Értesítő

Kedves Testvérek!  Örömmel tekintünk vissza az elmúlt esztendőre. Volna miért szomorkodnunk, de sokkal inkább előre nézünk, a járványból kigyógyuló énünkre, aki visszatalál a korábbi hűségéhez és elköteleződéséhez. 

Templomunkban folyamatosan jelen van az imádás, szentségimádások szövik át mindennapjainkat. Vannak lelkipásztoraink, a szentségeket kiszolgáltatjuk, de vannak csoportjaink, önkénteseink és adakozóink is. Ez az élet jele abban az időben, amikor némelyeken úrrá lesz a félelem és a bizalmatlanság. Vajon mi is változhatna akkor, amikor Isten az életre, az örök életre, a tanúságtételre és a teljes emberségre hívása változatlan? Az Üdvözítő meg nem fogyatkozó szeretete reményt és jövőt ad! 

Tapasztaljuk az emberi befolyásolhatóságot, a bizonytalanságot keltő erőtlenséget, a környezet kényelemre hívó szavát, de mindezt felülmúlja a „kevesek” hűsége, hite. 

Az elmúlt jubileumi esztendő megtanít minket arra, hogy „csak azt veszíthetjük el, amit önként átadunk”. 90 éve áll templomunk Szeged szívében, s ami még fontosabb, az elkötelezett jóemberek szívében.„Lelkem Istenben lel nyugalmat, segítség csak tőle jön. Egyedül ő a sziklám és az üdvösségem, ő az én váram, nem rendülök meg.” (Zsolt 62, 2-3) – ez a mi hitünk, ez az Anyaszentegyház hite, melyet boldogan vallunk, Urunkban, Jézus Krisztusban. 

Visszatekintünk az elmúlt esztendőre, hogy láthassuk Isten állandó szeretetét és állandó hívását. Megújuló szívvel indulunk az új esztendőben is Jézussal, megtéve mindazt, amire meghívást kaptunk. „Bátorság! Kelj fel! Téged hív!” (Mk 10, 49)

Testvéreinknek, Isten áldotta, kegyelemteljes, békés új esztendőt kívánunk!

Templomunk eseményeinek heti rendje 

Hétfő: szentmise és gyóntatás (7h; 1830), szentségimádás (kedd reggelig), irodai ügyelet, KÉK gyűlés kéthetente, Szent Mónika csoport gyűlése, Csoportvezetői gyűlés havonta, Szemlélődő csoport.

Kedd: szentmise és gyóntatás (7h; 1830), irodai ügyelet, Gerinctorna csoport gyűlése, egyetemista hittan (18h; 1930), Szentségimádás (az esti szentmisétől éjfélig).

Szerda: szentmise (7h; 1830), irodai ügyelet (9-12), Szent József ima (1815), énekes vesperás, bibliaóra, a kiskórus próbája.

Csütörtök: szentmise és gyóntatás (7h; 1830), szentségimádás (az esti miséig)– benne templomi óra, rendházi szemlélődők, irodai ügyelet, dolgozó fiatalok

Péntek: szentmise és gyóntatás (7h; 1830), elsőpénteki litánia, zsolozsma, takarítás, rendházi szemlélődő csoport irodai ügyelet, Családi csoport gyűlése kéthetente.

Szombat: szentmise és gyóntatás (7h; 1830), havonta titokcsere (elsőszombat)Vasárnap: szentmise és gyóntatás (8h, 10h, 1930), szentségi felkészítő, szentségimádás.

A lelki élet formái

Nagyböjt péntekjein: keresztút, Május: Lorettoi litánia, Június: Jézus Szíve litánia, Október: Rózsafüzér.

Zsolozsma: Szerdán az esti szentmise után, pénteken, elsőpéntek kivételével, a reggeli szentmise előtt, és az esti szentmisében.

Lelkigyakorlat: adventi és nagyböjti időben. Lelkinapok: adventben és nagyböjtben, Pünkösdi kilenced. Lelkivezetés: a lelkipásztorral megbeszélt időben.

2021 eseményei

Január 

A házszentelések kezdete – bár karanténos időket éltünk, többen megtalálták a módját, hogy lelkipásztorainkat házszentelésre meghívják.

17. – 24. Ökumenikus imahét. Az elmaradt templomi alkalmat pótolta, hogy a templomigazgató az evangélikus templomban prédikált.

24. Isten Igéjének vasárnapja, először e dátum alatt. 

Február 

10. Betegek kenetének szentségének kiszolgáltatása a délelőtti szentmiséken 8 és 10 órakor. 

A Szent József imalánc felélénkítése.

17. Hamvazószerda 

Péntekenként keresztút csoportjaink vezetésével. 

21. Mindennapok lelkigyakorlatának kezdete.

Március 

Szent József év kapcsán szerdánként – a szentmise után Szent József imádság. 

Szent József Kilenced – a búcsút megelőző 9 estén (március 10-18.), a szentmiséhez kapcsolódóan, elvégezzük a Szent József ájtatosságot.

19. Szent József búcsú –templomi szentségimádás, keresztút, – búcsúi szentmise Szent József imádsággal. Sajnálatosan, ez évben sem ünnepelhettük búcsúnkat kellő ünnepélyességgel. 

Ismét kitört a karantén és szentmisetilalom. Templomunkban továbbra is vannak szentmisék, melyeket ismételt felszólításra zárt ajtók mögött végeztünk néhányak részvételével, vasárnap rendházi szentmisét is. 

A hétköznapok – templomunk egész nap nyitva van. Este 6 órától, csendes adorációval, szentségi áldással, fél 7-kor záruk.

Április 

1-3. A Szent Háromnapon a dolgozó fiatalokkal lelkigyakorlatoztunk, reggelente a templomban végeztük a közös zsolozsmát. A szertartásokat a szkóla éneke tette ünnepélyessé. Így telt Húsvét is, megtartva a szertartásokat kevesek részvételével. 

4. Húsvétvasárnap – szerény templomi ünnepléssel. 

Újra nyilvánosak a szentmisék hétfőtől, április 12-től. Miserendünk a régi.

Május 

14.-22.  – Pünkösdi kilenced:

1. Május 14. péntek – Dr. Thorday Attila, teol tanár, plébános

2. Május 15. szombat – Fr. Hesz Dénes ofm. 

3. Május 16. vasárnap (fél 8) – P. Hess István SJ.  

4. Május 17. hétfő – P. Tőkés György SJ. 

5. Május 18. kedd – Veréb László, teol. tanár, lelkiigazgató

6. Május 19. szerda – Pálfai Zoltán, plébános

7. Május 20. csütörtök – Dr. Janes Zoltán, plébános

8. Május 21. péntek – Mons. Kondé Lajos, nagyprépost, pp. helynök, plébános

9. Május 22. szombat – Fr. Zatykó László ofm.

23. Pünkösd – A Szent Ignác év megnyitása – Loyolai Szent Ignác megtérésének 500. szentté avatásának 400. évfordulójához kapcsolódó spirituális év megnyitása a pünkösdi, 10 órai szentmisén. egy Szent Ignác szobrot áldottunk meg a Templomban, – Berecz Béla alkotását, mely több évtizeden keresztül a budapesti Jezsuita Templomban állt.  

23. Bérmálás – Pünkösd napján a Dómban, délelőtt 10 órakor. A jezsuiták felkészítésében 10 fiatal készült fel a bérmálkozásra. (5 templomi-, 5 kollégista ffiatal)

Június 

13. Templomi-, rendi közösségünk felajánlása Jézus Szentséges Szívének. 

20. Hálaadás a karantén feloldása után. 

Augusztus

Egyetemisták- és Fiatal dolgozók csoportjának tábora Pilismaróton.

Szeptember 

6.-11. Szentségimádás a NEK hetében annak sikeréért – az esti szentmisék után.

12. Részvétel a pápai szentmisén P. Tőkés György vezetésével.

Október

Októberi rózsafüzérek csoportjaink közreműködésével.

9. Zarándoklat – Máriagyűdre és Magyarszékre. (Megtelt az 50 főss autóbusz.)

14. Szabadegyetem – Csókay András – „Istennel a műtőben”

21.-23. Jubileumi Triduum:

21. Csütörtökön, október 21-én szentségimádási nap. Az esti szentmisét P. Tőkés György celebrálta, akinek hivatása köthető templomunkhoz, a beszédet Dr. Kardos Mihály, templomunk korábbi lelkipásztora mondta.

22. Péntek – a rózsafüzér előtt keresztutat végeztünk. A szentmisét Kopasz István atya mondta. István atya egyike azoknak, akik templomunkban kapták hivatásukat. A szentmise után Perneczky Balázs orgonakoncertje. 

23. Szombaton a szentmise előtt zenés áhítat volt Clamavi Énekegyüttes és a fiatalok scola-ja közreműködésével. A szentmisét Ft. Gyulay Endre ny. püspök atya mutatta be.

24. Templommegáldási jubileum – 10 órakor a hálaadó szentmisét Ft. Mons. Dr. Kiss-Rigó László püspök atya mutatta be, P. Provinciális jelenlétében. A szentmisét az önkéntesek díszebédje követte. 

November

Esti szentmisék közös szándékkal elhunytjainkért.

1. Virrasztás elhunytjainkért a szentségimádási nap keretében. Délután közös ima a jezsuita síroknál elhunytjainkért. 

22. Szabadegyetem – Dr. Kocsis Krisztián mikrobiológus – „Párhuzamos életút”

29. Rorate szentmisék minden hétköznap 6 órakor, a szentmisék utána szerény agapé szabadtéren. 

29. Hétköznapok lelkigyakorlata, első összejövetel.

December

3. Gregorián szentmise – a szkóla közreműködésével Advent péntekjein.

4. Adventi templomi lelkinap.

5. Jótevőkért felajánlott szentmise.

5. Triduum-1: Ft. Veréb László atya misézik és mond lelkigyakorlatos beszédet.

8. Szeplőtelen Fogantatás ünnepe.

12. Triduum-2: Ft. Pálfai Zoltán atya misézik és mond lelkigyakorlatos beszédet.

16. Taizé-i imaóra.

17. Zenés áhítat (Clamavi) – Haramza Klára, Nemcsics Kinga.

18. Szentségimádók lelkinapja.

19. Triduum-3: Ft. Zatykó László ofm. atya misézik és mond lelkigyakorlatos beszédet. A szentmisén a szkóla énekelt.

22. Takarító-díszítő nap Karácsony előtt. 

23. Ez évi utolsó roráte.

24. Ádám-Éva: Szentmise reggel 7 és este 17 órakor (Karácsony előesti szentmise – „idősek karácsonyi szentmiséje), Délelőtti gyóntatás. Zenés Virrasztás fiatal felnőtteink közreműködésével az éjféli szentmiséig (Bauer Juli, Dávid, Iván, Haramza Klára, Kristóf.

25. Karácsony Urunk születése – Főünnep – (parancsolt ünnep)

26. Szent Család vasárnapjaa szentmisékben megáldottuk a családokat. 

27. Szent János apostol és evangélista: reggel 7, és este fél 7.

28. Aprószentek, vértanúk – szentségimádás éjfélig. 

31. – Szent Szilveszter pápa – szentmise reggel 7 órakor és Hálaadás (Te Deum). Éjjel csendes szentségimádás.

2021. évi pénzmozgások (zárási idő 2021. december 16.)

A templomi pénzkezelés adatait havi lebontásban már megtalálhatták az értesítőben, itt csak összefoglaló adatokat közöljük.

Bevételek: Hívektől érkezett bevételek fajtái: persely befizetés, utalt adományok, miseszándékok, Karitász persely, Szent József adományjegy, süteményvásár, újságpénz. Összesen 2021. december 16.-ig: 9.037.544 Ft. (71 %). Jezsuita rendtől érkezett összegek jogcímei: támogatás a Bús Pater Háztól, JTA-tól az adó 1% felajánlott összegekből. Összesen 2021. december 16.-ig: 2.432.000 Ft. (19,1 %) Visszautalások különböző okokból. Összesen: 607.836 Ft. (4,8 %). Bérleti díj: Összesen: 653.796 Ft. (5,1 %)

Kiadások: Személyi kiadások: illetmény 1,5 fő papi szolgálat: 5.490.000 Ft. munkatársak (gondnok, kántor, takarító, adminisztrátor): 1.400.831 Ff. Összesen: 6.890.831.- ( 68,7 %) A templom fenntartási költségei: (Rezsi, telefon, bankszámla) 1.285.137 Ft . (12,8 %). – Legnagyobb tétel: gáz: 781 292 Ft (7,8 %). A templom rendszeres működési költségei: (Liturgikus anyag, virág, élelem, háztartási ktg-k, posta, fénymásoló, újságok, irodaszer, karbantartási anyag és kis eszközök): 1.050.457 Ft. (10,5 %) Az újságok árát a hívek adománya fedezi. Nem rendszeres működési kiadások: 801.900 Ft (8 %)

Ebből: Szociális támogatás pénzben: 269.595 Ft (2,7 %). Egyházmegyének utalás: 203 000 Ft. (2,0 %). A templom 90 éves fennállásának ünnepsége: 280 305 Ft (2,8 %).

Köszönjük a Testvérek nagylelkű, adakozó gyakorlatát Templomunk javára!