Egyéb kategória

Kedves Testvérek!

Templomunk 91. évébén a két talán legmeghatározóbb történés a támogatásból való fizikai felújítás, és templomigazgatói megérkezésemből fakadó változások. Az István atya által megkezdett felújításoktól otthonosabbá és fenntarthatóbbá vált az épület. A megújult kamerarendszernek köszönhetően pedig ez az otthonosság egész nap elérhető minden erre járónak. Remélem, hogy hajónk kormányzása – a változásból önmagában is fakadó kihívások mellett – segítik ezt a hármas célt: az önálló kisközösségek erősödését, a lelki otthonosság növekedését, a nyitottságot és befogadását valamennyi erre járó akár új, akár az egyháztól kicsit idegenkedő közösségnek. Természetesen a magasztos célok eléréséhez én is, és mi is, kevesek vagyunk önmagunkban. De nem hiába fáradozunk, mert az Úr is építi ezt házat!

Elek Laci atya

TEMPLOMUNK HETI RENDJE

Hétfő: szentmise és gyóntatás (7; 18:30), irodai ügyelet, szentségimádás (kedd reggelig),  KÉK gyűlés kéthetente, Szent Mónika csoport gyűlése, Csoportvezetői gyűlés havonta, Szemlélődő csoport.

Kedd: szentmise és gyóntatás (7; 18:30), irodai ügyelet, Gerinctorna csoport gyűlése,

egyetemista hittan (18; 19:30), Szentségimádás (az esti szentmisétől éjfélig).

Szerda: szentmise (7; 18:30), irodai ügyelet, Szent József ima (18:15), énekes

vesperás, bibliaóra, a kiskórus próbája.

Csütörtök: szentmise és gyóntatás (7; 18:30), rendházi szemlélődők, irodai ügyelet, szentségimádás (az esti miséig) – benne templomi óra, minden hó 3. csütörtökjén Taizei-imaóra, dolgozó fiatalok csoportja

Péntek: szentmise és gyóntatás (7; 18:30), rendházi szemlélődő csoport irodai ügyelet, elsőpénteki litánia, zsolozsma a szentmisékkel egybekapcsolva, takarítás, Családi csoport gyűlése kéthetente.

Szombat: szentmise és gyóntatás (7; 18:30), havonta titokcsere (elsőszombat)

Vasárnap: szentmise és gyóntatás (8; 10; 19:30), szentségi felkészítő, szentségimádás.

Változások történnek az őszi templomigazgatói váltás kapcsán a heti rendben: az esti misék elmaradnak; a kórus és az egyetemista hittan keddre kerül; énekes befejező imaóra indul kedden a szerdai vesperás helyére; bibliaóra nem indul újra; a gyóntatás stabilitása sajnos felborul.

Szent József Imalánc – egymásért imádkozhatunk egy héten keresztül. A betlehemi Szent József szobor egybegyűjti családunkat a közös imára.

Szent József útja – imaapostolság a Szent József templom közösségéért – a védőszent és példakép útnak indul, és végiglátogatja a templomi közösség azon családjait, akik szívesen fogadják otthonukba.

2022 LEGFŐBB ESEMÉNYEI

Január 

Házszentelések 

3. Csoportvezetői gyűlés

8. Szentmise a doni katasztrófa áldozataiért Püspök atyával.

9. Ima nemzetünkért 12 héten keresztül (április 3-ig) – vasárnapi adoráció előtt közös rózsafüzér ima erre a szándékra

16 – 23. Ökumenikus imahét

30. Tőkés György SJ búcsúja január 30-án, a délelőtt 10 órai szentmisében lesz.

Február 

Hétfő – kedd – szerda: Rózsafüzér a mindennapokban 17:45-től.

1. Személyi változások a Rendházban: Szőcs László SJ a dobogókői Rendházból Szegedre kapott áthelyezést templomi munkára, ill. a Kollégium spirituális segítésére. Elek László SJ, a minorita templomban segít ki. Ő budapesti Faber közösségből kerül Rendházunkba.

2. Könyörgőnap szerzetesi hivatásokért.

3. Balázsolás a napi és vasárnapi szentmisék keretében.

13. Betegek kenetének kiszolgáltatása a délelőtti szentmiséken 8 és 10 órakor.

13 – 20. Szentségimádás a Házasság hete imaháttereként.

20. Házassági jubileumok megáldása a délelőtt 10 órás szentmisében. 

21. Szabadegyetem – Dr. Görföl Tibor, bölcsész, teológus – a keresztény misztikáról.

27. Gyűjtés a katolikus iskolák javára.

28. Mindennapok lelkigyakorlata – nagyböjti idő folyamán

Március

2. Hamvazószerda

4. Nagyböjt péntekjein keresztút a csoportok vezetésével (Családcsoport, KÉK, Gerinctorna, Szent Mónika, Szemlélődő, Karitász, Meditációs csoport)          

19. Templombúcsú Szent József ünnepén: 9-13 óráig lelkinap, a búcsúi esti fél 7-es szentmisét Szőcs László SJ mutatja be

21. Szabadegyetem – Nagy Bálint SJ előadása: Hogyan dönthetünk Istennel?

24 – 31. Nagyböjti tartós élelmiszergyűjtés (Katolikus Karitász szervezésében).

28. Filmvetítés: Váratlan élet – Az Emberi Méltóság Központ terjeszti a filmet missziós céllal.   

Április 

2. Mézeskalács díszítés jótékonysági célra – Szabó Ferenc és Zsuzsa segítségével.

3. Gyűjtés a szentföldi keresztények javára.

4. Városi Rózsafüzér Találkozó templomunkban.

8. Városi keresztút

9. Nagyböjti áhitat – Haramza Klára, Nemcsics Kinga, valamint szkólánk közreműködésével.

10. Virágvasárnap a hívek olvassák fel a Passiót. 

A nagyhét első napjain, esténként közösen énekeltük a befejező imaórát.

17. Húsvétvasárnap – ételszentelés a de. szentmisék keretében.

25. Szabadegyetem – Szilvay Gergely – A Gender – elmélet kritikája.

Május 

Loretói litánia az esti szentmisék előtt – hétfő – szombat: 18:15; vasárnap 9:30.

7. „In fuga salus”: Hagyományos futás: Szent József templomtól alsóvárosig és vissza.

21. Templomi zarándoklat Andocs – Grábóc.

27. – június 4. Pünkösdi kilenced. Alapgondolat: Hűség Hősiességgel – „Ti is el akartok menni?” (Jn 6,67) – „Aki szeret engem, tartsa meg parancsaimat!” (Jn 14, 21) Résztvevő atyák: Forgó Miklós, Elek László SJ, Szőcs László SJ, Pálfai Zoltán, Hesz Dénes OFM, Veréb László, Zatykó László OFM, Laczkó István. A szentmisékben éneklő kórusokat csoportjaink a mise után agapéra várják. A kilenced miséi után szentségimádás. 

Június 

Jézus Szíve litánia a szentmisék előtt.

5. Bérmálás a Dómban. Templomigazgató felkészítésével 3-an bérmálkoznak.

19. Csatlakozunk a világméretű szentségimádáshoz Úrnapja főünnepén.  

24. Felajánlásunk megújítása Jézus Szent Szívének az esti szentmise keretében. 

Július 

3. Gyűjtés a Szentszék szeretetműveire (Péterfillérek).

11. Dr Király Lászlóné Etelka (Etus) halála (101 év), évtizedeken át templomunk hűséges önkéntese, és a Mária Kongregáció tagja volt.

31. Loyolai Szent Ignác ünnepe. P. Generális utasítására a vasárnapi 10 órás szentmise után a Jézus Szíve litániát elimádkozva felajánljuk közösségeinket Jézus Szívének.

Augusztus

Egyetemisták-, fiatal dolgozók tábora. 

28. Ezüstmise az esti fél 8-as szentmisében – Perlaki György.

Szeptember 

1. P. Provinciális kinevezi Szőcs László SJ-t a rendház elöljárójává. László atya segít a templomi szolgálatban, valamint a kollégiumi lelkészi szolgálatot is ellátja. Illetve Elek László SJ templomigazgatói megbízást kap az Ignáci Pedagógiai Műhelyben végzett szolgálatait érintetlenül hagyva. Hess István SJ a püspökszentlászlói Életrendezés Házába kap dispozíciót, mint a lelkigyakorlatos ház lelkésze.

5. Találkozó a csoportvezetőkkel és önkéntesekkel

11. A Waigand Közösség látogatása Ebben a közösségben nőtt fel Elek Laci atya.

20. Erkel Színház: Ignác – A lelkek lovagja musical, közös utazás a bemutatóra.

24. A KATTÁRS háttérimájaként egész napos szentségimádás templomunkban.

25. Részt veszünk a Dómban Szent Gellért az Egyházmegye védőszentjének ünnepén.

26. Csoportvezetők extra találkozója.

27. Elkezdődik a tanév első félévének  egyetemista hittanja.

Október

Októberi rózsafüzér a csoportjaink közreműködésével. 

Változások a heti rendben.

24-27. Szentségimádás a Medjugorjei Béke Királynője Vándormonstranciába helyezett Eucharisztia előtt. 

November 

A hónap reggeli szentmiséit elhunyt hozzátartozóinkért ajánljuk.

1. Mindenszentek ünnepe; Virrasztás a templomban; Ima a jezsuita kriptánál.

4-6. Őszi zarándoklat Péliföldszentkeresztre.

7-10. Karitász szervezésében tartós élelmiszergyűjtés.

9-19. Cipősdoboznyi ajándékgyűjtés.

9. „A jezsuita rend szerepe a kolozsvári egyetem kialakulásában és későbbi működésében” című konferencia nyitómiséje 9 órakor. (Szervezők A SZTE Egyetemtörténeti Bizottsága a szegedi Lengyel Konzulátus és a JTMR).

13. Rendkívüli megbízást kapnak templomunkban az Oltáriszentség kihelyezésére: Aradi Mária, Ferentzi Csaba, Gyuris Gellért, Szeredi Attila és Szeredi Éva. 

20. Erzsébet kenyere – Karitász-gyűjtés; Tutti Cantabile koncertje Elek Laci atyával.

21. Szabadegyetem – Dr. Görföl Tibor, bölcsész, teológus – a keresztény misztikáról.

26. Kézműves délután: Adventi koszorúkészítés – az előesti szentmisében azok megáldása.

27. Aadventi koszorúk megáldása; 19:30 egyetemisták közös szentmiséje, majd agapé.

28. Roráte szentmisék kezdete. Hétköznapi roraték után egyszerű közös reggeli.

29. Mindennapok lelkigyakorlata advent folyamán.

30. A Kaszap Kollégium vezetésével templomunkban engesztelő imaóra Hazánkért.

December

Templomi műhelyünk Szent József Műhelyként nevezve nyitottá válik a hétfő esti órákban.

Lehetőség van már bankkártyás adományozásra is.

Elindul a Jézus imát gyakorlók közössége.

2., 9., 16., 23. Gregorián roraté szentmisék.

3. Délelőtt lelkinap a szentségimádók szervezésében; kézműves délután: mézeskalács díszítés magunk és a karitász javára.

4. Advent II. vasárnapja: esti mise hálából jóvetőinkért.

6. Látogatás a geriátrián.

11. Advent III. vasárnapja: jótékonysági süteményvásár és receptgyűjtés; esti misén újmisés vendégünk Tran Van Ngu József SJ.

15. A Bartók Béla Nőikar karácsonyi kórushangversenye.

17. „Solis Consort” barokk együttes adventi koncertje.

22. Közös karácsonyra takarítás, Betlehem- és faállítás.

24. Idősek karácsonyi szentmiséje: az orgonánál Bohán Béla SJ

24. Éjféli szentmise előtti karácsonyi áhítat – Bauer Dávid, Elek László SJ, Haramza Klára

31. Év végi hálaadás – Te Deum, évzáró szentségimádás.

ÉLET ÖNKÉNTESEKKEL

A jezsuiták magyar rendtartományában egyre nagyobb hangsúlyt kapnak az önkéntesek, az ő képzésük, és támogatásuk. Mindig rácsodálkozik a rendtartomány többi része, hogy nálunk milyen erős hagyományai vannak már az önkéntességnek. Egyszer szeretném megpróbálni kiszámolni, hogy mennyi is az a rengeteg munkaóra amivel megajándékozzátok templomunkat hétről hétre, évről évre. Nélkületek nem lenne itt élet!

Számos terület az, ahol együtt szolgálhatunk. Többek között köszönjük, hogy vagytok / vannak: takarítók (Szent Zita csoport), sekrestyések, irodisták, ministránsok, liturgikus szervezők, áldoztatók, felolvasók, szentségimádók és azok koordinátorai, díszítő, faliújságot frissítő, mosó-vasalók, világítási automatikát kezelő, facebookon aktív, plakátokat készítő, kórust és Taize-i imaórákat vezetők, szabadegyetemet szervezők,  gyerkemisét segítők, közösségeket és programokat vezetők, gondolatokat megosztók, helyettesítők, kertszépítők, elmosogatók, és még sokan mások.

Köszönjük a szolgálatot és számítunk rátok 2023-ban is! Továbbá újabb önkénteseket is szívesen látunk, akik akár csak egy-egy kis területen segítenek be, mint a vasárnapi kávézás, a jezsuita kiadó pultjának kezelése, a gyerekmise rajzainak segítése. Mindenkinek van helye!

Lehetetlen mindenkinek név szerint is hálát adni, de álljon itt néhány köszönet! Nemcsics Kinga, Szabóné Gyuris Zsuzsa, Haramza Klári, Bakné Gabi, Patakiné Tóth Katalin, Szabó Ferenc, Oltványi Gábor, Csík Vera, Kéri László, Csáki Klára, Komáromi Miklós, Perneczky Gellért, Bak Krisztina, Justinné Géczy Ágnes, Tóth Ildikó Éva, Perneczky Róza, Bauer Dávid, Szeredi Attila, Lajosné Marika, Zámbó Mónika, Gyuris Gellért, Juray Marika, Veresné Dékány Mária, Naphegyi Boldis Zsuzsanna, Juray Sára, Kertészné Irénke, Bálintné Piroska, Szerediné Rugási Éva, Varga Imre, Honkóné Gémesi Annamária, Bodó Ferenc, Dávid Szaniszla Póli, Borcsiczky Ágnes, Szmeskó Gábor, Szöllősi Éva, Koczor György, Bauer Júlia, Ferenczi Csaba, Veres Károly, Szeredi András, Perneczky Balázs, Kissné Olajos Terézia, Aradi Mária, Kiss Márton, Kaposváriné Vass Kata, Cselovszky Éva, Kiss Ágoston, a Kaszap István Kollégium sok-sok tagja.

2022. ÉVI PÉNZMOZGÁSOK

A templomi pénzkezelés részletesebb adatait havi lebontásban már közreadtuk az Értesítőben. Itt csak az összefoglaló adatokat közöljük.

Bevételek: A hívektől különféle jogcímen érkezett adományok: 10 684 015 Ft (83,40%). A Bús Jakab Rendháztól érkező támogatás: 1 335 000 Ft (10,40%). A JTA-nak felajánlott 1% adományokból kapott támogatás: 100 000 Ft (0,80%). Bérleti díj (Dáni u. 5.):  687 141 Ft (5,40%). Összesen: 12 806 156 Ft.

Kiadások: Rezsi összesen 2 619 713 Ft (22,53%) (gáz 1,4M; villany: 0,4M; víz: 0,7M). Jezsuiták illetménye: 5 900 000 Ft (50,74%). Bérek: 948 000 Ft (8,15%) (kántor, adminisztráció, rendházi takarítás). Szociális segélyek: 343 620 Ft (2,96%). Programok: 703 885 Ft (6,05%) (musical, zarándoklat). Működési költségek: 897 669 Ft (7,72%) (telefon, bankszámla 0,13M, posta, fénymásoló, virág 0,2M, liturgikus anyagok 0,3M, irodai anyagok). Egyházmegyének: 215 000 Ft (1,85%). Összesen: 11 627 887 Ft.

Az EEÖR-KP-1-2021/1-000010 keretében 14 850 00 Ft támogatást kaptunk. Ebből a következő fejlesztések valósultak meg: kamerarendszer és kaputelefon (1,7M); ablakcserék (4,4M); klímák (2,2M); kerek lámpák (0,62M); hármas lámpák (1,3M + 0,25M saját forrás); hangosítás és projektor (2,4M); gyenge- és erősáramú elektromos hálózat, valamint a hozzátartozó villámvédelem teljeskörű felmérése, felújítási terv elkészítése (2,3M).

Köszönjük nagylelkű hozzájárulásaitokat közösségi kiadásainkhoz! Látható, hogy leginkább abból élünk, amit ti összeadtok nekünk. Köszönjük!

TERVEINK A 2023-AS ÉVRE

A rendtartomány által jóváhagyott költségvetésünkben arra számítunk, hogy minden kiadásunk jelentősen növekszik. A rezsire 6,7 millió forintot számoltunk, a három jezsuita templomi szolgálata után 7,3 milliót kell kifizetnünk (havi 600 ezer forint). Az extra kiadások miatt azt tervezzük, hogy felemésztjük 4 millió forintos tartalékunkat. De őszintén hiszek abban, hogy ahol élet van, ott vannak nagylelkű adományozók, vagy ti, akik egész apró vagy éppen nagyobb támogatásotokkal fenntartjátok templomunkat és programjainkat. Nincs bennem félelem.

Az anyagi kihívás sem tántorít el minket a folyamatos apró karbantartásoktól, szépüléstől, fejlesztéstől. A rendtartomány támogatásából megvalósul az autómáté. Az adományaitokból a szentély új világítása. A Szent József Műhely munkásainak segítségével glettelések, szekrényjavítások, és sok más apróság vár ránk.

Nagy beruházást is remélünk, hiszen a rendtartomány vezetése jóváhagyta egy komoly hibrid napelemes rendszer telepítésének megtervezését. Reméljük, hogy megtalálják rá a forrást, és így egyszerre csökkennek majd kiadásaink és növekedik a komfortunk. 

Az anyagiaknál fontosabb, hogy merre növekszik az élet a templom körül. Az anyagiak ehhez adnak hátteret, de hívő emberek és Isten nélkül nem sokra megyünk. Örömöm, hogy Isten is jelen van köztünk – és nem csak az Eucharisztiában –, és Isten szent népe is szépen növekszik. A januári reflexiós nap sok mindenben megerősített, de kihívások elé is állított. Az ott elhangzott irányok alapján próbálom kormányozni tovább hajónkat és igyekszem teret adni az életnek templomigazgatóságunkon. Különösen az olyan életnek ami a határterületekről érkezik, vagy a klasszikus plébániákon nehezen kap teret. Hogy ennek mi lesz a legerősebb megnyilvánulása? Nem tudom. Öntözzük együtt azt ami van, és majd kirügyezik és kivirágzik az, aminek helye van.

Végül álmunk a rendházban, hogy újabb jezsuita érkezzen szegedi rendházunkban, ami egyre híresebb a vendégszeretetéről, amibe ti is sokat adtatok már bele. Hogy mekkora az esélye egy jezsuita érkezésének? Nem tudjuk. Hagyunk teret a Szentléleknek is.