Értesítő

Templomunk hírei

 • Vasárnapi csendes szentségimádás – este fél 7 órakor.
 • Irodai ügyelet – Július – Augusztus – Hétfő, Szerda, Péntek – 11-12-ig. Sürgős esetben (bármikor) – hívja: 30/465-7557.
 • Hétfő – (és Csütörtök) – Szeged város közösségi Szentségimádása) – A 8 órai szentmise után kihelyezzük az Oltáriszentséget csendes adorációra, kedd reggelig.
 • Hétfő – Szerda – Rózsafüzér imádság az esti szentmisék előtt, ¾ 6 órakor. 
 • Hétfő – Boldogságos Szűz Mária Királynő – Emléknap.
 • Kedd – köznap v. Limai Szent Róza, szűz emléknap.
 • Kedd – Szentségimádás az esti szentmise után éjfélig.
 • Szerda – Szent Bertalan apostol – Ünnep.
 • Szerda – Szent József imádság az esti szentmise előtt, vesperás a szentmise után.
 • Csütörtök – köznap v. Szent Lajos király és Kalazanci Szent József áldozópap – emléknap.
 • Csütörtök – Szentségimádási nap, ¾ 6 órakor közös szentségimádás. 
 • Szombat – Szent Mónika – Emléknap.
 • Ezüstmise – Perlaki György – augusztus 28-án, vasárnap este, fél 8 órakor.

Csoportjaink

 • Karitasz csoport – Nagylelkű és tevékeny munkatársakat keresünk.
 • Szent Mónika csoport – hétfőnként este, a szentmise után. /Patakiné Tóth Katalin/
 • Szemlélődő csoport imaórája – hétfőn este fél 8 órakor a rendház közösségi terében. /Szentírási elmélkedés – párbeszéd Istennel – csend –közösség/.  /Justinné Géczy Ágnes/
 • Keresztény Élet Közössége – minden hónap 1. és 3. hétfőjén, este fél 8-kor (rendház). 
 • Gerinctorna Csoport – kedden 1800 – tól a rendházi meditációs teremben. 
 • Egyetemista hittancsoport – kedden, du. 6 és este fél 8 órakor a hittanteremben. 
 • AA Klub – szerdán este 6 órakor az udvari teremben. 
 • Meditációs csoport /1–2/ csütörtök reggel 745 és péntek reggel 745 – a rendházi meditációs teremben (Bólyai u. 22.) 
 • Dolgozó fiatalok közössége – csütörtök fél 8, akik már elvégezték felsőbb tanulmányaikat – közösség, ima, beszélgetés. * Családi Csoport – kéthetenként, péntek este 6 órakor a hittanteremben.

A templomi munkákról

Tény – a Kormány saját hatáskörben 14,5 mFt. összeget juttatott templomunknak. Az elszámolási határidő szeptember 30. A terv és a pályázat indoka az elektromos hálózat korszerűsítése volt, s kiegészítésként ablakcsere a hittantermekben. 

A realitás – A tervezés folyamán kiderült, hogy ez az összeg nem elegendő a mai árakon. A kialakítandó ledes rendszer – mely teljesen új hálózaton, új lámpatestekkel, fényerőállítással és programozással is rendelkező un. dali rendszer, cc. 30 millió forintot vett volna igénybe helyreállítással. Végül el kellett vetnünk a tervet, hiszen ez még inkább igényelte volna, hogy jelen munkát a teljes felújítás részeként, templomépület egészét illetően végezzük. A villámvédelem naprakésszé tételét, jelen helyzetben, maga a szakember sem javasolta, hiszen költséges és csak ideiglenes helyreállítást lehetett volna eszközölni. 

Megvalósulás – Ezt követően figyelmünk a hittantermi ablakok cseréje felé fordult, amely meg is történt ott, ahol még az eredeti ablakok voltak. 

A biztonság – A kamerarendszer kiegészítésre és teljes modernizálásra került, így nincsen lefedetlen terület a templomon belül, beleértve a kápolnát és a gyóntató folyosót, valamint a homlokzati utcarészt, a valamint a rendház felőli bejáratot. 

A világosabb látás – A megújulás most kivitelezhető részeként, új lámpatestek elhelyezésére kerül sor. A mennyezeti lámpák a templomtérben és a kápolnában, valamint az oszlopokra helyezett világítótesteket új, tetszetősebb és nagyobb fényt adó armatúrára cseréljük. 

A hátralévő feladat – Ajánlatunk van a hangosítást és a vetítést illetően, valamint új audiovizuális terek kialakítására, de ez már a szeptember 1-én hivatalba lépő régime fogja az ajánlatot elvetni, vagy megvalósítani részben, vagy egészben. 

Köszönet – Koczor György, Ybl díjas építésznek, aki az elmúlt kilenc esztendőt is jóval meghaladó időszakban készségesen és fizetségmentesen szolgálta templomunkat ötletekkel, műszaki felügyelettel, szakemberekkel, rajzokkal, koncepciókkal, idővel és utánajárással, pótolhatatlan együttgondolkodással. 

Júliusi pénzmozgások

Bevételek: perselypénz: 402.915 Ft, adomány magánszemélytől banki utalással: 42.500 Ft, miseszándék: 54.000 Ft, újságra befizetés: 25.000 Ft, Szent József adományjegy: 18.000 Ft. Készpénz felvétel: 250.000 Ft. Bevétel összesen: 792.415 Ft- 

Kiadások: havonta ismétlődő kiadások: Rezsi: 172.638 Ft (áram: 19.737 Ft, gáz: 83.786 Ft, víz és csapadékvíz: 69.115 Ft). Újság: 6.750 Ft.   Bérjellegű kiadás: 121 900 Ft. Banki ktg: 5.959 Ft. Posta: 1.740 Ft.  Liturgikus anyag: 13.446 Ft.  Virág ktg (4 hónap): 95.300 Ft. Élelem: 4.175 Ft. Irodaszerek: 47.567 Ft (fénymásolópapír). Bankba tett összeg: 748.100 Ft. Havonta ismétlődő kiadás: 1.217.575 Ft Egyszeri költségek: Kegytárgyak restaurálása: 330.200 Ft. Szociális segély 29.400 Ft. Egyszeri költségek összesen: 359.600 Ft. Költségek összesen: 829.075 Ft

Heti szentmiseszándékok

 • Augusztus 22. hétfő: 700 + István testvérünkért; 1830 templomi közösségért
 • Augusztus 23. kedd: 700 + Teréz; 1830 -.
 • Augusztus 24. szerda: 700 é. gyermekért és családjáért; 1830 -.
 • Augusztus 25. csütörtök: 700 -.; 1830 SJ hivatások
 • Augusztus 26. péntek: 700 szentségimádókért; 1830 -.
 • Augusztus 27. szombat: 700 -.; 1830 -.