Értesítő

NAGYBÖJTI PÉNTEKEK

Nagyböjt péntekjein keresztutat végzünk csoportjaink vezetésével – 17:15 órakor. A következőt a Karitasz csoport vezeti majd. Köszönjük a Szent Mónika csoport által vezetett keresztutat, amiben pénteken volt részünk.

TEMPLOMUNK BÚCSÚNAPJA – MÁRCIUS 20.

Az idei évben március 19. nagyböjti vasárnapra esik, ezért Szent József főünnepe, templomunk búcsúja, március 20-ra hétfőre kerül át. A búcsúi ünnepi szentmise 18:30 órakor kezdődik, amelyet plébánosunk, Kondé Lajos atya fog vezetni. A szentmise után szeretettel várunk mindenkit a hittanteremben. Itt megismerkedhetünk valamennyi hozzánk kötődő közösséggel. Valamint várunk mindenkit egy egyszerű, de ünnepi vacsorára: virslivel, salátákkal, süteményekkel. Felajánlásokra feliratkozás az alábbi linken.

NAGYBÖJTI LELKINAP – MÁRCIUS 25.

Nagyböjti lelkinapot szervezünk templomunkban a Szeged városi állandó szentségimádást vezető kör szervezésében, március 25-én szombaton, reggel nyolctól a déli miséig. 

A nap témája: Tanítványság – hogyan lehetek igazán az Úr tanítványa, most nagyböjtben különösen is, a Szentségimádásban és az élet minden területén. 

KÉZMŰVES DÉLUTÁN – TOJÁSDÍSZÍTÉS – MÁRCIUS 25.

Húsvétra készülve, a locsolkodók számára is, tojásfestésre-díszítésre várjuk az érdeklődőket. A kézműves du.  márc. 25. szombaton, 16:00 órától lesz templomunk hittantermében. Részletek a plakáton.

BETEGEK SZENTSÉGÉNEK KISZOLGÁLTATÁSA – MÁRCIUS 26.

A betegek szentségének közös kiszolgáltatására kerül sor Nagyböjt 5. vasárnapján a 10 órai szentmisében a Dómban, Kondé Lajos plébános atya és Elek Laci templomigazgató atya vezetésével. Jelentkezni március 24-ig (péntekig) lehet.

A szentséget ismételten is fel lehet venni újabb súlyos betegség, vagy az öregedés előrehaladottsága okán. Bízzuk szenvedéseinket az Úr gyógyító kegyelmére.

KASZAP SZABADEGYETEM – MÁRCIUS 27. HÉTFŐ

Márc. 27. hétfőn, 18:00 órakor templomunk hittantermében folytatódik a Kaszap István Jezsuita Szakkollégium szabadegyeteme, melynek vendégei: Földváry Miklós és Máté-Tóth András vallástudósok. Az előadás címe: Quo vadis, Ecclesia?

A vitaest központi témája a liturgia valamint a Katolikus Egyház közéletének fontos kérdései: Mennyiben állandó és mennyiben változó a liturgia? Mi a hívek szerepe az egyházban? Milyen volt az egyház múltja, és hogyan viszonyuljon hozzá a jelenben? Hagyomány és progresszió kizárják vagy kiegészítik egymást?

VÁROSI KERESZTÚT – MÁRCIUS 29., SZERDA

Március 29-én, szerdán 19 órakor kezdődik a városi keresztút a Dómtól a Dómig, melynek 11. állomása a templomunknál lesz. Idén keresztúti imádságunkat  városunk, hazánk és a világ békéjéért ajánljuk fel. Ferenc pápa Magyarországi látogatására készülve a Városi Keresztút mottója: „A kereszt híd a múlt és a jövő között.” További részletek a Szegedi Katolikus Egyetemi Lelkészség illetve a Szegedi Esperesség oldalán olvashatók majd.

HÚSVÉTI ELŐKÉSZÜLETEK

Nagytakarításáprilis 1., szombat délelőtt: mindenkit szeretettel várunk, bárhogyan is kötődjön hozzánk, bármelyik csoportba is járjon.

Előtte, március 31. pénteken, munka után „koszolós takarításra” várunk segítőket. Húsvétra készülve glettelünk, csiszolunk, fúrunk, javítunk majd. Már du. 5 órától lehet csatlakozni, és este 8 óráig biztosan itt leszünk.

A szent sír hagyományos felállítása a kápolnában nagyszerdán a reggeli mise után történik, erre is várunk segítőket.

HÚSVÉTI LITURGIKUS REND (TERVEZET)

Nagycsütörtök: 18:30 Szentmise az utolsó vacsora emlékére. Benne a hagyományos lábmosással, mely a közösségünk minden részét képviselő tizenkét embert fog érinteni férfiakat és nőket, kicsiket és nagyokat egyaránt. Ministráns próba délelőtt 11-től maximum 12:30-ig.

Nagypéntek: a szertartás 18:30-kor kezdődik. Előtte 15 órától keresztutat járunk a templomban. A délelőtt folyamán végig gyóntatás lesz a Dómban, idegen nyelven is, a jezsuita atyák közreműködésével. Ministráns próba templomunkban az esti szertartásra valószínüleg 11 órától lesz. 

Nagyszombat: hívunk mindenkit csöndes szentsír látogatásra végig a nap folyamán.

Húsvét vigíliáját terveink szerint hajnalban, valószínűleg reggel 5 órakor kezdjük még sötétben, a tűzszenteléssel. Ministráns próba nagyszombat délelőtt 11 órakor.

Húsvétvasárnap, a hajnali feltámadási vigilia után a 8 órás szentmise nem lesz. 10 órakor családos ünnepi szentmise lesz, és este 19:30-ra is várjuk a híveket misére.

1% A JEZSUITA KÜLDETÉSRE

Évről évre nagylelkű barátainknak, jótevőinknek – jellemzően 600 felajánló rendelkezésének – köszönhetően közel 6 000 000 Ft-ot fordít a jezsuita rend magyarországi rendtartománya annak közösségei,  intézményei  sokrétű tevékenységeire. Ebből jutott nekünk is templomi közösségünknek, amiből a Szent Ignácról szóló musicalre eljutásunkat támogatták.. 

Napokon belül elérhetővé válnak a NAV eSZJA oldalán az adóbevallás tervezetek.  Kérjük, hogy tervezetének elfogadásakor rendelkezzen adója 1%-áról a Jézus Társasága Alapítvány javára!  Ez akkor is fontos, ha adója egész picinyke is. 

Adószám: 18064333-2-42

Köszönjük, hogy tudatos rendelkezésével is hozzájárul a jezsuita kezdeményezések megvalósításához.  https://jezsuita.hu/jezus-tarsasaga-alapitvany-1-szazalek/

PÁPALÁTOGATÁS és SZENTSÉGIMÁDÁS – ÁPRILIS 23-30.

Ferenc pápa, elfogadva az állami és egyházi hatóságok meghívását, apostoli látogatást tesz Magyarországon ez év április 28. és 30. között, meglátogatva Budapest városát. A pápai látogatás kapcsán templomunkban a szegedi folyamatos szentségimádó csoport együtt szervezésével, egy hetes folyamatos szentségimádásra lesz alkalom, készítve szívünket Isten kegyelmére és hogy az Úr irányítsa Ferenc pápát szolgálatában Isten nagyobb dicsőségére! Egyben már tervezzük és megbeszélés alatt a budapesti buszos utazás az ápr. 30-ai pápai szentmisére, ami 9:30 órakor kezdődik a Kossuth Lajos téren. Így korai indulásra kell számítani majd. Részletek hamarosan.

LACI ATYA SZOLGÁLATAI

Laci atya csütörtök-péntek Kismaroson, a ciszterci nővéreknél fog lelkigyakorlatot és képzést tartani diákoknak, akik nagyhétfőn több száz diáktársuknak fognak egy iskolai lelkinapon tovább adni valamit Isten szeretetéből. Imádkozzunk értük!

SZENTMISESZÁNDÉKOK

● Március 20. hétfő: 700 + édesanyáért;    1830 (búcsús szentmise) 

● Március 21. kedd: 700 + István

● Március 22. szerda: 700 + Iróffy és Altorjay család é. és + tagjai

● Március 23. csütörtök: 700 + Sándor és é. gyermek és családja

● Március 24. péntek: 700 +József atya, + Katalin és Albert

● Március 25. szombat: 700 P. Generális szándékára; 1830 + Gyöngyi és + Kálmán

● Március 26. vasárnap: 800 Tisztuló lelkekért; 1000 é. Áron és Gábor; 

   1930 Déveny család é. és + tagjaiért

LITURGIKUS REND A HÉTEN 

* Márc. 20., Hétfő – Szent József, a Boldogságos Szűz Mária Jegyese,

Jézus Társaságának Védőszentje – főünnep, templomunk búcsúnapja

 Nincsen reggeli szentmise; Szentségimádás egész nap és éjjel; 17:15 Rózsafüzér;
18:30 Főünnepi szentmise

* Márc. 21., Kedd – Nagyböjti idő, 4. hét 

–  7:00 Szentmise; 17:00 Szentségimádás éjfélig; 17:15 Rózsafüzér

* Márc. 22., Szerda – Nagyböjti idő, 4. hét 

– 7:00 Szentmise; 17:15 Rózsafüzér és Szent József imádság

* Márc. 23., Csütörtök Nagyböjti idő, 4. hét v. Mongrovejói Szt Turibiusz püspök – en    –  7:00 Szentmise; Napközben szentségimádás;

* Márc. 24., Péntek – Nagyböjti idő, 4. hét v. Szent Patrik püspök en

–  6:45 Zsolozsma; 7:00 Szentmise; 17:15 Keresztút

* Márc. 25., Szombat – Urunk születésének hírüladása (Gyümölcsoltó Boldogasszony) – főünnep

–  7:00 Szentmise; 18:30 Előesti szentmise

* Márc. 26., Vasárnap – Nagyböjt 5. vasárnapja 

–  8:00 Szentmise;  10:00 Szentmise; 18:30 Szentségimádás; 19:30 Szentmise

CSOPORTJAINK és ÁLLANDÓ PROGRAMJAINK

Karitász csoport (megújulást keresünk) * Szent Mónika csoport (hétfő du.) * Szemlélődő csoport (hétfő du.) * Keresztény Élet Közössége (1. és 3. hétfő du.) * Szent József nyitott műhelye (hétfő este) * Gerinctorna csoport (kedd. du.) * Egyetemista hittancsoport (kedd este) * Fiatalok templomi szkólája (kedd este) * Dolgozó fiatalok csoportja (csütörtök du.) * Meditációs csoportok (csütörtök reggel, péntek reggel) * Bevezetés a Jézus-imába (péntek du.) * Család Csoport (péntek este) * Szent Zita csoport (takarítás és tea, péntek reggel) * Rózsafüzér társulat (hétfő-kedd-szerda du., titokcsere első szombaton) * Kisgyermekes családok szentmiséje (vasárnap 10).

Továbbá helyet kap nálunk: Missa Latina, Szeged (vasárnap du.) * Anonim Alkoholisták klubja (szerda du.) * Biokertészek csoportja * és a Solis Consort Régizenei Együttes is.

További információkat a csoportokról a honlapunkon és a templom hirdetőn lehet találni.