén elpakolás. Előképzettség nem szükséges, gyakorlott sekrestyéseink szívesen adják tovább a tudást, és a jezsuita atyák is jobban értékelik az akár pontatlan, de jó szívvel végzett szolgálatot. Ki is lehet próbálni, nem kell egyből hosszú távra elköteleződni. Jelentkezés a jezsuita atyáknál.

REKTORI PÁLYÁZAT

A szegedi Kaszap István Jezsuita Szakkollégiumunk élére rektort keresünk a 2024/25.tanévtől kezdődően. A szakkollégiumot 13 évvel ezelőtt a jezsuiták alapították. Küldetése szerint a keresztény szellemiségű egyetemi hallgatók számára nyújt közösségi életvitelre, lelkiségük elmélyítésére lehetőséget.

A rektor feladata, hogy a szakkollégium hallgatói testületével együttműködve, a Jezsuita Rend értékrendjének és apostoli céljainak megfelelően kialakítsa és működtesse a kollégium szakmai, közösségi életét és vezesse az intézmény gazdálkodását.

További részletek és a jelentkezés feltétele elérhető többek között a honlapunkon.

SZENT JÓZSEF ÚJRA ÚTON

Szent József újra elindult, hogy befogadhassuk. A befogadók vállalják, hogy egy héten át naponta elimádkozzák az imát, ami a Szent József szoborral együtt érkezik hozzájuk. 

Közösségeink/csoportjaink vállalhatnak egy-egy hónapot is, amikor közösségen belül adhatják kézről kézre, hétről hétre. De bárki vállalhat egy hetet: még hozzánk ritkábban járók is, kollégiumi szobák is, egyedülállók és közösségek is. Feliratkozási lehetőség – akár egy hónapra előre is – a sekrestyében! Szent József járjon közben értünk, ő erősítse, építse, javítsa közösségünk és családjaink lelki házait!

HACKATHON: KERESZTÉNY PROGRAMOZÓK HÉTVÉGÉJE

Most kerül megrendezésre nálunk a II. Szent József Hackathon, az az a II. Keresztény Informatikai Műhely. Több mint 25 programozó vállalkozik arra, hogy egy hétvégét átdolgozva segítsék a kereszténység digitális jelenlétét néhány lehatárolható projekt megvalósításával, bővítésével. Honlap: szentjozsef.jezsuita.hu/szent-jozsef-hackathon/ 

VENDÉGEK ÉS TÁVOLLÉTEK

Csütörtökön nálunk lesz a magyar jezsuiták informatikai csapata, hogy segítsék a rendházat villanyszereléssel, a templomot pedig – többek között — klíma automatizálással. 

A hétvégén tartott II. Szent József hackathon alatt még várhatóan keresztelő is lesz nálunk.

LITURGIKUS REND A HÉTEN

* Május 20., Hétfő – Évközi idő – Szűz Mária az Egyház Anyja emléknap 8:00 Szentmise; 17:15 Rózsafüzér és lorettói litánia; Utána szentségimádás egész nap és éjjel. 

* Május 21., Kedd – Évközi idő – Magallán Szent Kristóf áldozópap és társai, mexikói vértanúk – emléknap –7:00 Szentmise; 17:00 Szentségimádás hajnali egyig; 17:15 Rózsafüzér; azután lorettói litánia

* Május  22., Szerda – Casciai Szent Rita szerzetesnő v. Úti Boldogasszony – emléknapok  –  7:00 Szentmise; 17:00 Szentségimádás 23:00-ig; 17:15 Rózsafüzér, majd lorettói litánia

* Május 23., Csütörtök –Évközi idő – A mi Urunk, Jézus Krisztus, az Örök Főpap– ünnep

 – 7:00 Szentmise; 18:00 lorettói litánia; Szentségimádás 21:00 ig;

* Május 24., Péntek – Évközi idő – Szűz Mária, keresztények Segítsége – emléknap

 – 6:45 Zsolozsma; 7:00 Szentmise; 18:00 lorettói litánia

* Május 25., Szombat – Évközi idő – Tiszteletreméltó Szt. Béda vagy Szent VII. Gergely pápa vagy Pazzi Szent Mária Magdolna szűz emléknapok – 8:00 Szentmise; 17:45 Rózsafüzér és lorettói litánia; 18:30 Angol nyelvű szentmise

* Május 26., Vasárnap – Szentháromság vasárnapja – főünnep
– 7:30 Gyóntatás, 8:00 Szentmise; 9:45 lorettói litánia; 10:00 Családos szentmise; 18:30 Szentségimádás és gyóntatás; 19:30 Szentmise

SZENTMISESZÁNDÉKOK 

● Május 20. hétfő: 800 

● Május 21. kedd: 700 Szentségimádás ügyéért, atyákért, hívekért

● Május 22. szerda: 700  Generális szándékára

● Május 23. csütörtök: 700 + Sándor, é. gyermek és családja

● Május 24. péntek: 700 A jótevőkért

● Május 25. szombat: 800  + Börzsei Judit ; 1830  Édesanyáért és családjáért

 ● Május 26. vasárnap: 800 +Tanulótársakért; 1000 Rácz Gyula és neje; 1930  Elhagyott szenvedő lelkekért