Értesítő

CSOPORTVEZETŐK TALÁLKOZÓJA

Január 9-én, hétfőn,  17:00-ra várok minden csoportvezetőt a havi találkozónkra, hogy átbeszéljük az előttünk álló időt és programjait. Köszönöm, hogy együtt gondolkodunk és együtt szervezzük templomunk életét és programjait.

LEGYEN VENDÉGED SZENT JÓZSEF

Szent József hamarosan újra útrakész, hogy hétről hétre befogadhassuk. A befogadók vállalják, hogy egy héten át naponta elimádkozzák a Szent József imát, ami a Szent József szoborral együtt érkezik hozzájuk. Feliratkozási lehetőség a sekrestyében vagy az irodában. Bárki vállalhat egy hetet: még hozzánk ritkábban járók is, kollégiumi szobák is, egyedülállók és közösségek is. Szent József járjon közben értünk, ő erősítse, építse, javítsa közösségünk és családjaink lelki házait!

DONI EMLÉKMISE

A Doni áttörésnél 1943. januárban elesett hősök és áldozatok lelki üdvéért 2023. január 14 én (szombaton) 11 órakor a Szent József Jezsuita Templomban (Szeged, Dáni J. u. 3.) szentmisére kerül sor. Az istentiszteletre, az emlékezésre szeretettel hívja és várja a bajtársakat és a hőseink emlékét vállaló polgárokat a Szegedi Bajtársi Klub.

CSALÁDI KÉZMŰVES SZOMBAT: JANUÁR 14. RONGYBABÁK 

Január 14-én, szombaton, 16 órától kézműves délutánt tartunk. Ez lesz a rongybabák szombatja. Különböző háztartási hulladék rongyokból – varrás nélkül – csak kötözéssel, kisebb nagyobb babákat készítünk. Lesz a helyszínen mindenféle anyag, de célszerű hozni még különböző színes és fehér rongyot, illetve használt ruhaneműt, kötöző anyagot, fakanalat, ollót. Az alkotás végeztével közösen részt veszünk az előesti szentmisén (18:30).

Szeretettel várjuk a családokat, a fiatalokat, és az időseket is. A közös munka közben, közös beszélgetésre és teázásra is lehetőségünk van.

Tervezett további kézműves szombatok: február 11. (fonalbabák), február 18. (fecskefészkek), március 11. (mézeskalács díszítés), március 25. (tojásdíszítés), április 15. (száraztészta fűzés).

EGYETEMES IMAHÉT A KRISZTUSHÍVŐK EGYSÉGÉÉRT

Január 15-től 22-ig tart idén a ökumenikus imahét, amikor megannyi felekezetből közösen imádkozunk valamennyi krisztushívő egységéért. Minden nap este hatkor lesz egy imaóra valahol Szegeden más más felekezetnél. 

Templomunkban január 18-án, szerdán, 18:00 órakor lesz az imaóra, ahol Imrényi Tibor ortodox parókus hirdet igét és Juhász András református lelkész vezeti a liturgiát. 

http://www.fogadalmitemplom.hu/download/programok/okumenikus-imahet_2023.pdf

NOVEMBERI PÉNZMOZGÁSOK

Bevételek: perselypénz 405 975 Ft, Karitász persely 99 510 Ft, adomány magánszemélytől banki utalással: 65 000 Ft, közös miseszándékok és egyéni szándékok 307 750 Ft, újságra befizetés 20 000 Ft, Szent József adományjegy 117 000 Ft. Zarándoklatra hozzájárulás 259 000 Ft. Bús Háztól támogatás 333 750 Ft. Bevétel összesen: 1 607 985 Ft

Havonta ismétlődő kiadások: Rezsi 184 442 Ft (áram 42 157 Ft, gáz 96 590 Ft, víz, csapadékvíz 34 633 Ft, szemét 11 062 Ft). Telefon 6 223 Ft. Bérjellegű kiadás 79 000 Ft. Banki ktg 9 826 Ft. Élelem 4 500 Ft. Posta 1 140 Ft. Liturgikus anyag 46 013 Ft. Összesen: 331 144 Ft. Egyszeri költségek: Autóbusz ktg (zarándoklat) 328 295 Ft, szociális segély 5 000, óriás vízforraló 43 990 Ft. Összesen: 377 285 Ft.  Költségek összesen 708 429 Ft.

FOGADJ ÖRÖKBE EGY LÁMPÁT A SZENTÉLYBEN

A pályázatból megújult lámpákkal a templomtér kinyílt és eltelt meleg fénnyel. Most rajtunk a sor, hogy önerőből a szentély világítását is felhozzuk erre a minőségre. Az oltárt és a szentélyt megvilágító 6 db régi, 50W-os, hideg fényű, nagy sugárzási szögű reflektort – amik közül egy adventben tönkrement – új, melegfényű, irányított, fókuszált, kétszer 35W-os lámpákra szeretnénk majd cserélni, összhangban a pályázatból elkészült teljes villanyfelújítási kivitelezési tervünkkel. 

Egy-egy ilyen lámpa 35 ezer forintba kerül. 

Felajánlott adományaikat „Te vagy a fény” jeligére várjuk készpénzben vagy bankkártyával a sekrestyében vagy az irodában, továbbá banki átutalással. 

LITURGIKUS REND A HÉTEN

* Jan. 9., Hétfő – Köznap

–  7:00 Szentmise; Szentségimádás egész nap és éjjel; 17:15 Rózsafüzér

* Jan. 10., Kedd – Köznap
–  7:00 Szentmise; 17:15 Rózsafüzér; 19:00 Szentségimádás éjfélig;

* Jan. 11., Szerda – Köznap
– 7:00 Szentmise; 17:15 Rózsafüzér és Szent József imádság

* Jan 12., Csütörtök Köznap 

–  7:00 Szentmise; Napközben szentségimádás este hétig.

* Jan 13., Péntek – Köznap vagy Szent Hiláriusz püspök és egyháztanítóemléknap
–  6:45 Zsolozsma; 7:00 Szentmise és Jézus szíve litánia –

* Jan 14., Szombat – Köznap vagy Szűz Mária szombati emléknapja – emléknap

–  7:00 Szentmise; 11:00 Doni emlékmise; 18:30 Előesti szentmise

* Jan. 15., Vasárnap – Évközi 2. vasárnap
–  8:00 Szentmise; 10:00 Gyerekmise; 18:30 Szentségimádás; 19:30 Szentmise

CSOPORTJAINK

* Karitász csoport – Nagylelkű és tevékeny munkatársakat keresünk.
* Szent Mónika csoport – hétfőn 18:00-kor a hittan teremben.
* Szemlélődő csoport imaórája – hétfőn 18:00-kor a templom egyik termében. 

* Keresztény Élet Közössége – minden hónap 1. és 3. hétfőjén, 18:00-kor a rendházban.

* Gerinctorna Csoport – kedden 16:00-tól a rendházi meditációs teremben.

* Egyetemista hittancsoport – kedden, 19:30, a hittanteremben.

* Fiatalok templomi szkólája – kedden 19:30-tól az udvari teremben. 

* Dolgozó fiatalok csoportja – csütörtökönként 17:00-tól 20:00-ig

* AA Klub – szerdán este 6 órakor az udvari teremben.

* Meditációs csoport /1–2/ csütörtök 7:45 és péntek 7:45 – a rendház alagsorában

* Családi Csoport – kéthetenként, péntek este 6 órakor a hittanteremben.

* Szent Zita Csoport – Közösségi takarítás és teázás péntekenként a reggeli mise után.

* Rózsafüzér társulat – Hétfő, kedd, szerda 17:15, titok csere minden első szombat 17:45

* Kisgyermekes családok szentmiséje – Vasárnap 10:00.

* Bevezetés a Jézus-imába – Péntekenként a rendház alagsorában.

SZENTMISESZÁNDÉKOK

● Január 9. hétfő: 700 ++ Erzsébet és István szülőkért

● Január 10. kedd: 700 é. Csenge

● Január 11. szerda: 700 é. Tamás

● Január 12. csütörtök: 700 a szentségimádás ügyéért, az atyákért, a résztvevők hitéért

● Január 13. péntek: 700 + keresztszülők és bérmaszülők

● Január 14. szombat: 700 + lelki-vezetők; 

      1830 + szülőkért, nagyszülőkért, + rokonokért és é. családtagokért

● Január 15. vasárnap: 800 + tanárok és oktatók; 1000 + Anitáért; 

        1930 + Annamária, é. és + családtagok