Értesítő

„Mondhatjuk, hogy a Szentlélek a távolságok áthidalásának specialistája; tudja, hogyan kell áthidalni azokat, és tanítja, hogyan hidaljuk át őket. Ő az, aki Jézus tanítását minden időhöz és minden emberhez kapcsolja. Vele Krisztus szavai nem csak emlékek, nem: Krisztus szavai a Szentlélek ereje által élővé válnak, ma! Igen, a Lélek élővé teszi őket számunkra: a Szentíráson keresztül szól hozzánk, és eligazít bennünket a jelenben.

A Szentlélek nem fél a századok múlásától, sőt, a hívőket a kor problémáira és eseményeire figyelmesé teszi. Amikor ugyanis a Szentlélek tanít, akkor aktualizál: mindig fiatalon tartja a hitet. Azt kockáztatjuk, hogy a hitet múzeumi dologgá tesszük: ez a kockázat! Ő viszont naprakésszé teszi azt, a mai napnak megfelelő hitté: ez az ő munkája. Mert a Szentlélek nem kötődik korszakokhoz vagy múló divatokhoz, hanem a jelenbe hozza a feltámadt és élő Jézus valóságát. […]

Jöjj, Szentlélek, emlékeztess Jézusra, világosítsd meg szívemet!”

Ferenc pápa, 2022. Pünkösdvasárnap

KÖSZÖNET A PÜNKÖSDI KILENCEDÉRT

Véget ért a pünkösdi kilencedünk. Minden este együtt fogadtuk be Krisztusz az Oltáriszentségben és vendég szónokok és zenészek készítgették elő szívünket a Szentlélek befogadására. Köszönet vendégeinknek: Antal Imre atyának, Köllő Sándor atyának, Szőcs László SJ atyának, Serfőző Levente atyának, Tóth Krisztina Veronika OP nővérnek, Koronkai Zoltán SJ atyának. Valamint a Jelenlét zenekarnak, a Szegedi Ökumenikus Kórusnak, Újszegedi Szent Cecília énekkarnak, a templomi szkólánknak, és Perneczky Balázsnak az ének-zenei szolgálatokat. 

És köszönet közösségeinknek, akik a közös agapékat megszervezték, hogy szónokok, énekesek, és valamennyien együtt ünnepelhessünk és beszélgethessünk. köszönet a Karitásznak, a családcsoportnak, szemlélődő csoportnak, rózsafüzér társaságnak, KÉK csoportnak, és a Szent Mónika csoportnak.

KÖSZÖNET AZ ADOMÁNYOKÉRT

Az elmúlt vasárnap a Tiszavirág ökumenikus közösség táborára gyűjtöttünk, már nem első alkalommal. Hálásan köszönik a nagyon nagylelkű adományokat, az összegyűjtött 270 ezer forintot. Így nem kérdés, hogy a fogyatékossággal élő fiatalokkal és családjaikkal 13. alkalommal is el tudnak menni táborozni.

ÖNKÉNTESEINK

Nagy örömmel köszöntöm két új önkéntesünket. Berkes Kata főként hétfő délutánonként jön az irodára segíteni egyelőre leginkább a templomi levelezésbe. Csatári Nóra pedig keddenként segédkezik elsőre az elszámolások, havi pénzmozgások követésében és publikálásában. Az irodán továbbra is sokat segít még szerdánként Patakiné Tóth Kata és péntekenként Bálintné Piroska. Köszönöm a sok segítséget!

Egyúttal köszönöm az önkéntességből most leköszönő segítőnknek, Zámbó Mónikának, a sok segítséget a facebookkal, a plakátokkal, a kiírásokkal, sekrestyésséggel és különösen is a Értesítők előkészítésével. Az Úr jutalmazza minden tettéért!

SZENT JÓZSEF ÚTON

Bárkinek, aki akár csak egy-egy misén is részt vett nálunk, lehetősége van arra, hogy egy hétig vendégül lássa Szent József szobrát, és naponta elmondva a szoborral érkező kis imát kérje az Urat templomigazgatóságunkért, közösségeinkre. Feliratkozási lehetőség a sekrestyében vagy az irodában. Szent József járjon közben értünk, ő erősítse, építse, javítsa közösségünk és családjaink lelki házait!

„PÉTER, JÁNOS FUSSATOK…” – JÚNIUS 10.

Június 10-én (szombaton) délután megtartjuk a már hagyományos húsvéti futásunkat. 

Jelenlegi programtervezet: 14 órától regisztráció, bemelegítés, krumplipucolás a jezsuita templomnál. 15:00-15:30 között indulnának útra a zarándokok a maguk választotta eszközzel (gyalog / futva / rollerrel / biciklivel / tömegközlekedve) először Alsóvárosra, majd a Dómhoz. A cél ismét a Szent József templom, ahol közös játék, beszélgetés és lakoma (parikáskrumpli) zárja a programot. A szervezésbe bekapcsolódik a belvárosi plébánia is. Mindenkit szeretettel várunk! Azokat is, akik „csak” a főzésre és a játékokra, beszélgetésre tudnak jönni!

ZARÁNDOKLAT: JÚNIUS 3. – ELMARAD

A június 3-ra Szabadkígyósra és Újkígyósra tervezett zarándoklat elmarad. Sajnos erre már nem jutott időm, erőm. De bízom benne, hogy új önkéntesek szolgálatával, jó munkamegosztással, nem kell majd még egyszer elmaradjon program energiahiány miatt. – Laci atya

FELÚJÍTÁSOK

A konyhánk felújítását tervezzük. Hálásan köszönjük az adományba kapott teljes konyhaszekrény sort, ami a megújulás alapját adja. Az átrendezés kapcsán gondolkodunk fal kibontásában és akár a padló cseréjében is, amiket közös munkával valósítanánk meg. 

A Szent Ignác kápolna tisztasági festésére is kaptunk ötvenezer forint adományt. Itt a festéssel egyidejűleg a lámpák kábelezésének elrejtése és a klíma plafonba építése még a feladat. Az anyagiak függvényében esetleg az oltár fölé kerülhetne egy kis kerek világító ablak (fénycsatorna).

A PÁPAI IMAAPOSTOLSÁG JÚNIUSI SZÁNDÉKA

A kínzás eltörléséért – Imádkozzunk, hogy a nemzetközi közösség konkrétan kötelezze el magát a kínzás eltörlése mellett, és nyújtson támogatást az áldozatoknak és családjaiknak!

LACI ATYA TÁVOL

A héten csütörtökön az Ignáci Pedagógiai Műhely képzőinek lesz belső képzése a miskolci jezsuita iskolában. A képzésen Szent Ignácról tanulva és beszélgetve szeretnénk megerősödni jezsuita gyökereinkben.

Pénteken pedig az Emberi Méltóság Stratégia külsős szakértőinek lesz egész napos megbeszélése gyermekvédelmi témában. És még egy nyugdíjas pár esketése is belefér talán a napba.

ELHUNYT BOHÁN BÉLA ATYA

Hosszú hosszú gyönyörű szolgálat után május 20-án este Deszken elhunyt Bohán Béla jezsuita atya. Derűje és pontos régi történetei már most hiányoznak nekünk a rendházban és a templom körül is. Nyugodjék békében!

Templomunk Szent Teréz oltárához hívunk mindenkit egy-egy fohász elmondására Béla atyáért, valamint – hétfő estétől – lehetőségünk van arra, hogy bármilyen kedves emléket lejegyezzünk a kihelyezett kis emlékkönyvbe.

Temetéséről később adunk hírt.

LITURGIKUS REND A HÉTEN

* Máj. 29., Hétfő – Szűz Mária az Egyház anyja emléknap; 

 –  8:00 Szentmise; Szentségimádás egész nap és éjjel; 17:15 Rózsafüzér 

* Máj. 30., Kedd – Évközi idő, 8. hét vagy Szent István kr. ereklyéinek átvitele emléknap
–  7:00 Szentmise; 17:00 Szentségimádás éjfélig; 17:15 Rózsafüzér; 20:45 Énekelt befejező imaóra a szkóla vezetésével

* Máj. 31., Szerda – Köznap

 – 6:45 Zsolozsma; 7:00 Szentmise; 17:15 Rózsafüzér, Szent József imádság

* Június. 1., Csütörtök A mi Urunk, Jézus Krisztus, az Örök Főpap ünnep

 – 7:00 Szentmise; Napközben szentségimádás este kilencig.

* Jún. 2., Első péntek – Köznap v. Szent Marcellínusz és Szent Péter vértanúk – emléknap

 –  6:45 Zsolozsma; 7:00 Szentmise és Jézus Szíve litánia

* Jún. 3., Szombat – Lwanga Szent Károly és társai, ugandai vértanúk – emléknap

 – 7:00 Szentmise; 17:30 Rózsafüzér és titokcsere; 18:30 Előesti szentmise

* Jún. 4., Vasárnap – SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA  – 8:00 Szentmise; 10:00 Családos szentmise; 18:30 Szentségimádás és gyóntatás; 19:30 Szentmise

SZENTMISESZÁNDÉKOK

● Május 29. hétfő:   700 + Juray, Gunda és Király családok lü.

● Május 30. kedd:   700 + szülőkért, nagyszülőkért

● Május 31. szerda:   700 Katalinért

● Június 1. csütörtök:   700 hálából a család egységéért

● Június 2. péntek:   700 Édesanya halálának 5. évf. 

● Június 3. szombat:   700 ++ Erzsébet és Carmina és a tisztuló lelkekért;

1830 József, Kitti, Dénes és Márk

● Június 4. vasárnap:  800 + Éva, é. és + családtagok;

1000 Katalinért és Szaniszláért; 1930 + Mária é. és + családtagok